کیل گیری از نخلستان آقای یونس سهرابی واقع در روستای جنت آباد بخش مرکزی شهرستان طبس درروز شنبه مورخ 23/6/98 باحضور آقای مهندس مودی رئیس اداره هماهنگی ترویج وامور تشکل ها وآقایان مهندس تعویذی واظهری از کارشناسان مدیریت باغبانی معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان ورئیس اداره آموزش وترویج شهرستان آقای مهندس عراقی ومهندس احمدی رئیس اداره حراست ومسئول طرح وبرنامه باهدف ارزیابی و انتخاب تولید کننده نمونه استانی خرما انجام گردید.

 نظر به ارتقای مهارت های شغلی زنان کشاورز با رویکرد آموزش و ترویج تولید ومصرف محصول کشاورزی استاندارد زنان روستایی عضوصندوق اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان بیرجند –روستای مهموئی از سایت سبزی ونعناع درروستای اصفهک شهرستان طبس در مورخه 13/5/98 بازدید به عمل آوردند .
دراین بازدیدآموزشی که باحضور 50 نفر از زنان روستایی شهرستانهای طبس وبیرجند برگزارشد مباحث استانداردسازی محصولات آشنایی با انواع استاندارد ها ارگانیک، GAPوMRL و تشویقی ،نحوه اخذ محصولات گواهی شده و.... بسته بندی ونحوه بازاریابی محصولات ونقاط بحرانی مبارزه تلفیقی با آفات وبیماریها ، نحوه شناسایی خطرات و نقاط بحرانی مختص به محصول هدف توسط اساتید مجرب استان جناب آقای مهندس مصطفائی وسرکار خانم مهندس عدل تدریس ودرادامه کارشناس مسئول زنان روستائی وعشایری مباحثی پیرامون اهمیت موضوع و نقش اقتصادی مشارکت زنان در عرصه اشتغال و به دنبال ان افزایش بهره وری، کارایی و ارزش افزوده بیشتر را تاکید و نقش زنان روستایی دراین طرح وبهبود معیشت خانوار ومصرف محصول سالم و استاندارد از مزرعه تا سفره راکه برعهده زنان روستایی میباشدراحاءز اهمیت دانست . به این ترتیب موضوع توانمند سازی زنان روستایی و عشایری در تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد در چهرمین پایلوت طرح کلید خورد .شهرستانها یبیرجند بامحصول زرشک روستای مهموئی ،شهرستان فردوس بامحصول زعفران درروستای باغستان وخوسف بامحصول خیار گلخانه ای وطبس بات.لید سبزیجا ت برگی ونعناع چهارشهرستان پایلوت تولید محصول سالم واستاندارد استان می باشند.

 برای آشنایی بیشتر دامداران با کانون های یادگیری و اهداف  طرح، اداره آموزش و ترویج با مساعدت اداره تولیدات دامی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، بازدید آموزشی ترویجی از طرح آمیخته گری بز بومی با نژاد اصیل سانن روز چهارشنبه مورخ 19/4/1398  ویژه دامداران و کارشناسان و با حضور جناب آقای مهندس بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیرجهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید. دراین بازدید که با حضور حدود 25 نفر از دامداران پیشرو و کارشناسان مربوطه با هدف آشنایی با نتایج طرح در مرتع عشایری چهار غاش متعلق به آقای اسماعیل روزبه که در فاصله 120 کیلومتری مرکز شهرستان واقع گردیده برگزار شد، آقای مهندس الله بخش پور رئیس اداره تولیدات دامی طبس با بیان اینکه اجراء طرح اصلاح نژاد آمیخته گری بز بومی منطقه با نر بز اصیل سانن از سال 1386 با انتقال 3 راس نر بز اصیل نزاد سانن از ایستگاه اصلاح نژاد بز سانن شهرستان اردکان یزد به شهرستان طبس شروع  و با جفتگیری کنترل شده با بزهای بومی با هدف ایجاد انگیزه در دامداران، افزایش بهره وری در دام های بومی کم بازده، توسعه اشتغال، افزایش تولید شیر و گوشت در مراتع شهرستان با عنوان طرح تحقیقی ترویجی شروع بکار و از دو سال گذشته تحت عنوان کانون یادگیری ادامه دارد از مهمترین دستاوردهای این طرح تولید شیر 10 برابری نسبت به میانگین شیر روزانه (200 گرم) و تولید گوشت 1.5 برابر را می توان عنوان نمود. در پایان دامداران ضمن تبادل اطلاعات و تجربیات ارزشمند خود با سوالاتی از آقای اسماعیل با روند اجراء طرح بیشتر آشنا شدند.
لازم به ذکر است طرح آمیخته گری بز بومی منطقه با دام نر نژاد آلپاین و مورسیا از سال 96 به مجموعه فعالیت های کانون افزوده و در دست مطالعه بوده که در صورت مثبت بودن نتایج حاصله در سطح شهرستان ترویج خواهد شد.  
 بازدید امروز176
بازدید دیروز349
بازدید هفته525
بازدید کل161851