برگزاری کلاس آموزشی توجیهی ویژه شترداران با موضوع بررسی چگونگی ایمن سازی جاده های مسیر عبور شتر داران با حضور« دادستان جناب آقای ابراهیمی؛ معاون فرماندار جناب آقای اکبرزاده ؛مسئول امور حقوقی سازمان جناب آقای صمیمی؛رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جناب مهندس حیدری؛سرپرست اداره منابع طبیعی جناب مهندس بدیعی و مدیر جهاد کشاورزی جناب مهندس عطاحسینی» و جمعی از شترداران