بازدید حجه الاسلام نصیرائی نماینده محترم مردم شهرستان های طبس ، فردوس ،سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس -1401.10.8برگزاری جلسه کمیته فنی و ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان طبس در تاریخ  ۱۴۰۱/۴/۱۳ 

جلسه کمیته فنی و ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان طبس در تاریخ  ۱۴۰۱/۴/۱۳ با حضور معاون فنی مدیریت ، روسای ادارات تابعه ،  روسای مراکز  ، روسای ادارات و واحد های تخصصی  برگزار گرديد.

در این جلسه  معاون فنی مدیریت برلزوم اهمیت انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان تاکید و بیان نمودند که انتظار می رود در سال جاری با توجه به ظرفیتها و عملکرد عالی در بخش کشاورزی ، نسبت به معرفی افراد واجد شرایط جهت نمونه های شهرستانی،  استانی و ملی جدیت لازم انجام پذیرد . سپس رئیس اداره آموزش و ترویج شهرستان ، مفاد مکاتبات مهم و صورتجلسه استانی راقرائت کرده و گزارش اجمالی از وضعیت تعداد نمونه های استانی و ملی  شهرستان در سال های گذشته را ارائه نمودند و در پایان حاضرین در جلسه نظرات وپیشنهادات خود را مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. دیدارمدیرجهاد کشاورزی شهرستان طبس ،روسای ادارات تابعه و کارکنان این مدیریت با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی - 1401/3/22

در این دیدار جناب آقای مهندس بخشایی گزارشی از عملکرد این مدیریت ارائه دادند وچالش ها و مشکلات شهرستان مورد بررسی قرار گرفتدیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس ، روسای ادارات تابعه و کارکنان این مدیریت با امام جمعه شهرستان - 1401.3.22

در این دیدار آقای مهندس بخشایی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گزارشی از فعالیتهای این مدیریت ارائه نمودند برگزاری روز مزرعه " ارقام جدیدگندم وجو " شهرستان طبس -1401/1/29

آقای مهندس بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس هدف از برگزاری این مراسم را آشنایی کشاورزان و مددکاران ترویجی با ارقام جدید گندم و جو ، انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی ، تبادل تجربیات کشاورزان و مشارکت بهره برداران در انتخاب ارقام برتر گندم و جو بیان کرد.

در این بازدید که جمعی از کارشناسان بخش کشاورزی، مددکاران ترویجی و کشاورزان پیشرو حضور داشتند از مزرعه انتخاب مشارکتی ارقام جو مقاوم به شوری PVS  با رقم شاهد محلی و مزرعه تحقیقی و ترویجی جو مقاوم به شوری (شامل 3 لاین با رقم شاهد مهر) واقع در روستای حسین آباد، دهستان متتظریه از توابع بخش مرکزی شهرستان طبس بازدید نمودند.بازدید امروز476
بازدید دیروز554
بازدید هفته2203
بازدید کل607810