با عنایت به اهمیت و لزوم رصد و پایش ملخ صحرایی در جهت شناسایی به موقع این آفت خطرناک و به تبع آن کاهش خسارات وارده به بخش کشاورزی و از جهتی جلب مشارکت جامعه محلی دوره آموزشی FFSآشنایی با اشکال مختلف صحرایی و لزوم اطلاع رسانی به موقع در صورت مشاهده آفت ،راس ساعت 9 صبح روزیکشنبه مورخه 99/11/19 در محل باغات پسته روستای چاهنو با تدریس خانم مهندس ارغا برگزار شد
در پایان جلسه پوستر " ملخ صحرایی را بهتر بشناسیم" بین حاضرین توزیع شدبا عنایت به اهیمت ایجاد اشتغال پایدار برای زنان روستایی و باتوجه به اجرای طرح تلنبار دو منظوره پرورش قارچ /نوغانداری در اولین قدم پس از صحبت با خانم صادقی ،بازدید از مکان اجرای طرح صورت پذیرفت و مکان مورد نظر مناسب برای طرح تشخیص داده شد
سپس با هماهنگی با کارگاه آهنگری، ابعاد و اندازه های تلنبار سفارش داده شد و در مکان مورد نظر نصب گردید
در فاصله زمانی آماده سازی تلنبار ،خانم صادقی به کارخانه پرورش قارچ فردوس معرفی گردید تا به صورت عملی به مدت یک ماه آموزش های لازم را ببیند
در ادامه برای اجرای اصولی و موفق طرح با آقای مهندس خطیب شهردار اسلامیه فردوس ،هماهنگ شد تا برای جبران کمبود برگ مورد نیاز نوغانداری خانم صادقی ، همکاری لازم را نامبرده داشته باشد که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت
لازم بذکر است در صورت اجرای طرح برای 4 نفر اشتغال ایجاد می شود.با عنایت به اهمیت کودهی بر اساس آزمون خاک و با توجه به نقش موثر نمونه برداری صحیح و اصولی و علمی از خاک در جهت اخذ یک نتیجه منطق بر واقعیت از خاک باغ و همچنین لزوم آموزش تابعین اصلی سایت IPCM به عنوان لیدرهای روستاهای زیر پوشش طرح در تاریخ 99/11/7 نمونه برداری و آموزش به اعضا با حضور رئیس اداره ترویج و کارشناس مرکز حومه و مسئول زراعت و مسئول حفظ نباتات شهرستان برگزار شد و آموزش های لازم و نکات فنی به دو نفر تابع اصلی سایت آموزش داده شد.
برا ی نمونه برداری پس از حفر 5 چاله به عمق 90 ساتی متر از سه عمق مختلف نمونه خاک تهیه شد.با عنایت به اهمیت و لزوم رصد و پایش ملخ صحرایی در جهت شناسایی به موقع این آفت خطرناک و به تبع آن کاهش خسارات وارده به بخش کشاورزی و از جهتی جلب مشارکت جامعه محلی و مستقر در مراتع و محیط زیست از جمله قرقبانان، محیط بانان، سرگروه های عشایر و دامداران کلاس آموزشی آشنایی با اشکال مختلف صحرایی و لزوم اطلاع رسانی به موقع در صورت مشاهده آفت راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه موخه 99/11/13 در محل سالن جلسات این مدیریت با تدریس خانم مهندس وطن خواه و ارائه پاورپونت و هندبوک ملخ صحرایی برگزار گردید
در پایان جلسه پوستر " ملخ صحرایی را بهتر بشناسیم" بین حاضرین توزیع شدبا عنایت به تاسیس صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی چشمه خانم در سال 99 و گذشت 6 ماه از تاسیس این صندوق و استمرار پس انداز توسط اعضا، اولین جلسه وام دهی صندوق در روز چهارشنبه مورخه 99/10/17 برگزار شد و پس از تبیین شرایط صندوق برای وام دهی به 5 نفر از اعضا که علاوه بر معرفی شغل، بیشترین حضور را در جلسات ماهانه داشته اند وام پرداخت شد.
در ادامه جلسه با توجه به اهیمت موضوع ملخ صحرایی و لزوم رصد و پایش ملخ، اشکال مختلف ملخ و نحوه شناسایی آن به اعضای صندوق آموزش داده شد تا در صورت مشاهده، در اسرع وقت به حوزه حفظ نباتات اطلاع رسانی شود.بازدید امروز142
بازدید دیروز175
بازدید هفته317
بازدید کل301124