مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

مهندس محمد مودی

برگزاری كارگاه آموزشي مهارتي آشنايي با پيوند درختان ميوه در شهرستان بشرویه-1403.3.30

برگزاری كارگاه آموزشي مهارتي آشنايي با پيوند درختان ميوه در شهرستان بشرویه-1403.3.30.مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و دعوت از دکتر جنتی از متخصصان پیوند کشور و با حضور دکتر زراعتگر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اقدام به برگزاری دوره مهارتی پیوند درختان میوه نمود تا علاوه بر توان افزایی بهره برداران و کارشناسان، آنان را با جدیدترین تکنیک‌ها و روش‌های پیوند در درختان میوه آشنا سازد. 

برگزاری دومین جلسه ستاد شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان سرایان-1403.3.30

 برگزاری دومین جلسه ستاد شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان سرایان-1403.3.30

بازدید آموزشی ترویجی تسهیلگران و بهره برداران زن روستایی سرایان از واحدهای گلخانه سبزی و صیفی این شهرستان-1403.3.29

بازدید آموزشی ترویجی تسهیلگران  و بهره برداران زن روستایی سرایان از واحدهای  گلخانه سبزی و صیفی این شهرستان-1403.3.29

در اين بازدید آموزشي شركت كنندگان به صورت عملي با چگونگي تكثير و نگه داری انواع گل های آپارتمانی(حسن يوسف، پتوس آگلونما، ديفن باخيا و .... ) ، تهيه انواع قلمه و ... در محل گلخانه (گلخانه پرورش گل های آپارتمانی خانم یعقوبی از تسهیلگران برتر شهرستان )آشنا شدند.

 

برگزاری مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان -1402.3.27

برگزاری مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان -1402.3.27 . این جلسه با حضوراستاندارو مسئولین محترم استانی و شهرستانی وبهره برداران بخش کشاورزی برگزار گردید دراین مراسم از مدال ، کاپ و سند الگوی کشت استان رونمایی گردید .

رونمایی ازمدال قهرمانان تولید درمراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

رونمایی ازمدال قهرمانان تولید درمراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

رونمایی از کاپ قهرمانان تولید در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

رونمایی از کاپ قهرمانان تولید در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

رونمایی از سند اصلاح الگوی کشت استان خراسان جنوبی در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

رونمایی از سند اصلاح الگوی کشت استان خراسان جنوبی در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

برگزاری روز انتقال یافته ها با موضوع پیوند وهرس سبز درمرکز تحقیقات -مورخ 1402.3.10با حضورمحققین ارشد مرکز،کارشناسان سطح استان و کشاورزان

برگزاری روز انتقال یافته ها با موضوع پیوند وهرس سبز درمرکز تحقیقات -مورخ 1402.3.10با حضورمحققین ارشد مرکز،کارشناسان سطح استان و کشاورزان 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات انار.1401/11/4-چاه حسین آباد شهرستان نهبندان

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات انار.1401/11/4-چاه حسین آباد شهرستان نهبندان 

 

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس  

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات ازکانون جوانان روستایی و عشایری مود

بازدید جناب آقای دکتر قاسمی از فعالیتهای کانون جوانان روستایی و عشایری شهرستان سربیشه درتاریخ 1401/9/27 .

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات

درتاریخ 1401/9/27 رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها ،الگوهاو روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

کارگاه آموزشی کود کمپوست شهرستان زیرکوه مرکز جهاد کشاورزی زهان

هفتمین کاروان تخصصی محصول پنبه -شهرستان بشرویه 1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید.

این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ، کارشناسان و مسئولین محترم مدیریت ترویج و حفظ نباتات استان و گروه رسانه مدیریت ترویج استان و تعدادی از کشاورزان پیشرو پنبه کار شهرستان اجرا گردید.

این برنامه ترویجی در دو مسیر سایت الگویی و سایت pvs پنبه و با پوشش آنلاین از طریق شبکه برکت استان و ارتباط با شبکه ملی برکت صورت پذیرفت.

مراسم تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان

افتتاح نمایشگاه ایده ، خانه ، فن بازار در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند با حضور دکتر خزعلی معاون امورزنان ریاست جمهوری

رونمایی از استودیو کشاورز

شبکه برکت

روزمزرعه

هفته انتقال یافته ها

دوره آموزشی ترویجی

زنجیره تولیدمحصولات گلخانه ای

هفتمین کاروان تخصصی محصول پنبه -شهرستان بشرویه 1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید.

این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ، کارشناسان و مسئولین محترم مدیریت ترویج و حفظ نباتات استان و گروه رسانه مدیریت ترویج استان و تعدادی از کشاورزان پیشرو پنبه کار شهرستان اجرا گردید.

این برنامه ترویجی در دو مسیر سایت الگویی و سایت pvs پنبه و با پوشش آنلاین از طریق شبکه برکت استان و ارتباط با شبکه ملی برکت صورت پذیرفت.

هفتمین کاروان تخصصی محصول پنبه -شهرستان بشرویه 1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید.

این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ، کارشناسان و مسئولین محترم مدیریت ترویج و حفظ نباتات استان و گروه رسانه مدیریت ترویج استان و تعدادی از کشاورزان پیشرو پنبه کار شهرستان اجرا گردید.

این برنامه ترویجی در دو مسیر سایت الگویی و سایت pvs پنبه و با پوشش آنلاین از طریق شبکه برکت استان و ارتباط با شبکه ملی برکت صورت پذیرفت.

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان تات درمرکز جهاد کشاورزی شاخنات - شهرستان بیرجند 1401.5.19

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان تات درمرکز جهاد کشاورزی شاخنات - شهرستان بیرجند 1401.5.19

روز چهارشنبه مورخ 1401.5.19 معاون وزیر و رئیس سازمان تات  وارداستان خراسان جنوبی شدند .در این سفر یک روزه معاون وزیر پس از میثاق با شهداء ، با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند سپس از پردیس  تحقیقات و آموزش کشاورزی قاینات بازدید نموده و در ادامه در کانون یادگیری زرشک در حوزه مرکز جهاد کشاورزی شاخنات حضور پیدا کردند .همچنین بازدیدی را از ایستگاه بز کرکی شهرستان سربیشه داشتند .

 

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات

درتاریخ 1401/9/27 رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها ،الگوهاو روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات

درتاریخ 1401/9/27 رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها ،الگوهاو روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس  

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15-این برنامه آموزشی ترویجی با هدف آشنایی پنبه کاران شهرستان نهبندان با روش های نوین مدیریت مزارع پنبه برگزار گردید. بازدید از کانون یادگیری کشت حفاظتی پنبه ، سایت الگویی کشاورزی حفاظتی ،مزارع الگویی تغذیه پنبه ،مزارع تکثیر بذری پنبه و بازدیداز ادوات نوین کاشت داشت و برداشت پنبه درشرکت تعاونی بهدشت بشرویه ازدیگربرنامه های این فعالیت آموزشی بود.

آخرین اخبار

اخبار مدیریت و ادارات

 • اخبار مدیریت
 • بیرجند
 • فردوس
 • طبس
 • سربیشه
 • نهبندان
 • سرایان
 • بشرویه
 • خوسف
 • درمیان
 • قاین
 • زیرکوه
IMAGE

18 تیر 1403

گردهمایی تسهیلگران و نمایندگان و اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان-1403.4.16

گردهمایی تسهیلگران و نمایندگان و اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان-1403.4.16 در این گردهمایی با تاکید برنقش آفرینی زنان روستایی در اشتغال خانواده های روستایی از تلاش های صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان تقدیر و در خصوص مشکلات حوزه زنان روستایی و صندوق های خرد و ارائه راهکار ها ، بحث و تبادل نظر گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

برگزاری كارگاه آموزشي مهارتي آشنايي با پيوند درختان ميوه در شهرستان بشرویه-1403.3.30

برگزاری كارگاه آموزشي مهارتي آشنايي با پيوند درختان ميوه در شهرستان بشرویه-1403.3.30.مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و دعوت از دکتر جنتی از متخصصان پیوند کشور و با حضور دکتر زراعتگر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اقدام به برگزاری دوره مهارتی پیوند درختان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

برگزاری دومین جلسه ستاد شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان سرایان-1403.3.30

 برگزاری دومین جلسه ستاد شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان سرایان-1403.3.30

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

برگزاری مراسم تجلیل ازنمونه های بخش کشاورزی-شهرستان نهبندان -1403.3.29

برگزاری مراسم تجلیل ازنمونه های بخش کشاورزی-شهرستان نهبندان -1403.3.29

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

بازدید آموزشی ترویجی تسهیلگران و بهره برداران زن روستایی سرایان از واحدهای گلخانه سبزی و صیفی این شهرستان-1403.3.29

بازدید آموزشی ترویجی تسهیلگران  و بهره برداران زن روستایی سرایان از واحدهای  گلخانه سبزی و صیفی این شهرستان-1403.3.29 در اين بازدید آموزشي شركت كنندگان به صورت عملي با چگونگي تكثير و نگه داری انواع گل های آپارتمانی(حسن يوسف، پتوس آگلونما، ديفن باخيا و .... ) ، تهيه انواع قلمه و ... در محل گلخانه (گلخانه پرورش گل های آپارتمانی خانم یعقوبی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

بازدید آموزشی ترویجی دامداران و بهره برداران شهرستان سرایان از واحدهای دامداری شرکت سهامی زراعی اسلام اباد قاین-1403.3.13

بازدید آموزشی ترویجی دامداران و بهره برداران  شهرستان سرایان از واحدهای  دامداری شرکت سهامی زراعی اسلام اباد قاین-1403.3.13

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 خرداد 1403

نشت آموزشی کسب وکارونقشه راه دانش بنیانی شدن

همزمان با آخرین روز از هفته گرامیداشت جهاد کشاورزی و برنامه گردهمایی کارآفرینان و تسهیگران، سرکار خانم دکتر بخشی، مربی کسب و کار و مدیر عامل شرکت کارا توسعه ترویج زانیار در خصوص 9ستون اصلی یک کسب و کار توضیحاتی را ارائه دادند. نقشه راه کسب و کار، مسیری است که یک محصول یا کالا طی می کند تا بتواند بازار هدف مناسب را پیدا کند و به دست...

