برگزاری کارگاه آموزشی آفات وبیماری باغی در روستای بیدسکان شهرستان فردوس-1403.3.23