در این صفحه سوالات متداولی که برای کاربران سایت وجود دارد،پاسخ داده می شود.

اداره امور تولیدات گیاهی

بهترین زمان مصرف علف کش توفوردی در مزارع گندم چه زمانی است؟

از پنجه زنی تا ساقه دهی گندم

اداره امور فنی و زیربنایی

تسهيلات بلاعوض واعتبارات دولتي در بخش آب وخاک به چه طرح هایی اعطاء ميگردد؟

تسهيلات بلاعوض در همه زمينه هاي طرحهاي آب وخاك از قبیل آبیاری تحت فشار،احیاء ومرمت قنوات،احداث استخرذخیره آب ،انتقال آب به مزارع با لوله،  تسطیح ویکپارچه سازی اراضی وطرح
آبیاری کم فشاربا آورده شخصي مشخص به بهره برداران اعطاء ميگردد

اداره امور تولیدات دامی

نحوه اخذ پروانه واحدهای دامداری چگونه است؟

الف)مراجعه به دفتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
ب)تکمیل پرونده در محل دفتر سازمان نظام مهندسی و استعلامات مورد نیاز
ج )ارسال پرونده به سازمان نظام مهندسی استا درصورت تکمیل پرونده و اخذ پاسخ مثبت استعلامات و داشتن شرایط قانونی نظام دامپروری کشور

اداره آموزش و ترویج

شرایط تشکیل کانون یادگیری دانش و تجربه چیست؟

کشاورزان در هر رشته فعالیتی باید نمونه باشند که در سطح شهرستان استان یا کشور لوح تقدیر دریافت کرده باشند . عنوان کانون باید از محصولات و تولیدات عمده شهرستان باشد.محل در نظر گرفته شده باید توجیه فنی از نظر کارشناسان داشته باشد

بازدید امروز250
بازدید دیروز766
بازدید هفته3070
بازدید کل845023