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 خرداد 1403

گردهمایی بانوان کارآفرین و تسهیلگر کسب و کاراستان

در تاریخ 27 خرداد ماه همزمان با آخرین روز از گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، گردهمایی بانوان کارآفرین و تسهیلگر کسب و کار در سالن جلسات شهدای سازمان جهاد کشاورزی از سوی مدیریت محترم هماهنگی ترویج برگزار گردید. در ابتدای جلسه رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی، جناب آقای مهندس اکبری و مدیر محترم مدیریت هماهنگی ترویج، جناب آقای مهندس...

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از پنل های خورشیدی جهت تامین برق چاههای کشاورزی شهرستان بیرجند-1403.3.24

برگزاری کارگاه آموزشی  استفاده از پنل های خورشیدی جهت تامین  برق چاههای کشاورزی شهرستان بیرجند-1403.3.24

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی توسعه کاربرد نیروگاههای خورشیدی در چاههای کشاورزی شهرستان زیرکوه - 1403.3.24

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی توسعه کاربرد نیروگاههای خورشیدی در چاههای کشاورزی شهرستان زیرکوه - 1403.3.24

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از پنل های خورشیدی جهت تامین برق چاههای کشاورزی شهرستان بیرجند-1403.3.24

برگزاری کارگاه آموزشی  استفاده از پنل های خورشیدی جهت تامین  برق چاههای کشاورزی شهرستان بیرجند-1403.3.24

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 آذر 1402

جلسه هم اندیشی بررسی چالشها و رفع موانع توسعه بیمه محصولات کشاورزی-مدیریت بیرجند-1402.8.25

جلسه هم اندیشی بررسی چالشها و  رفع موانع توسعه بیمه محصولات کشاورزی-مدیریت بیرجند-1402.8.25

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 مهر 1402

کلاس آموزشی پیوند زنی برای مددجویان کانون اصلاح وتربیت شهرستان بیرجند.

کلاس پیوند زنی برای مددجویان کانون اصلاح وتربیت بیرجند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون اصلاح وتربیت بیرجند؛صبح امروز یکشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ،کلاس آموزشی پیوند زنی با همکاری اداره ترویج جهاد کشاوزی بیرجند برای مددجویان کانون برگزار شد. سنجری رئیس کانون اصلاح وتربیت بیرجند دراین زمینه گفت: دراین کلاس، مددجویان با انواع...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در قالب اردوی جهادی با مشارکت مرکز جهاد کشاورزی شاخنات ، پست دامپزشکی سده و خانه بهداشت مهمویی، در محل هیات ابوالفضلی روستای مهمویی شهرستان بیرجند-1402.6.7

 برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در قالب اردوی جهادی با مشارکت مرکز جهاد کشاورزی شاخنات ، پست دامپزشکی سده و خانه بهداشت مهمویی، در محل هیات ابوالفضلی روستای مهمویی شهرستان بیرجند-1402.6.7

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 مرداد 1402

گردهمایی تسهیلگران و کارشناسان ترویج استان خراسان جنوبی.

ردهمایی تسهیلگران و کارشناسان ترویج خراسان جنوبی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲با حضور بیش از ۶۰ نفر از شرکت کنندگان حضوری در سالن جلسات شهدای سازمان جهاد کشاورزی و شبکه برکت، با حضور و همراهی همکاران مدیریت هماهنگی ترویج، کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت نوین در کسب و کار با تدریس خانم دکتر بخ شی، مربی کسب و کار و مدیرعامل شرکت دانش بنیان...

ادامه مطلب ...

19 مرداد 1402

برگزاری دوره آموزشی پرورش حلزون بعنوان یک کسب و کار زود بازده در شهرستان بیرجند .

به همت اداره  ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان بیرجند  در تاریخ 1402/5/15 اقدام به برگزاری دوره آموزشی پرورش حلزون در محل نمازخانه شهرستان بیرجند نمود. در این دوره آموزشی که جمعی از بهره بردارن بخش کشاورزی و مشاغل خانگی حضور داشتند، آقای سالم اصول کلی پرورش حلزون و موارد مصرف قسمتهای مختلف آن را بیان کردند. همچنین ایشان بازار فروش خوب،...

ادامه مطلب ...

IMAGE

16 مرداد 1402

برگزاری دومین جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی درشهرستان بیرجند- 1402.5.2

برگزاری دومین جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی درشهرستان بیرجند- 1402.5.2-این جلسه با حضورمدیریت محترم ،روسای ادارات تابعه ومسئولین بخشهای تخصصی درمحل سالن جلسات مدیریت برگزارگردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 تیر 1402

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی سال 1402- شهرستان بیرجند-1402.4.12

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی سال 1402- شهرستان بیرجند-1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 تیر 1402

برگزاری نهمین دوره آموزشی ویژه کانون جوانان روستایی وعشایری روستای میریک با موضوع تغذیه دامهای سبک - شهرستان بیرجند -روستای میریک 1402.4.12

برگزاری نهمین دوره آموزشی ویژه کانون جوانان روستایی وعشایری روستای میریک با موضوع تغذیه دامهای سبک - شهرستان بیرجند -روستای میریک 1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 تیر 1402

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای سرچاه تازیان شهرستان بیرجند-1402.3.30

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای سرچاه تازیان شهرستان بیرجند-1402.3.30

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

برگزاری كارگاه آموزشي مهارتي آشنايي با پيوند درختان ميوه در شهرستان بشرویه-1403.3.30

برگزاری كارگاه آموزشي مهارتي آشنايي با پيوند درختان ميوه در شهرستان بشرویه-1403.3.30.مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و دعوت از دکتر جنتی از متخصصان پیوند کشور و با حضور دکتر زراعتگر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اقدام به برگزاری دوره مهارتی پیوند درختان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری بازدید آموزشی ترویجی کشاورزان شهرستان بشرویه ازطرح های ترویجی استان یزد. 1403.3.21لغایت 1403.3.22

برگزاری بازدید آموزشی ترویجی کشاورزان شهرستان بشرویه ازطرح های ترویجی استان یزد. 1403.3.21لغایت 1403.3.22 

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 آذر 1402

برگزاری رزمایش مبارزه با کرم گلوگاه انار در روستای کرند شهرستان بشرویه درقالب طرح بسیج -1402.9.23

برگزاری رزمایش مبارزه با کرم گلوگاه انار در روستای کرند شهرستان بشرویه درقالب طرح بسیج -1402.9.23

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت مزارع پنبه در شهرستان بشرویه .

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت مزارع پنبه در شهرستان بشرویه به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی کارگاه آموزشی ترویجی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ در محل سالن شهدای کشاورز و عشایر (ترویج)با همکاری شرکت سینجنتا و همراهی مدیریت جهاد کشاورزی جهت آشنایی پنبه کاران شهرستان با روش های بهبود...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی طبخ ماهی در سومین روز از هفته ی جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه .

برگزاری کارگاه آموزشی طبخ ماهی در سومین روز از هفته ی جهاد کشاورزی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ کارگاه آموزشی طبخ آبزیان با هدف افزایش سرانه ی مصرف ماهی در سبد غذایی خانوار برگزار گردید ، این کارگاه آموزشی به همت مدیریت جهاد کشاورزی و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل اقامتگاه بومگردی بشروی و با حضور بیش از ۸۰نفر از بانوان علاقه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

هنرمدیریت زمان /قدم های کارابرای کارآفرینی .

اولین روز از دوره مهارتی هنر مدیریت زمان در زندگی و قدم های کارا برای کارآفرینی امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ساعت ۹صبح با حضور بیش از ۳۰ نفر از ارکان صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه و با تدریس جناب آقای استاد محمد کیال ، مدرس دوره های کارآفرینی ، مدیریت زمان و همچنین مولوی شناسی برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

روز مزرعه پسته شهرستان بشرویه .

برگزاری برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه پسته با عنوان تغذیه و مبارزه با آفات امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در حوزه مرکز جهاد کشاورزی علی جمال موتور پمپ مرادعلیزاده و با حضور مدیر جهاد کشاورزی و شرکت بیش از چهل نفر از کارشناسان و کشاورزان برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 آبان 1401

آغاز بکار نمایشگاه “زن، ایده توانمندی و تولید” در شهرستان بشرویه.

نمایشگاه توانمندی های زنان شهرستان بشرویه با عنوان "زن، ایده توانمندی و تولید" روز پنجشنبه پنجم آبان ماه 1401 در دومین روز از هفته ی پدافند غیرعامل در محل هیات ابوالفضلی بشرویه در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان، معاونین و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای سطح شهرستان برگزار گردید،: در شهرستان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مرداد 1401

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5 هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید. این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مرداد 1401

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰   جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر سال ۱۴۰۱ ،روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ راس ساعت هشت صبح در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.این جلسه که با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی ،روسای محترم ادارات تابعه و مسئولین واحد‌های تخصصی مدیریت تشکیل شد بر اهمیت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری بازدید آموزشی- ترویجی از گلخانه گل و گیاهان زینتی آپارتمانی مجتمع گلخانه ای محمدیه، با حضور جمعی از اعضا و ارکان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان خوسف - 1403/3/22

برگزاری بازدید آموزشی- ترویجی از گلخانه گل و گیاهان زینتی آپارتمانی مجتمع گلخانه ای محمدیه، با حضور جمعی از اعضا و ارکان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان خوسف - 1403/3/22 

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 بهمن 1402

کارگاه آموزشی ،ترویجی پژوهشی زرشک وعناب.

کارگاه آموزشی ،ترویجی پژوهشی به همت شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب، جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف وشهرستان زیرکوه و مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک استان برگزار شد.  در این کارگاه در مورد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 بهمن 1402

برگزاری کلاس آموزشی- ترویجی بیمه محصولات کشاورزی ومدیریت زمستانه باغات.

