برگزاری دوره آموزشی " همیار بیمه کشاورزی " در مدیریت جهاد کشاورزی فردوس به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در مناطق روستایی و با توجه به نقش انکار ناپذیر زنان در کشاورزی و مدیریت اقتصاد خانوار و استفاده از توان تسهیلگران زن روستایی در جهت تحقق این مهم ،جلسه آموزشی همیار بیمه در روز پنجشنبه مورخه 1402/10/21 با حضور 45 نفر از زنان تسهیلگر و زنان روستایی برگزار شد لازم بذکر است مقرر شد زنان به عنوان بازاریاب برای بیمه، در روستاها فعالیت کنند و با توجه به کمبود کارگزار بیمه در شهرستان، خانم سمیرا میرزاقلی به عنوان کارگزار معرفی شد تا با نقش آفرینی موثر زنان روستایی ، علاوه بر افزایش سطح بیمه شهرستان ، در آمدی نیز در قالب بازار یابی به زنان تسهیلگر تعلق گیرد لازم بذکر است کارگزاران بیمه شهرستان در گروه صندوق های اعتبارات خرد شهرستان در پیام رسان ایتا عضو شده و به صورت تخصصی پاسخگوی سوالات زنان هستند یادآور می شود از 40 بلیه طبیعی و با شدت تخریب و زیان بالا در دنیا ، حدود 32 بلیه در ایران به وقوع پیوسته است و این آمار، اهمیت بیمه به عنوان یک چتر حمایتی برای بخشِ پر ریسک کشاورزی را بیش از پیش نشان می دهد البته در جلسه مذکور ،زنان ، کاستی های بیمه و نواقص آن را به بحث و تبادل نظر گذاشتند و مقرر شد که موارد فوق توسط کارشناس مقیم بیمه در شهرستان پیگیری شود