تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان فردوس - 1401.5.1

مراسم تجلیل از قهرمانان تولید بخش کشاورزی شهرستان فردوس امسال برای اولین بار با  اطلاع رسانی گسترده که منجر به حضور اقشار مختلف جامعه گردید ، روز شنبه مورخه 1401/5/1 باحضور فرماندار و امام جمعه شهرستان ،سرپرست جهاد کشاورزی ،تعدادی از مسولین و حدود 1500 نفراز مردم شهرستان علی الخصوص بهره بردران فهیم بخش کشاورزی  درمحل سالن آمفی تئاتر روباز گلهای کویر پارک جنگلی دلگشای شهرستان برگزار گردید

درشهرستان فردوس تعداد ۲۹ نفر  نمونه برتر انتخاب شده اند که ازاین تعداد ۳نفر نمونه برتر ملی،۶نفر نمونه برتر استانی و ۲۰نفر نمونه برتر شهرستانی هستند ودراین مراسم ازاین افراد تجلیل گردید.برگزاری روز مزرعه " روشهای مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار" شهرستان فردوس -1401.4.26

برگزاری روز مزرعه "روشهای مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار "با حضور 24 نفر از زنان روستای باغستان سفلی شهرستان  1401/4/26

دراین جلسه ضمن تاکید بر خطرناک بودن این افت و عدم وجودروش مبارزه شیمیایی با این آفت در هیچ جای دنیا ،بر مبارزه تلفیقی با آفت از جمله جمع آوری انارهای آلوده ، نصب تریکوکارت ، کاور انار و.. تاکید شد و از بانوان خواسته شد برای کسب یک نتیجه خوب ، جمع آوری انارهای آلوده و دفن آنها به صورت همگانی صورت پذیرد تا خسارت آفت به حداقل ممکن برسد.برگزاری روز مزرعه "اهمیت واکسیناسیون دام سبک " در اراضی آقای حسنعلی رحمتی گوسفند دار نمونه استانی - شهرستان فردوس - 1401.3.18

در این جلسه آقای محمد رضا رضا زاده بهداشتیار نمونه شاغل در مراکز دامپزشکی استان در سال 1400 در خصوص اهمیت واکسیناسیون دام سبک  مطالبی ارائه دادند.برگزاری روز مزرعه  "روشهای مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار " شهرستان فردوس - 1401.4.21

برگزاری " روز مزرعه روشهای مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار " با حضور 16 نفر از انارکاران شهر باغستان  شهرستان فردوس در تاریخ 1401/4/21 .دراین جلسه ضمن تاکید بر خطرناک بودن این افت و عدم وجود روش مبارزه شیمیایی با این آفت در هیچ جای دنیا ،بر مبارزه تلفیقی با آفت از جمله جمع آوری انارهای آلوده ، نصب تریکوکارت ، کاور انار و.. تاکید شد .برگزاری روز مزرعه " آفات و بیماریهای درختان پسته " - شهرستان فردوس - 1401.3.17

روز مزرعه " آفات و بیماریهای درختان پسته " درروستای مهرانکوشک شهرستان فردوس با حضور 16 نفر از پسته کاران برگزار گردید.در این جلسه بر پایش و بازدید مرتب باغات و محلولپاشی درختان تاکید گردید.بازدید امروز150
بازدید دیروز427
بازدید هفته150
بازدید کل514208