برگزاری کلاس آموزشی- ترویجی در جهاد کشاورزی شهرستان خوسف با حضور جمعی از بهره برداران  در این جلسه جناب آقای قاسمی نماینده بیمه،در مورد بیمه محصولات زراعی، باغی و دامی صحبت فرمودند و جناب آقای مهندس حسینایی از واحد تولیدات گیاهی جهاد به موضوعاتی در رابطه با مدیریت زمستانه باغات پرداختند. در پایان، جلسه پرسش و پاسخ و بررسی مشکلات...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 دی 1402

کارگاه آموزشی نحوه چالکود (تهیه کمپوست) و هرس در باغات زیتون .

به همت اداره ترویج وتولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف کارگاه آموزشی نحوه چالکود (تهیه کمپوست) و هرس در باغات زیتون صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰ در محل شرکت سهامی زراعی ایثارگران (کریم آباد سرچاه)برگزارگردید کشاورزان بانحوه چالکودوتهیه کمپوست وفوایدآن آموزش آشنا شدند 

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 آبان 1402

حضور زنان ودختران هنرمندشهرستان خوسف دراولین جشنواره شهرملی مله بافی خوسف .

حضور فعال اعضا وارکان صندوق حمایت توسعه فعالیت‌های زنان روستایی شهرستان خوسف در دو حوزه صنایع دستی و محصولات کشاورزی در اولین جشنواره شهر ملی مله بافی خوسف. این جشنواره با حضور معاون استاندار خراسان جنوبی، مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری شهرستان خوسف، مدیریت جهاد کشاورزی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 آبان 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کاشت غلات و کارگاه آموزشی اصول تغذیه دام(غنی سازی کاه) شهرستان خوسف.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کاشت غلات و کارگاه آموزشی اصول تغذیه دام(غنی سازی کاه) در روستای اکبراباد بخش ماژان.  با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان در روز یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ کارگاه آموزشی مدیریت کاشت غلات و کارگاه آموزشی اصول تغذیه دام(غنی سازی کاه)در محل روستای اکبراباد بخش ماژان برگزارگردید، و موارد ذیل برای کشاورزان بیان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مهر 1402

برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرستان خوسف.

به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان، مراسم شروع سال زراعی جدید در محل شرکت تعاونی مالک اشتر برگزار گردید. به گزارش صالحی نیا رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان، این مراسم که با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان، تعدادی از کشاورزان محترم بخش ماژان، نماینده کلانتری ۱۲ امام رضا ع ماژان، مدیر عامل و عضو...

ادامه مطلب ...

IMAGE

01 مهر 1402

برداشت ذرت علوفه ای شهرستان خوسف.

بازدید مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان خوسف و رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان از شروع برداشت ذرت علوفه ای بخش ماژان در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹.مهندس خبیری مدیر جهاد کشاورزی خوسف از پیش بینی برداشت ۸ هزار تن ذرت علوفه ای در این شهرستان خبرداد.او افزود: در سال زراعي جاري، ۱۳۰ هكتار از اراضي اين شهرستان زير كشت محصول ذرت علوفه اي رفته است .مدير...

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 شهریور 1402

کارگاه آموزشی آشنایی و مبارزه با آفات چوبخوار شهرستان خوسف.

به مناسبت پنجمین روز از هفته دولت با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان، واحد حفظ و نباتات و واحد باغبانی، کارگاه آموزشی آشنایی و مبارزه با افات چوبخوار درختان میوه در محل حسینیه روستای گل از توابع دهستان براکوه بخش ماژان برگزار گردید. به گزارش صالحی نیا رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان در این کارگاه آموزشی: شناخت افت، راهکارهای مبارزه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1402

کیل گیری مزرعه جو کاندید نمونه استانی -چاه طالقانی بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.28

کیل گیری مزرعه جو کاندید نمونه استانی -چاه طالقانی بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.28

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 دی 1402

تقدیر از مدیرعامل صندوق خرد زنان روستای در حوزه جوانی جمعیت .

تقدیر از مدیرعامل صندوق خرد زنان روستای در حوزه جوانی جمعیت به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی امروز چهارشنبه (۶دی) با حضور مسئول تمشیت امور حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان،مدیر جهادکشاورزی و رئیس اداره ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان درمیان از مدیرعامل صندوق خرد زنان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 دی 1402

برگزاری کارگاه آموزش زندگی خانواده در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان.

برگزاری کارگاه آموزش زندگی خانواده در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی امروز چهارشنبه(۶دی)کارگاه آموزش زندگی خانواده در سالن اجتماعات شهیدحاج قاسم سلیمانی مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.این کارگاه در جهت ارتقای مهارت های فردی و جمعی برای همکاران، با...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 دی 1402

برگزاری تور آموزشی - ترویجی (باغات زرشک).

برگزاری تور آموزشی - ترویجی (باغات زرشک) در راستای برنامه های آموزشی - ترویجی همچنین باتوجه به اهمیت لزوم برکنترل عوامل خسارتزای باغی ، تغذیه ،هرس اصولی باغات زرشک پس از برداشت و بهداشت باغات در فصل پاییز و زمستان تور آموزشی ترویجی در شهرستان قاین در باغات عباس آباد آرین شهر برگزار گردید . در ادامه پس از بازدید از چند کارگاه زرشک...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

برگزاری روزمزرعه " ضدعفونی بذورغلات "با هدف پیشگیری ازبیماریهای سیاهک پنهان و آشکار-1402.6.29-شهرستان درمیان

برگزاری روزمزرعه " ضدعفونی بذورغلات "با هدف پیشگیری ازبیماریهای سیاهک پنهان و آشکار-1402.6.29-شهرستان درمیان -روستای آواز

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

رویکرد نوین در توانمندسازی تشکل ها و تعاونی ها درشهرستان درمیان .

کارگاه تخصصی کسب و کار با موضوع " رویکرد نوین در توانمندسازی تشکل ها و تعاونی ها " در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و مدیریت جهاد کشاورزی درمیان در مرکز تخصصی نساجی سنتی با حضور فرماندار محترم شهرستان درمیان جناب آقای فرجامی و مدیر محترم مدیریت جهاد کشاورزی جناب آقای جاویدی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

آشنایی با بیماریهای طیورشهرستان درمیان.

 آشنایی با بیماریهای طیور  ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: آشنایی با بیماریهای طیور زمان: 1402/05/23 مکان: سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی درمیان اهداف : با عنایت به اهمیت آموزش در پیشبرد اهداف توسعه کشاورزی و شیوع برخی بیماریهای طیور در مرغداریهای شهرستان لزوم این دوره آموزشی احساس می شد بنابراین با تدریس جناب آقای...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی - شهرستان درمیان -1402.4.10

   برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی - شهرستان درمیان -1402.4.10

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی شهرستان درمیان.

در اولین روز از گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با حضور فرماندار،امامان جمعه شهر اسدیه،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهادشهرستان درمیان، فرمانده سپاه وانتظامی شهرستان، مدیران جهادکشاورزی و روسای ادارات شهرستان، مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی برگزار شد. دراین مراسم ابتدا مدیر جهاد کشاورزی درمیان، ضمن خوش آمدگویی و تشکر از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی شهرستان درمیان. (2)

در اولین روز از گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با حضور فرماندار،امامان جمعه شهر اسدیه،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهادشهرستان درمیان، فرمانده سپاه وانتظامی شهرستان، مدیران جهادکشاورزی و روسای ادارات شهرستان، مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی برگزار شد. دراین مراسم ابتدا مدیر جهاد کشاورزی درمیان، ضمن خوش آمدگویی و تشکر از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

پایش صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان درمیان.

همزمان با نظارت و پایش صندوق خرد زنان روستایی چک ، کلاس های آموزشی با موضوعات: 1- بهداشت کشاورزی 2- زنگ زرشک در مورخ 02/28 / 1402 در محل حسینیه روستای چک از توابع دهستان میاندشت شهرستان درمیان با حضور سرکار خانم مهندس محمدی رئیس مرکز جهاد کشاورزی میاندشت و سرکار خانم داودی کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان و 13 نفر از اعضای صندوق خرد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی توسعه کاربرد نیروگاههای خورشیدی در چاههای کشاورزی شهرستان زیرکوه - 1403.3.24

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی توسعه کاربرد نیروگاههای خورشیدی در چاههای کشاورزی شهرستان زیرکوه - 1403.3.24

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری دوره آموزشی ترویجی کنترل و مبارزه با کرم گلوگاه انار در شهرستان زیرکوه - 1403.3.23

برگزاری دوره آموزشی ترویجی کنترل و مبارزه با کرم گلوگاه انار در شهرستان زیرکوه - 1403.3.23

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی تولید کمپوست خانگی در شهرستان زیرکوه -1403.3.22

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی تولید کمپوست خانگی در شهرستان زیرکوه -1403.3.22

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 آبان 1402

کاشت مزرعه مقایسه ارقام گندم -شهرستان زیرکوه -1402/8/27

کاشت مزرعه مقایسه ارقام گندم -شهرستان زیرکوه -1402/8/27

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری های زرشک در سایت الگویی زرشک - 1402.6.9- شهرستان زیرکوه

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری های زرشک در سایت الگویی زرشک - 1402.6.9- شهرستان زیرکوه 

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری روز مزرعه "مدیریت باغات زرشک (مبارزه با آفات و بیماری ها و تغذیه درختان)"ویژه زرشک کاران - ۱۴۰۲/۶/۴ -بخش زهان شهرستان زیرکوه

 برگزاری روز مزرعه "مدیریت باغات زرشک (مبارزه با آفات و بیماری ها و تغذیه درختان)"ویژه زرشک کاران - ۱۴۰۲/۶/۴ -بخش زهان شهرستان زیرکوه

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول "ویژه زنان روستایی.

 موضوع فعالیت آموزشی :" دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول "ویژه زنان روستایی  ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول زمان: ۱۴۰۲/۶/۱ مکان : آبیز دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب و فرآوری محصول با حضور بانوان در محل بسیج شهر آبیز برگزار گردید . مربی : جناب مهندس ماهی

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک شهرستان زیرکوه.

دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک جهت‌ افزایش آگاهی و توانمند سازی سربازان وظیفه با حضور ۲۰ نفر در محل سپاه شهرستان زیرکوه برگزار گردید. در این دوره آموزشی در خصوص اهمیت اقتصادی، فرهنگی اجتماعی از قبیل منبع درآمد اقشار مختلف جامعه، افزایش باروری خاک، تولید محصولات دامی( شیر، گوشت، پشم ) ،...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه شهرستان زیرکوه.

کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه ۱۴۰۲/۴/۲۵ با حضور بیش از ۲۵ بهره بردار در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار گردید. هدف از برگزاری ی کارگاه آموزشی کشت وترویج گیاهان دارویی با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان ، افزایش درآمد کشاورزان ، آشنایی با گیاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های برتر شهرستان زیرکوه -1402.4.7

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های برتر شهرستان زیرکوه -1402.4.7-این جلسه با هدف اتخاب نمونه های پیشنهادی ملی ، استانی و شهرستانی با حضورمدیرمحترم ، روسای دارات تابعه وروسای ادارات مدیریت شهرستان برگزارگردید.درپایان جلسه 40 کاندید درحوزه شهرستان جهت بررسی و اعلام نظر انتخاب شدند 

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 تیر 1403

گردهمایی تسهیلگران و نمایندگان و اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان-1403.4.16

گردهمایی تسهیلگران و نمایندگان و اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان-1403.4.16 در این گردهمایی با تاکید برنقش آفرینی زنان روستایی در اشتغال خانواده های روستایی از تلاش های صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان تقدیر و در خصوص مشکلات حوزه زنان روستایی و صندوق های خرد و ارائه راهکار ها ، بحث و تبادل نظر گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

برگزاری دومین جلسه ستاد شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان سرایان-1403.3.30

 برگزاری دومین جلسه ستاد شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان سرایان-1403.3.30

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

بازدید آموزشی ترویجی تسهیلگران و بهره برداران زن روستایی سرایان از واحدهای گلخانه سبزی و صیفی این شهرستان-1403.3.29

بازدید آموزشی ترویجی تسهیلگران  و بهره برداران زن روستایی سرایان از واحدهای  گلخانه سبزی و صیفی این شهرستان-1403.3.29 در اين بازدید آموزشي شركت كنندگان به صورت عملي با چگونگي تكثير و نگه داری انواع گل های آپارتمانی(حسن يوسف، پتوس آگلونما، ديفن باخيا و .... ) ، تهيه انواع قلمه و ... در محل گلخانه (گلخانه پرورش گل های آپارتمانی خانم یعقوبی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

بازدید آموزشی ترویجی دامداران و بهره برداران شهرستان سرایان از واحدهای دامداری شرکت سهامی زراعی اسلام اباد قاین-1403.3.13

بازدید آموزشی ترویجی دامداران و بهره برداران  شهرستان سرایان از واحدهای  دامداری شرکت سهامی زراعی اسلام اباد قاین-1403.3.13

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 بهمن 1402

برگزاری همایش آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران در آیسک .

برگزاری همایش آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران در آیسک   به همت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان دراولین روز ازبهمن ماه ،یکشنبه اول بهمن ماه همایش آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان با حضور محققین پژوهشکده زعفران تربت حیدریه در سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی آیسک با شرکت جمعی از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 دی 1402

آغاز طرح همیاران بیمه محصولات کشاورزی استان خراسان جنوبی شهرستان سرایان .

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،در راستای اشاعه فرهنگ بیمه در بین کشاورزان و تولیدکنندگان و اجرای پروژه افزایش ضریب نفوذ بیمه کشاورزی با استفاده از ظرفیت زنان تسهیل گر توسعه روستايي و عشایری و طرح همیار بیمه،امروز ۱۲ دیماه کارگاه آموزشی بیمه محصولات کشاورزی در محل مدیریت جهاد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 دی 1402

کلاس آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و دامی.

کلاس آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و دامی  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،کلاس آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و دامی در محل هیات زینبیه روستای روستای مصعبی با همکاری کانون جوانان روستایی و شرکت بیمه ایمن گستر توسط مرکز جهادکشاورزی آیسک برگزار شد. دراین کلاس آموزشی مطالبی در خصوص بیمه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 آذر 1402

برگزاری مانورآموزشی ترویجی مبارزه با کرم گلوگاه اناردر شهرستان سرایان - 1402.9.15

برگزاری مانورآموزشی ترویجی مبارزه با کرم گلوگاه اناردر شهرستان سرایان - 1402.9.15

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 آذر 1402

نشست هم اندیشی بین نسلی با موضوع بهره وری منابع آب و خاک -شهرستان سرایان (کانون جوانان روستایی و عشایری مصعبی )-1402.9.13

نشست هم اندیشی بین نسلی با موضوع بهره وری منابع آب و خاک -شهرستان سرایان (کانون جوانان روستایی و عشایری مصعبی )-1402.9.13

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 آبان 1402

اجرای طرح تحقیقی ترویجی جو-شهرستان سرایان -آبان 1402 (2)

اجرای طرح تحقیقی ترویجی جو-شهرستان سرایان -آبان 1402

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 بهمن 1402

برگزاری " نمایشگاه توانمندیهای زنان کارآفرین "شهرستان سربیشه.

برگزاری " نمایشگاه توانمندیهای کارآفرینان " به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه، این نمایشگاه و جشن با کمک مردم، تسهیلگران و نمایشگاه دائمی مود و مشارکت اعضای صندوق اعتبارات خردزنان روستایی و عشایری، اعضا کانون جوانان روستایی و عشایری، بانوان توانمندشهرمود، اعضای شرکت تعاونی زنان روستایی الزهرا ، نمایشگاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 دی 1402

تجلیل از تسهیلگران شهرستان سربیشه.

تجلیل از مقام شامخ مادر و روز زن نشان دهنده اهمیت نقش زن درایران اسلامی است.  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه، به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با حضور فرماندار،ائمه جمعه شهرستان و بخش، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان، بخشدار بخش مود، اداره اوقاف،آموزش و پرورش و سایر مسئولین شهرستان سربیشه و بخش مود در مورخ 14...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 دی 1402

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بانوان همزمان با مراسم بزرگداشت شکوه مادری به مناسبت ولادت حضرت فاطمه وبزرگداشت مقام مادر.

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بانوان همزمان با مراسم بزرگداشت شکوه مادری به مناسبت ولادت حضرت فاطمه وبزرگداشت مقام مادر مکان : حسینه درح زمان: جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه، همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت شکوه مادری توسط نهاد امامت جمعه بخش درح شهرستان سربیشه، نمایشگاه توانمندیهای زنان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 دی 1402

کارگاه آموزشی تهیه کمپوست تخصصی زیتون شهرستان سربیشه.

کارگاه آموزشی تهیه کمپوست تخصصی زیتون به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی ،( چهارشنبه۱۳ دی ماه 1402) کارگاه آموزشی تهیه کمپوست تخصصی زیتون درمحل شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب باحضور بهره برداران شرکت وکارشناسان مدیریت شهرستان برگزارگردید.لازم به ذکراست که باتوجه به خسارت سرمازدگی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 دی 1402

تجلیل از پیشکسوتان زن روستایی .

افتخار زنان همین بس که روز میلاد برترین گوهر خلقت، بانوی بهشت " فاطمه زهرا (س)" روز زن نامیده شده است.  باهماهنگی مدیریت هماهنگی ترویج واداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه ، در آستانه هفته بزرگداشت مقام مادر و روز زن، خانم میرزایی رییس اداره آموزش بهره برداران و کارشناس مسئول زنان روستائی و عشایری ، آقای قاسمی از اداره...

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 آذر 1402

برگزاری روزمزرعه " با موضوع آبیاری زیر سطحی " شهرستان سربیشه-1402.9.23

برگزاری روزمزرعه " با موضوع آبیاری زیر سطحی "  شهرستان سربیشه-1402.9.23

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 آذر 1402

برگزاری روزمزرعه برداشت ذرت علوفه ای و تهیه سیلو-سربیشه 1402.9.12

برگزاری روزمزرعه برداشت ذرت علوفه ای و تهیه سیلو-سربیشه 1402.9.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 آبان 1402

اجرای پروژه ی هرس ومبارزه با زنگ جارویی زرشک درقالب طرح بسیج -سربیشه 1402/8/28

اجرای پروژه ی هرس ومبارزه با زنگ جارویی زرشک درقالب طرح بسیج -سربیشه 1402/8/28

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 مهر 1402

برگزاری ۵ کارگاه آموزشی مدیریت کشت غلات درشهرستان سربیشه تاکنون.

برگزاری ۵ کارگاه آموزشی مدیریت کشت غلات از ابتدا سال زراعی جدید درسربیشه کارگاه های آموزشی مدیریت کشت غلات از ابتدای شروع سال زراعی جدیدبا تاکید بر موارد ذیل برگزارگردید: 1-نکات مهم جهت آماده سازی زمین وتاکیدبر تسطیح لیزری وکاربرد چیزل وزیرشکن وحذف گاوآهن برگرداندار 2-بوجاری وضدعفونی بذور محلی درمواردی که امکان کاشت بذور گواهی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون شهرستان سربیشه .

در اولین روز از هفته دولت برگزار شد: حضور فعال شرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا مود دربه گزارش تعاون روستایی شهرستان سربیشه و به مناسبت آغاز هفته دولت و دومین روز از هفته تعاون، نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون شهرستان سربیشه به همت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره فنی و حرفه ای در شهرستان سربیشه برگزار گردید.  این نمایشگاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 دی 1402

اجرای طرح همیاران بیمه شهرستان طبس.

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، کارگاه آموزشی همیاران بیمه محصولات کشاورزی ویژه بانوان با حضور جناب آقای آسوده و توحیدی کارشناسان بیمه کشاورزی استان، در محل سالن جلسات این معاونت برپا گردید. شایان ذکر است که در پایان این کلاس از بانوان تسهیلگر صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان طبس ، به...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 دی 1402

کارگاه و کلاس آموزشی ترویجی کنترل و مدیریت علفهای هرزشهرستان طبس.

