برگزاری کلاس آموزشی « تغذیه سالم و سلامت زنان» روستای فهالنج شهرستان طبس ویژه بانوان صندوق خرد زنان روستایی فهالنج پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان با.همکاری مرکزجامع سلامت فهالنج برگزار گردید و ازمباحث آموزشی سرکارخانم نظری کارشناس بهداشت حرفه ای مرکزجامع سلامت بهره مند شدند.