برگزاری کارگاه اموزش حوله بافی ویژه اعضاء صندوق های اعتباری خرد زنان روستائی مودبارویکرد تحکیم بنیان خانواده ومبارزه بامعضلات اجتماعی

اولین جلسه توجیهی کلاس آموزش حوله بافی بارویکرداشتغال خانگی وتحکیم بنیان خانواده ومبارزه بابدترین معضلات اجتماعی (بیکاری ،اعتیادو.....) درمحل خانه برک مود باهمکاری معاونت صنایع دستی شهرستان سربیشه ومربیگری سرکارخانم شه آبادی ازاعضای کانون جوانان روستایی بخش وعضوصندوق اعتبارات خردزنان کارآفرین مود و هماهنگ شده با اداره ترویج و اموزش کشاورزی شهرستان آغاز گردید .این دوره آموزشی تاپایان تیرماه ادامه خواهدداشت و12نفرازبانوان روستایی متقاضی شهرمود حوله بافی را آموزش خواهنددید . باتوجه به هماهنگی سرکارخانم همت پورمدیر عامل صندوق اعتباری خرد زنان روستایی مود با فنی و حرفه ای شهرستان درپایان دوره ازفراگیران آزمون بعمل آمده وقبول شدگان گواهینامه فنی حرفه ای دریافت خواهندکرد.گردهمایی اعضای کانون جوانان روستایی و عشایری مود درمحل سالن اجتماعات مرکزجهادکشاورزی مود با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی ، افزایش اعتماد به نفس و ترویج وفرهنگ سازی مهارتهای زندگی سالم و با حضور نمایندگان اداره ورزش و جوانان شهرستان سربیشه و جمعی از اعضای کانون در تاریخ 1400/4/6 برگزارگردید. اهداف و راه اندازی سازمانهای مردم نهاد ویژه جوانان و نحوه تشکیل و برگزاری مجمع عمومی از جمله مباحث مطرح شده در این گردهمایی بود.دردومین روز ازهفته قوه قضائیه امروز یکشنبه مورخ 1400/4/6 نشست آموزشی تحت عنوان (دیگران رادرست قضاوت کنیم )درمحل سالن اجتماعات مرکزجهادکشاورزی مود
باحضور20نفرازبانوان عضوصندوق اعتبارات خردزنان روستائی کارآفرین مود بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزارگردیددراین نشست شرکت کنندگان از رهنمودهای سرکارخانم همت پور مدیر عامل صندوق دراین خصوص بهره مند شدند.در مورخ ۱۴۰۰.۴.۵ همکاران محترم مرکز تحقیقات آقایان ،محمد رضا میرزایی، دبیر محققان معین استان و عضو هیات علمی و آقای هادی محمودی محقق معین و محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی و سرکارخانم حسینی محقق معین پهنه شهرستان سربیشه از فعالیتهای مروجین پهنه شهرستان و کلکسیون عناب بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید مسائل ومشکلات در بحث بیماریهای درختان عناب توسط خانم کهنسال کارشناس حفظ نباتات شهرستان مطرح گردیده و نمونه برداری از درختان صورت گرفت و همچنین خانم بابایی سرپرست اداره هماهنگی ترویج گزارش کلی از عملکرد مروجین ومسائل ومشکلات موجود در پهنه را به محققین معین ارائه نمودند. به مناسبت دهه کرامت جشنی باهمکاری کانون جوانان روستائی مود، کانون فرهنگی اجتماعی مهرآفرینان، پایگاه ام ابیها، شرکت تعاونی الزهراء، مرکز نیکوکاری، واحدفرهنگی کمیته امداد و واحدخواهران ستادنمازجمعه در تاریخ24 /1400/3 درمحل مصلی نمازجمعه برگزارگردید. دراین جشن علاوه بربهره مندی ازسخنرانی خانم حسنی از حوزه علمیه بیرجند ، مولودی خوانی خانم زارعی و برنامه های جانبی دیگر از 25 نفر دختران حاضردرجلسه ( معصومه نامها ورای اولی ها ) تجلیل بعمل آمد که 5 هدیه از طرف کانون جوانان به 5 نفرخانم عضو کانون تقدیم گردید. تعداد شرکت کننده در این جشن 200 نفر در محل برگزاری ان مصلی نمازجمع مود بودبازدید امروز50
بازدید دیروز305
بازدید هفته1412
بازدید کل356831