کارگاه و کلاس آموزشی ترویجی کنترل و مدیریت علفهای هرز  به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، کارگاه آموزشی ترویجی،اصول کنترل و مدیریت علفهای هرز مزارع گندم و جو در روستای نوک و مشاع شهید منتظری بخش دستگردان توسط کارشناسان و مروجان مرکز برگزار و موارد ذیل برای کشاورزان بیان و تشریح گردید: اصول...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 آبان 1402

تغذیه سالم و سلامت زنان درشهرستان طبس.

برگزاری کلاس آموزشی « تغذیه سالم و سلامت زنان» روستای فهالنج شهرستان طبس ویژه بانوان صندوق خرد زنان روستایی فهالنج پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان با.همکاری مرکزجامع سلامت فهالنج برگزار گردید و ازمباحث آموزشی سرکارخانم نظری کارشناس بهداشت حرفه ای مرکزجامع سلامت بهره مند شدند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

رگزاری کلاس آموزشی ترویجی شهرستان طبس.

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی با موضوع ۱_تغذیه باغات خرما ۲_ترویج کشت باغچه های خانگی ۳_مبارزه با سوسک کرگدنی در مورخ ۱۴۰۲/۳/۳درمحل باغ کشاورز روستای حمزه از توابع بخش مرکزی مرکز گلشن باحضور کارشناسباغبانی خانم اشرفیان.کارشناس حفظ نباتات خانم افراسیابی و کارشناس ترویج خانم صادق‌زاده و تعداد ۲۰نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستایی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه دامداران شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه دامداران محترم با موضوعات : ۱_بهداشت شیر و شیر دوشی ۲_جایگاه دام ۳_تغذیه و اقتصاد دامداری با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر مقیمی و مهندس غفوری از خراسان رضوی مکان:سالن پیام شهرستان طبس زمان:1402/3/24

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

«بهره برداری و نگهداری از قنوات شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی با موضوع «بهره برداری و نگهداری از قنوات» با حضور محترم جناب آقای مهندس اصغری مکان :سالن پیام شهرستان طبس تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ (در پایان بهره برداران بخش مرکزی روستای تشکانان از جناب مهندس عطا حسینی و مهندس جمادی با اهدای لوح تقدیر از زحماتشان تقدیر و تشکر کردند).

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و تغذیه اصولی باغات پسته شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و تغذیه اصولی باغات پسته ویژه کشاورزان بخش مرکزی شهرستان طبس  به منظور افزایش اطلاعات عمومی پسته کاران عزیز بخش مرکزی، کارگاه آموزشی ترویجی ویژه پسته کاران بخش مرکزی با حضور جناب آقای دکتر مسعودیان از مرکز تحقیقات پسته دامغان در محل سالن جلسات پیام تشکیل گردید و باغداران با آخرین یافته ها و روش‌های...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک کرگدنی خرما .

 «برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک کرگدنی خرما »ویژه باغداران محترم ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: مبارزه با سوسک کرگدنی خرما زمان: 1402/6/1 مکان: روستای احمدی باغ آقای فتحی و با حضور عده ای از باغداران شهرستان برگزار شد، مربی:سرکار خانم مهندس گندم زاده اهداف‌: - کسب اطلاع از جمعیت آفت و پیش آگاهی از طریق ردیابی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

چگونگی ایمن سازی جاده های مسیر عبور شتر داران شهرستان طبس.

برگزاری کلاس آموزشی توجیهی ویژه شترداران با موضوع بررسی چگونگی ایمن سازی جاده های مسیر عبور شتر داران با حضور« دادستان جناب آقای ابراهیمی؛ معاون فرماندار جناب آقای اکبرزاده ؛مسئول امور حقوقی سازمان جناب آقای صمیمی؛رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جناب مهندس حیدری؛سرپرست اداره منابع طبیعی جناب مهندس بدیعی و مدیر جهاد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان طبس -1402.4.12

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان طبس -1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی آفات وبیماری باغی در روستای بیدسکان شهرستان فردوس-1403.3.23

برگزاری کارگاه آموزشی آفات وبیماری باغی در روستای بیدسکان شهرستان فردوس-1403.3.23

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کلاس آموزشی کنترل جوندگان بخش کشاورزی شهرستان فردوس روستای انارستانک - 1403.3.21

برگزاری کلاس آموزشی کنترل جوندگان بخش کشاورزی شهرستان فردوس روستای انارستانک - 1403.3.21

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 دی 1402

کارگاه آموزشی همیاران بیمه ویژه تسهیلگران زن روستایی شهرستان فردوس.

برگزاری دوره آموزشی " همیار بیمه کشاورزی " در مدیریت جهاد کشاورزی فردوس به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در مناطق روستایی و با توجه به نقش انکار ناپذیر زنان در کشاورزی و مدیریت اقتصاد خانوار و استفاده از توان تسهیلگران زن روستایی در جهت تحقق این مهم ،جلسه آموزشی همیار بیمه در روز پنجشنبه مورخه 1402/10/21 با حضور 45 نفر از زنان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 دی 1402

همایش آموزشی ترویجی مدیریت زمستانه باغات پسته درشهرستانهای استان.

باهماهنگی های اداره آموزش بهره برداران وهمکاران پرتلاش ادارات ترویج شهرستانهای فردوس ،قاین ،سرایان ،بشرویه و با عنایت به اهمیت ارائه یافته های نوین تحقیقاتی به بهره برداران بخش کشاورزی، همایش آموزشی مدیریت زمستانه باغات پسته باحضور آقای دکتر حکم آبادی از محققین برجسته کشوری  در24و25 دیماه سال جاری برگزارگردید باتوجه به اطلاع...

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 آذر 1402

نصب تابلو در محل مزرعه تحقیقی ترویجی مقایسه ای لاین های جو با رقم شاهد ریحان در چاه موتور خرم روستای چاهنو شهرستان فردوس-1402.9.2

نصب تابلو در محل مزرعه تحقیقی ترویجی مقایسه ای لاین های جو با رقم شاهد ریحان در چاه موتور خرم روستای چاهنو شهرستان فردوس-1402.9.2

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 آذر 1402

اجرای مزرعه مقایسه ارقام گندم در روستای چاهنو شهرستان فردوس-آبان 1402

اجرای مزرعه مقایسه ارقام گندم در روستای چاهنو شهرستان فردوس-آبان 1402

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 آبان 1402

کیل گیری باغ انار کاندیدای تولیدکننده برتر این محصول -شهرستان فردوس -آبان 1402 (2)

کیل گیری باغ انار کاندیدای تولیدکننده برتر این محصول -شهرستان فردوس -آبان 1402 کیل گیری باغ انارآقای رضا جعفری با حضورمدیرمحترم باغبانی و آقای مهندس تعویذی و کارشناسان شهرستان درتاریخ 1402/8/17 انجام شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 آبان 1402

آیین شکرگزاری برداشت انارفردوس -آبان ماه 1402- شهرستان فردوس (2)

آیین شکرگزاری برداشت انارفردوس -آبان ماه 1402- شهرستان فردوس این مراسم با حضوردکتراشرفی معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار، دکترجعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی وجمعی از مسئولین شهرستانی و استان برگزارگردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 آبان 1402

برگزاری بازدید آموزشی زنان عضو صندوق اعتبارات خرد و کانون جوانان روستایی از شهرستان فردوس.

برگزاری بازدید آموزشی زنان عضو صندوق اعتبارات خرد و کانون جوانان روستایی شهر مود شهرستان سربیشه از پروژه ها و طرح های شاخص زنان شهرستان فردوس در این بازدید آموزشی که به منظور آشنایی و شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه کشاورزی فردوس علی الخصوص در بخش زنان روستایی انجام شد ۲۵ نفر از زنان شهر مود شهرستان سربیشه از یک باب گاوداری...

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 آبان 1402

برگزاری کارگاه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی.

برگزاری کارگاه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، روز پنجشنبه مورخ 1402/7/13 کارگاه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی با حضور مدرس مجرب و کارآزموده استانی جناب آقای مهندس زردست و 15 نفر از کشاورزان علاقمند برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی به طور مفصل به بررسی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در شهرستان قائنات- 1403.3.21

برگزاری  کارگاه آموزشی ترویجی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در شهرستان قائنات- 1403.3.21

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 بهمن 1402

برگزاری کارگاه آموزشی - ترویجی زرشک کاران شهرستان قائنات.

برگزاری کارگاه آموزشی - ترویجی زرشک کاران شهرستان قائنات  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی، صبح  پنجشنبه (26 بهمن) کارگاه آموزشی - ترویجی زرشک کاران شهرستان قائنات در روستای محمدآباد علم برگزار گردید در این کارگاه عملی نحوه هرس درختان زرشک و تغذیه و کوددهی باغات زرشک آموزش داده شد و چند...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 مهر 1402

کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته شهرستان قاین .

به همت اداره ترویج شهرستان قاین  دوازدهم مهرماه ۱۴۰۲ کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته در شهر اسفدن شهرستان قائنات با حضور تعداد کثیری از پسته کاران منطقه اسفدن برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

بازدید آموزشی کشاورزان شهرستان قائنات از مزارع کشت سبزی وتکثیر نهال عناب ،توت ، کاج و...در شهرستان خواف استان خراسان رضوی -1402.6.29

بازدید آموزشی کشاورزان شهرستان قائنات از مزارع کشت سبزی وتکثیر نهال عناب ،توت ، کاج و...در شهرستان خواف استان خراسان رضوی -1402.6.29

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

بازدیدآموزشی ترویجی از مزارع زعفران شهرستان قاین.

بازدید آموزشی ترویجی از مزرعه نمونه زعفران شهرستان قائنات (حمید قاسمی) زعفران کار نمونه کشوری در روستای نوغاب پسکوه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار گردید در این بازدید آموزشی بانوان روستایی منطقه نیمبلوک و نوغاب حاجی آباد و روستای بیهود و تیغاب حضور داشتند در ابتدای این بازدید آموزشی آقای مهندس بهروان در خصوص نکات فنی عملیات...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 فروردين 1402

بسیج طرح خودکفایی گندم وجو شهرستان قاینات.

