برگزاری کارگاه کشاورزی حفاظتی و جلوگیری از گرد و غبار با اجرای کشت مستقیم در کانون های گرد و غبار و تنظیم دستگاه کشت مستقیم مورخ 99/8/8 با حضور بهره برداران بخش درح برگزار گردید. مدرس این دوره آقای مهندس مروتی رئیس مرکز جهاد کشاورزی درح بودند که در خصوص مزایای کشت مستقیم و نحوه تنظیم دستگاه اشاره نمودند. لازم به ذکر است این دستگاه، دومین دستگاه کشت مستقیم هست که توسط بهره برداران درح خریداری گردید و این استقبال کشاورزان به دلایل ذیل می باشد:
1- تلاش ها و پیگیری ها مستمر مسئول مرکز جهاد درح
2- برگزاری کارگاه آموزشی در مرکز درح با همکاری آقای مهندس رنجی رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی استان، خانم مهندس اسدپور کارشناس زراعت استان، اداره ترویج، مکانیزاسیون و زراعت شهرستان در بخش درح مرکز درح برگزار گردید.
3- برگزاری روز مزرعه توسط مرکز جهاد کشاورزی درح با همکاری اداره ترویج و مکانیزاسیون شهرستان
نتیجا تاثیر بسیار مطلوب نیاز به ترویج وآموزش کشاورزی در بازخورد این کارگاه ها مشخص می گردد.کارگاه های آموزشی دیده بانی ملخ و هویت گذاری دام مورخ 99/08/10 ساعت 8 صبح روز شنبه با رعایت پروتکل های بهداشتی ویژه کشاورزان (مجموعا 18 نفر شرکت کننده) با تدریس جناب آقای مهندس مروتی و سرکار خانم مهندس محمودی در چاههای نیزه گاب و خزاعی ها برگزارگردید و پس از ارائه نکات فنی در خصوص دیده بانی ملخ و لزوم هویت گذاری دام منطقه، به سوالات حاضرین پاسخ داده شد و جلسه در ساعت 12ظهر به اتمام رسید.کارگاه آموزشی ترویجی آشنایی با ارقام جو و  تنظیم بذرکار در مزرعه اقای رمضانی بخش درح شهرستان سربیشه با حضور رییس مرکز درح و مروجین بخش و بهره برداران بخش کشاورزی مورخ 99/8/1 برگزار گردید. این مزرعه مقایسه ارقام جو pvs در سطح یک هکتار به عنوان یک مزرعه الگویی آموزشی ترویجی جهت بهره برداران بخش کشاورزی کشت گردید تا از نزدیک شاهد عملکرد هر رقم نسبت به شاهد باشند.نمونه برداری از محصول آفتابگردان آجیلی جهت اخذ گواهی استاندارد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصول کشاورزی در طرح توان افزایی زنان روستائی، با حضور آقای مهندس بهداد مشاور محترم رییس سازمان و مدیر گروه محیط زیست وسلامت غذا و آقای مهندس احراری نماینده شرکت بازرسی تاک، خانم مهندس بابایی سرپرست ترویج شهرستان، آقای مهندس امیرآبادی مسئول مرکز جهاد کشاورزی مود و مجری طرح خانم مهدیه ماژانی در بخش مود چاه ماژانی به وسعت دو هکتار مورخ 99/8/1 صورت پذیرفت که نمونه محصول بطور تصادفی توسط نماینده بازرسی برداشت و پلمپ  جهت ارسال به آزمایشگاه گردید. در این مزرعه از سموم شیمیایی استفاده نشده و فقط از کودهای ریز مغذی طبق استانداردها استفاده شده است. امید است با اخذ مجوز استاندارد برگ سبزی باشد جهت افزایش تولیدات محصول گواهی شده و سالم‎. ترویج و  آموزش کشت کلزا بصورت نشایی ویژه بهره برداران بخش کشاورزی به سطح 3000 متر مربع  در محل  مزرعه آقای شیروانی، چاه صباغ بخش درح شهرستان سربیشه مورخ 99/7/29 برای نخستین بار در شهرستان توسط مروجین بخش کشاورزی صورت پذیرفت . امید است با ترویج کشت اصولی سبب افزایش عملکرد در منطقه باشیم. پس از انتقال نشاء ها به مزرعه جهت تقویت آنها با اولین آبیاری از کود هیومیک اسید استفاده گردید.بازدید امروز497
بازدید دیروز463
بازدید هفته960
بازدید کل271744