بر اساس بازدید های میدانی انجام شده در سطح مزارع  جو منطقه و انتخاب مزرعه مذکور به عنوان کاندید استانی، پس از برنامه ریزی صورت گرفته و با هماهنگی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان و با حضور کارشناسان مدیریت زراعت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه،  صبح روز های شنبه مورخ 98/4/1 و یکشنبه مورخه 98/4/2 کیل گیری با حضور نامبردگان و کارشناسان شهرستان فردوس از مزرعه جو اقای علی خالقی مقدم واقع در چاه خالقی مقدم  شهرستان فردوس انجام شد.
هدف از این کار انتخاب برترین تولید کننده جو در شهرستان و استان و نمایش میزان تولید بالای مزارع جو  به کشاورزان و ترغیب آنان برای مدیریت هرچه بهتر منابع و افزایش تولید محصول در واحد سطح می باشد. 

به عنایت به طراحی سايت هاي مديريت مشاركتي جامع محصول براي مشاركت كشاورزان در استقرار برنامه كشاورزي پايدار در استان خراسان جنوبی و با توجه به تصمیم مدیریت هماهنگی ترویج سازمان برای استقرار این طرح در شهرستان فردوس و پهنه تولیدی مرکز حومه، در تاریخ یکشنبه 98/4/2 مسوول ملی طرح اقای مهندس شریفی مقدم به همراه همکار گرانقدر مدیریت هماهنگی ترویج سازمان اقای مهندس مودی جهت بازدید از منطقه و بررسی شرایط و امکان سنجی وجانمایی طرح و همچنین به منظور توجیه عوامل اجرایی طرح مذکور که همکاران مرکز حومه میباشند  در منطقه حضور یافتند.
طی جلسه ای که در محل مرکز حومه تشکیل گردید به بررسی ابعاد طرح پرداخته و شرح مختصری از چگونگی اجرای طرح  و شناسایی کشاورزان مورد نظر و تشکیل جلسات اولیه بیان گردید و سپس با حضور در عرصه محل اجرای طرح در منطقه چاهنو  و نیز مورد بازدید قرار گرفت.

 بازدید امروز218
بازدید دیروز348
بازدید هفته218
بازدید کل81314