به همت اداره ترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاین  درمورخ 27 فروردین جلسه توجیهی مربیان بسیجی طرح خودکفایی گندم و جو در سالن جلسات مدیریت قاین برگزار شد

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 دی 1401

برگزاری جلسه قرارگاه امنیت غذایی شهرستان قائنات -1401.10.14

جلسه  قرارگاه امنیت غذایی  درتاریخ 1401.10.14 با حضور سرگرد داودی رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان در محل مدیریت جهاد کشاورزی قاین برگزار گردید . در این جلسه اعضای قرارگاه امنیت غذایی هرکدام به بیان محدودیت ها و مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و دامداری شهرستان پرداختند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 دی 1401

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فنی گلخانه 1401.10.4 شهرستان قائنات

در تاریخ 1401.10.4  کارگاه آموزشی با هدف آشنایی با کد شناسه کیو آر ، مدیریت تغذیه ، آفات و بیماریهای گلخانه با حضورگلخانه داران درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان قائنات برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تیما زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم از مجموعه اداری شرکت تیما زعفران شهرستان قائنات بازدید نمودند

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تروند زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم مسئول محترم دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار از شرکت تروند زعفران کاندیدای برگزیده ملی محصولات کشاورزی گواهی شده (سالم و ارگانیک ) بازدید نمودند. 

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

برگزاری مراسم تجلیل ازنمونه های بخش کشاورزی-شهرستان نهبندان -1403.3.29

برگزاری مراسم تجلیل ازنمونه های بخش کشاورزی-شهرستان نهبندان -1403.3.29

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 بهمن 1402

دوره آموزشی داشت غلات شهرستان نهبندان.

دوره آموزشی داشت غلات به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان نهبندان دوره آموزشی داشت غلات با محوریت تغذیه غلات ، آفات و بیماری ها با حضور ۱۸ نفر از بهره برداران تبعی طرح پتانسیل عملکرد گندم در محل مزرعه شرکت سهامی زراعی سهل آباد برگزار و در ادامه کشاورزان از مزارع تکثیر بذری هم بازدید نمودند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 مهر 1402

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15-این برنامه آموزشی ترویجی با هدف آشنایی پنبه کاران شهرستان نهبندان با روش های نوین مدیریت مزارع پنبه برگزار گردید. بازدید از کانون یادگیری کشت حفاظتی پنبه ، سایت الگویی کشاورزی حفاظتی ،مزارع الگویی تغذیه پنبه ،مزارع تکثیر بذری پنبه و بازدیداز ادوات نوین کاشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آفات مهم باغات میوه شهرستان نهبندان.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آفات مهم باغات میوه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد صاحب الزمانی دهک با حضور ۱۸ نفر از بهره برداران محترم برگزار گردید. در این کارگاه مهمترین و شایع ترین آفات باغات میوه، نحوه شناسایی، کنترل و مبارزه با آنها آموزش داده شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات مجتمع پرواربندی بره شیشک شهرستان نهبندان.

برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات مجتمع پرواربندی بره شیشک به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان نهبندان با حضور مدیریت جهادکشاورزی و ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان و کارشناسان مدیریت و اعضای مجتمع در محل نمازخانه جهاد کشاورزی شهرستان امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ تشکیل گردید.  در این جلسه مشکلات آب واحدها و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه و دوره آموزشی بیماری ویروسی رگوز گوجه فرنگی و فلفل در مزارع و گلخانه های شهرستان نهبندان

کارگاه و دوره آموزشی بیماری ویروسی رگوز گوجه فرنگی و فلفل در مزارع و گلخانه ها به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان در این کارگاه آموزشی که در محل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی نهبندان و با حضور گلخانه داران شهرستان برگزار شد، خانم دکتر سعیدی کارشناس مسئول محترم قرنطینه مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه با آفت پسیل پسته شهرستان نهبندان .

کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه با آفت پسیل پسته به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان کارگاه آموزشی آفات پسته که با حضور تعداد ۳۰ نفر از پسته کاران شهرستان در نمازخانه مدیریت جهادکشاورزی نهبندان برگزار گردید و نحوه شناسایی ، علائم خسارت و روش های کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی آفت توسط مدرس مهندس شایسته مدیر باغبانی استان و خانم...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی _ شهرستان نهبندان - 1402.4.10

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی _ شهرستان نهبندان - 1402.4.10

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 تیر 1402

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه صندوقهای اعتبارات خرد شهرستان نهبندان.

برگزاری دو دوره آموزشی قوانین و ‌مقررات صندوق های خرد زنان و نیز پرورش مرغ بومی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی دهک با حضور ۲۰ نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستای دهک برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1402

کارگاه آموزشی پایش و کنترل آفات اناردر شهرستان نهبندان .

کارگاه در روز یکشنبه مورخ 27/03/1402 در باغ آقای اردونی چاه مشاع حسین اباد با حضور 9 نفراز باغداران طرح محصول موضوعی انار برگزار گردید. در این کارگاه مطالبی توسط خانم مهندس فوادالدینی مسئول حفظ نباتات مدیریت، درباره روشهای کنترل آفات انار، استفاده از پرچم زدا، تله فرمونی و ملاحظات لازم در زمینه نصب این نمونه تله عنوان شد. سپس درباره...

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از پنل های خورشیدی جهت تامین برق چاههای کشاورزی شهرستان بیرجند-1403.3.24

برگزاری کارگاه آموزشی  استفاده از پنل های خورشیدی جهت تامین  برق چاههای کشاورزی شهرستان بیرجند-1403.3.24

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 آذر 1402

جلسه هم اندیشی بررسی چالشها و رفع موانع توسعه بیمه محصولات کشاورزی-مدیریت بیرجند-1402.8.25

جلسه هم اندیشی بررسی چالشها و  رفع موانع توسعه بیمه محصولات کشاورزی-مدیریت بیرجند-1402.8.25

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 مهر 1402

کلاس آموزشی پیوند زنی برای مددجویان کانون اصلاح وتربیت شهرستان بیرجند.

کلاس پیوند زنی برای مددجویان کانون اصلاح وتربیت بیرجند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون اصلاح وتربیت بیرجند؛صبح امروز یکشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ،کلاس آموزشی پیوند زنی با همکاری اداره ترویج جهاد کشاوزی بیرجند برای مددجویان کانون برگزار شد. سنجری رئیس کانون اصلاح وتربیت بیرجند دراین زمینه گفت: دراین کلاس، مددجویان با انواع...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در قالب اردوی جهادی با مشارکت مرکز جهاد کشاورزی شاخنات ، پست دامپزشکی سده و خانه بهداشت مهمویی، در محل هیات ابوالفضلی روستای مهمویی شهرستان بیرجند-1402.6.7

 برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در قالب اردوی جهادی با مشارکت مرکز جهاد کشاورزی شاخنات ، پست دامپزشکی سده و خانه بهداشت مهمویی، در محل هیات ابوالفضلی روستای مهمویی شهرستان بیرجند-1402.6.7

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 مرداد 1402

گردهمایی تسهیلگران و کارشناسان ترویج استان خراسان جنوبی.

ردهمایی تسهیلگران و کارشناسان ترویج خراسان جنوبی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲با حضور بیش از ۶۰ نفر از شرکت کنندگان حضوری در سالن جلسات شهدای سازمان جهاد کشاورزی و شبکه برکت، با حضور و همراهی همکاران مدیریت هماهنگی ترویج، کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت نوین در کسب و کار با تدریس خانم دکتر بخ شی، مربی کسب و کار و مدیرعامل شرکت دانش بنیان...

ادامه مطلب ...

19 مرداد 1402

برگزاری دوره آموزشی پرورش حلزون بعنوان یک کسب و کار زود بازده در شهرستان بیرجند .

به همت اداره  ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان بیرجند  در تاریخ 1402/5/15 اقدام به برگزاری دوره آموزشی پرورش حلزون در محل نمازخانه شهرستان بیرجند نمود. در این دوره آموزشی که جمعی از بهره بردارن بخش کشاورزی و مشاغل خانگی حضور داشتند، آقای سالم اصول کلی پرورش حلزون و موارد مصرف قسمتهای مختلف آن را بیان کردند. همچنین ایشان بازار فروش خوب،...

ادامه مطلب ...

IMAGE

16 مرداد 1402

برگزاری دومین جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی درشهرستان بیرجند- 1402.5.2

برگزاری دومین جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی درشهرستان بیرجند- 1402.5.2-این جلسه با حضورمدیریت محترم ،روسای ادارات تابعه ومسئولین بخشهای تخصصی درمحل سالن جلسات مدیریت برگزارگردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 تیر 1402

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی سال 1402- شهرستان بیرجند-1402.4.12

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی سال 1402- شهرستان بیرجند-1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 تیر 1402

برگزاری نهمین دوره آموزشی ویژه کانون جوانان روستایی وعشایری روستای میریک با موضوع تغذیه دامهای سبک - شهرستان بیرجند -روستای میریک 1402.4.12

برگزاری نهمین دوره آموزشی ویژه کانون جوانان روستایی وعشایری روستای میریک با موضوع تغذیه دامهای سبک - شهرستان بیرجند -روستای میریک 1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 تیر 1402

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای سرچاه تازیان شهرستان بیرجند-1402.3.30

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای سرچاه تازیان شهرستان بیرجند-1402.3.30

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی آفات وبیماری باغی در روستای بیدسکان شهرستان فردوس-1403.3.23

برگزاری کارگاه آموزشی آفات وبیماری باغی در روستای بیدسکان شهرستان فردوس-1403.3.23

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کلاس آموزشی کنترل جوندگان بخش کشاورزی شهرستان فردوس روستای انارستانک - 1403.3.21

برگزاری کلاس آموزشی کنترل جوندگان بخش کشاورزی شهرستان فردوس روستای انارستانک - 1403.3.21

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 دی 1402

کارگاه آموزشی همیاران بیمه ویژه تسهیلگران زن روستایی شهرستان فردوس.

برگزاری دوره آموزشی " همیار بیمه کشاورزی " در مدیریت جهاد کشاورزی فردوس به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در مناطق روستایی و با توجه به نقش انکار ناپذیر زنان در کشاورزی و مدیریت اقتصاد خانوار و استفاده از توان تسهیلگران زن روستایی در جهت تحقق این مهم ،جلسه آموزشی همیار بیمه در روز پنجشنبه مورخه 1402/10/21 با حضور 45 نفر از زنان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 دی 1402

همایش آموزشی ترویجی مدیریت زمستانه باغات پسته درشهرستانهای استان.

باهماهنگی های اداره آموزش بهره برداران وهمکاران پرتلاش ادارات ترویج شهرستانهای فردوس ،قاین ،سرایان ،بشرویه و با عنایت به اهمیت ارائه یافته های نوین تحقیقاتی به بهره برداران بخش کشاورزی، همایش آموزشی مدیریت زمستانه باغات پسته باحضور آقای دکتر حکم آبادی از محققین برجسته کشوری  در24و25 دیماه سال جاری برگزارگردید باتوجه به اطلاع...

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 آذر 1402

نصب تابلو در محل مزرعه تحقیقی ترویجی مقایسه ای لاین های جو با رقم شاهد ریحان در چاه موتور خرم روستای چاهنو شهرستان فردوس-1402.9.2

نصب تابلو در محل مزرعه تحقیقی ترویجی مقایسه ای لاین های جو با رقم شاهد ریحان در چاه موتور خرم روستای چاهنو شهرستان فردوس-1402.9.2

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 آذر 1402

اجرای مزرعه مقایسه ارقام گندم در روستای چاهنو شهرستان فردوس-آبان 1402

اجرای مزرعه مقایسه ارقام گندم در روستای چاهنو شهرستان فردوس-آبان 1402

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 آبان 1402

کیل گیری باغ انار کاندیدای تولیدکننده برتر این محصول -شهرستان فردوس -آبان 1402 (2)

کیل گیری باغ انار کاندیدای تولیدکننده برتر این محصول -شهرستان فردوس -آبان 1402 کیل گیری باغ انارآقای رضا جعفری با حضورمدیرمحترم باغبانی و آقای مهندس تعویذی و کارشناسان شهرستان درتاریخ 1402/8/17 انجام شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 آبان 1402

آیین شکرگزاری برداشت انارفردوس -آبان ماه 1402- شهرستان فردوس (2)

آیین شکرگزاری برداشت انارفردوس -آبان ماه 1402- شهرستان فردوس این مراسم با حضوردکتراشرفی معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار، دکترجعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی وجمعی از مسئولین شهرستانی و استان برگزارگردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 آبان 1402

برگزاری بازدید آموزشی زنان عضو صندوق اعتبارات خرد و کانون جوانان روستایی از شهرستان فردوس.

برگزاری بازدید آموزشی زنان عضو صندوق اعتبارات خرد و کانون جوانان روستایی شهر مود شهرستان سربیشه از پروژه ها و طرح های شاخص زنان شهرستان فردوس در این بازدید آموزشی که به منظور آشنایی و شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه کشاورزی فردوس علی الخصوص در بخش زنان روستایی انجام شد ۲۵ نفر از زنان شهر مود شهرستان سربیشه از یک باب گاوداری...

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 آبان 1402

برگزاری کارگاه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی.

برگزاری کارگاه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، روز پنجشنبه مورخ 1402/7/13 کارگاه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی با حضور مدرس مجرب و کارآزموده استانی جناب آقای مهندس زردست و 15 نفر از کشاورزان علاقمند برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی به طور مفصل به بررسی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 دی 1402

اجرای طرح همیاران بیمه شهرستان طبس.

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، کارگاه آموزشی همیاران بیمه محصولات کشاورزی ویژه بانوان با حضور جناب آقای آسوده و توحیدی کارشناسان بیمه کشاورزی استان، در محل سالن جلسات این معاونت برپا گردید. شایان ذکر است که در پایان این کلاس از بانوان تسهیلگر صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان طبس ، به...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 دی 1402

کارگاه و کلاس آموزشی ترویجی کنترل و مدیریت علفهای هرزشهرستان طبس.

کارگاه و کلاس آموزشی ترویجی کنترل و مدیریت علفهای هرز  به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، کارگاه آموزشی ترویجی،اصول کنترل و مدیریت علفهای هرز مزارع گندم و جو در روستای نوک و مشاع شهید منتظری بخش دستگردان توسط کارشناسان و مروجان مرکز برگزار و موارد ذیل برای کشاورزان بیان و تشریح گردید: اصول...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 آبان 1402

تغذیه سالم و سلامت زنان درشهرستان طبس.

برگزاری کلاس آموزشی « تغذیه سالم و سلامت زنان» روستای فهالنج شهرستان طبس ویژه بانوان صندوق خرد زنان روستایی فهالنج پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان با.همکاری مرکزجامع سلامت فهالنج برگزار گردید و ازمباحث آموزشی سرکارخانم نظری کارشناس بهداشت حرفه ای مرکزجامع سلامت بهره مند شدند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

رگزاری کلاس آموزشی ترویجی شهرستان طبس.

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی با موضوع ۱_تغذیه باغات خرما ۲_ترویج کشت باغچه های خانگی ۳_مبارزه با سوسک کرگدنی در مورخ ۱۴۰۲/۳/۳درمحل باغ کشاورز روستای حمزه از توابع بخش مرکزی مرکز گلشن باحضور کارشناسباغبانی خانم اشرفیان.کارشناس حفظ نباتات خانم افراسیابی و کارشناس ترویج خانم صادق‌زاده و تعداد ۲۰نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستایی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه دامداران شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه دامداران محترم با موضوعات : ۱_بهداشت شیر و شیر دوشی ۲_جایگاه دام ۳_تغذیه و اقتصاد دامداری با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر مقیمی و مهندس غفوری از خراسان رضوی مکان:سالن پیام شهرستان طبس زمان:1402/3/24

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

«بهره برداری و نگهداری از قنوات شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی با موضوع «بهره برداری و نگهداری از قنوات» با حضور محترم جناب آقای مهندس اصغری مکان :سالن پیام شهرستان طبس تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ (در پایان بهره برداران بخش مرکزی روستای تشکانان از جناب مهندس عطا حسینی و مهندس جمادی با اهدای لوح تقدیر از زحماتشان تقدیر و تشکر کردند).

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و تغذیه اصولی باغات پسته شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و تغذیه اصولی باغات پسته ویژه کشاورزان بخش مرکزی شهرستان طبس  به منظور افزایش اطلاعات عمومی پسته کاران عزیز بخش مرکزی، کارگاه آموزشی ترویجی ویژه پسته کاران بخش مرکزی با حضور جناب آقای دکتر مسعودیان از مرکز تحقیقات پسته دامغان در محل سالن جلسات پیام تشکیل گردید و باغداران با آخرین یافته ها و روش‌های...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک کرگدنی خرما .

 «برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک کرگدنی خرما »ویژه باغداران محترم ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: مبارزه با سوسک کرگدنی خرما زمان: 1402/6/1 مکان: روستای احمدی باغ آقای فتحی و با حضور عده ای از باغداران شهرستان برگزار شد، مربی:سرکار خانم مهندس گندم زاده اهداف‌: - کسب اطلاع از جمعیت آفت و پیش آگاهی از طریق ردیابی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

چگونگی ایمن سازی جاده های مسیر عبور شتر داران شهرستان طبس.

برگزاری کلاس آموزشی توجیهی ویژه شترداران با موضوع بررسی چگونگی ایمن سازی جاده های مسیر عبور شتر داران با حضور« دادستان جناب آقای ابراهیمی؛ معاون فرماندار جناب آقای اکبرزاده ؛مسئول امور حقوقی سازمان جناب آقای صمیمی؛رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جناب مهندس حیدری؛سرپرست اداره منابع طبیعی جناب مهندس بدیعی و مدیر جهاد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان طبس -1402.4.12

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان طبس -1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 بهمن 1402

برگزاری " نمایشگاه توانمندیهای زنان کارآفرین "شهرستان سربیشه.

برگزاری " نمایشگاه توانمندیهای کارآفرینان " به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه، این نمایشگاه و جشن با کمک مردم، تسهیلگران و نمایشگاه دائمی مود و مشارکت اعضای صندوق اعتبارات خردزنان روستایی و عشایری، اعضا کانون جوانان روستایی و عشایری، بانوان توانمندشهرمود، اعضای شرکت تعاونی زنان روستایی الزهرا ، نمایشگاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 دی 1402

تجلیل از تسهیلگران شهرستان سربیشه.

تجلیل از مقام شامخ مادر و روز زن نشان دهنده اهمیت نقش زن درایران اسلامی است.  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه، به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با حضور فرماندار،ائمه جمعه شهرستان و بخش، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان، بخشدار بخش مود، اداره اوقاف،آموزش و پرورش و سایر مسئولین شهرستان سربیشه و بخش مود در مورخ 14...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 دی 1402

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بانوان همزمان با مراسم بزرگداشت شکوه مادری به مناسبت ولادت حضرت فاطمه وبزرگداشت مقام مادر.

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بانوان همزمان با مراسم بزرگداشت شکوه مادری به مناسبت ولادت حضرت فاطمه وبزرگداشت مقام مادر مکان : حسینه درح زمان: جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه، همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت شکوه مادری توسط نهاد امامت جمعه بخش درح شهرستان سربیشه، نمایشگاه توانمندیهای زنان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 دی 1402

کارگاه آموزشی تهیه کمپوست تخصصی زیتون شهرستان سربیشه.

کارگاه آموزشی تهیه کمپوست تخصصی زیتون به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی ،( چهارشنبه۱۳ دی ماه 1402) کارگاه آموزشی تهیه کمپوست تخصصی زیتون درمحل شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب باحضور بهره برداران شرکت وکارشناسان مدیریت شهرستان برگزارگردید.لازم به ذکراست که باتوجه به خسارت سرمازدگی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 دی 1402

تجلیل از پیشکسوتان زن روستایی .

افتخار زنان همین بس که روز میلاد برترین گوهر خلقت، بانوی بهشت " فاطمه زهرا (س)" روز زن نامیده شده است.  باهماهنگی مدیریت هماهنگی ترویج واداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه ، در آستانه هفته بزرگداشت مقام مادر و روز زن، خانم میرزایی رییس اداره آموزش بهره برداران و کارشناس مسئول زنان روستائی و عشایری ، آقای قاسمی از اداره...

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 آذر 1402

برگزاری روزمزرعه " با موضوع آبیاری زیر سطحی " شهرستان سربیشه-1402.9.23

برگزاری روزمزرعه " با موضوع آبیاری زیر سطحی "  شهرستان سربیشه-1402.9.23

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 آذر 1402

برگزاری روزمزرعه برداشت ذرت علوفه ای و تهیه سیلو-سربیشه 1402.9.12

برگزاری روزمزرعه برداشت ذرت علوفه ای و تهیه سیلو-سربیشه 1402.9.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 آبان 1402

اجرای پروژه ی هرس ومبارزه با زنگ جارویی زرشک درقالب طرح بسیج -سربیشه 1402/8/28

اجرای پروژه ی هرس ومبارزه با زنگ جارویی زرشک درقالب طرح بسیج -سربیشه 1402/8/28

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 مهر 1402

برگزاری ۵ کارگاه آموزشی مدیریت کشت غلات درشهرستان سربیشه تاکنون.

برگزاری ۵ کارگاه آموزشی مدیریت کشت غلات از ابتدا سال زراعی جدید درسربیشه کارگاه های آموزشی مدیریت کشت غلات از ابتدای شروع سال زراعی جدیدبا تاکید بر موارد ذیل برگزارگردید: 1-نکات مهم جهت آماده سازی زمین وتاکیدبر تسطیح لیزری وکاربرد چیزل وزیرشکن وحذف گاوآهن برگرداندار 2-بوجاری وضدعفونی بذور محلی درمواردی که امکان کاشت بذور گواهی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون شهرستان سربیشه .

در اولین روز از هفته دولت برگزار شد: حضور فعال شرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا مود دربه گزارش تعاون روستایی شهرستان سربیشه و به مناسبت آغاز هفته دولت و دومین روز از هفته تعاون، نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون شهرستان سربیشه به همت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره فنی و حرفه ای در شهرستان سربیشه برگزار گردید.  این نمایشگاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

برگزاری مراسم تجلیل ازنمونه های بخش کشاورزی-شهرستان نهبندان -1403.3.29

برگزاری مراسم تجلیل ازنمونه های بخش کشاورزی-شهرستان نهبندان -1403.3.29

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 بهمن 1402

دوره آموزشی داشت غلات شهرستان نهبندان.

دوره آموزشی داشت غلات به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان نهبندان دوره آموزشی داشت غلات با محوریت تغذیه غلات ، آفات و بیماری ها با حضور ۱۸ نفر از بهره برداران تبعی طرح پتانسیل عملکرد گندم در محل مزرعه شرکت سهامی زراعی سهل آباد برگزار و در ادامه کشاورزان از مزارع تکثیر بذری هم بازدید نمودند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 مهر 1402

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15-این برنامه آموزشی ترویجی با هدف آشنایی پنبه کاران شهرستان نهبندان با روش های نوین مدیریت مزارع پنبه برگزار گردید. بازدید از کانون یادگیری کشت حفاظتی پنبه ، سایت الگویی کشاورزی حفاظتی ،مزارع الگویی تغذیه پنبه ،مزارع تکثیر بذری پنبه و بازدیداز ادوات نوین کاشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آفات مهم باغات میوه شهرستان نهبندان.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آفات مهم باغات میوه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد صاحب الزمانی دهک با حضور ۱۸ نفر از بهره برداران محترم برگزار گردید. در این کارگاه مهمترین و شایع ترین آفات باغات میوه، نحوه شناسایی، کنترل و مبارزه با آنها آموزش داده شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات مجتمع پرواربندی بره شیشک شهرستان نهبندان.

برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات مجتمع پرواربندی بره شیشک به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان نهبندان با حضور مدیریت جهادکشاورزی و ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان و کارشناسان مدیریت و اعضای مجتمع در محل نمازخانه جهاد کشاورزی شهرستان امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ تشکیل گردید.  در این جلسه مشکلات آب واحدها و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه و دوره آموزشی بیماری ویروسی رگوز گوجه فرنگی و فلفل در مزارع و گلخانه های شهرستان نهبندان

کارگاه و دوره آموزشی بیماری ویروسی رگوز گوجه فرنگی و فلفل در مزارع و گلخانه ها به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان در این کارگاه آموزشی که در محل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی نهبندان و با حضور گلخانه داران شهرستان برگزار شد، خانم دکتر سعیدی کارشناس مسئول محترم قرنطینه مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه با آفت پسیل پسته شهرستان نهبندان .

کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه با آفت پسیل پسته به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان کارگاه آموزشی آفات پسته که با حضور تعداد ۳۰ نفر از پسته کاران شهرستان در نمازخانه مدیریت جهادکشاورزی نهبندان برگزار گردید و نحوه شناسایی ، علائم خسارت و روش های کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی آفت توسط مدرس مهندس شایسته مدیر باغبانی استان و خانم...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی _ شهرستان نهبندان - 1402.4.10

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی _ شهرستان نهبندان - 1402.4.10

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 تیر 1402

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه صندوقهای اعتبارات خرد شهرستان نهبندان.

برگزاری دو دوره آموزشی قوانین و ‌مقررات صندوق های خرد زنان و نیز پرورش مرغ بومی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی دهک با حضور ۲۰ نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستای دهک برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1402

کارگاه آموزشی پایش و کنترل آفات اناردر شهرستان نهبندان .

کارگاه در روز یکشنبه مورخ 27/03/1402 در باغ آقای اردونی چاه مشاع حسین اباد با حضور 9 نفراز باغداران طرح محصول موضوعی انار برگزار گردید. در این کارگاه مطالبی توسط خانم مهندس فوادالدینی مسئول حفظ نباتات مدیریت، درباره روشهای کنترل آفات انار، استفاده از پرچم زدا، تله فرمونی و ملاحظات لازم در زمینه نصب این نمونه تله عنوان شد. سپس درباره...

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 تیر 1403

گردهمایی تسهیلگران و نمایندگان و اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان-1403.4.16

گردهمایی تسهیلگران و نمایندگان و اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان-1403.4.16 در این گردهمایی با تاکید برنقش آفرینی زنان روستایی در اشتغال خانواده های روستایی از تلاش های صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان تقدیر و در خصوص مشکلات حوزه زنان روستایی و صندوق های خرد و ارائه راهکار ها ، بحث و تبادل نظر گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

برگزاری دومین جلسه ستاد شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان سرایان-1403.3.30

 برگزاری دومین جلسه ستاد شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان سرایان-1403.3.30

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

بازدید آموزشی ترویجی تسهیلگران و بهره برداران زن روستایی سرایان از واحدهای گلخانه سبزی و صیفی این شهرستان-1403.3.29

بازدید آموزشی ترویجی تسهیلگران  و بهره برداران زن روستایی سرایان از واحدهای  گلخانه سبزی و صیفی این شهرستان-1403.3.29 در اين بازدید آموزشي شركت كنندگان به صورت عملي با چگونگي تكثير و نگه داری انواع گل های آپارتمانی(حسن يوسف، پتوس آگلونما، ديفن باخيا و .... ) ، تهيه انواع قلمه و ... در محل گلخانه (گلخانه پرورش گل های آپارتمانی خانم یعقوبی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

بازدید آموزشی ترویجی دامداران و بهره برداران شهرستان سرایان از واحدهای دامداری شرکت سهامی زراعی اسلام اباد قاین-1403.3.13

بازدید آموزشی ترویجی دامداران و بهره برداران  شهرستان سرایان از واحدهای  دامداری شرکت سهامی زراعی اسلام اباد قاین-1403.3.13

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 بهمن 1402

برگزاری همایش آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران در آیسک .

برگزاری همایش آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران در آیسک   به همت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان دراولین روز ازبهمن ماه ،یکشنبه اول بهمن ماه همایش آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان با حضور محققین پژوهشکده زعفران تربت حیدریه در سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی آیسک با شرکت جمعی از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 دی 1402

آغاز طرح همیاران بیمه محصولات کشاورزی استان خراسان جنوبی شهرستان سرایان .

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،در راستای اشاعه فرهنگ بیمه در بین کشاورزان و تولیدکنندگان و اجرای پروژه افزایش ضریب نفوذ بیمه کشاورزی با استفاده از ظرفیت زنان تسهیل گر توسعه روستايي و عشایری و طرح همیار بیمه،امروز ۱۲ دیماه کارگاه آموزشی بیمه محصولات کشاورزی در محل مدیریت جهاد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 دی 1402

کلاس آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و دامی.

کلاس آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و دامی  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،کلاس آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و دامی در محل هیات زینبیه روستای روستای مصعبی با همکاری کانون جوانان روستایی و شرکت بیمه ایمن گستر توسط مرکز جهادکشاورزی آیسک برگزار شد. دراین کلاس آموزشی مطالبی در خصوص بیمه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 آذر 1402

برگزاری مانورآموزشی ترویجی مبارزه با کرم گلوگاه اناردر شهرستان سرایان - 1402.9.15

برگزاری مانورآموزشی ترویجی مبارزه با کرم گلوگاه اناردر شهرستان سرایان - 1402.9.15

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 آذر 1402

نشست هم اندیشی بین نسلی با موضوع بهره وری منابع آب و خاک -شهرستان سرایان (کانون جوانان روستایی و عشایری مصعبی )-1402.9.13

نشست هم اندیشی بین نسلی با موضوع بهره وری منابع آب و خاک -شهرستان سرایان (کانون جوانان روستایی و عشایری مصعبی )-1402.9.13

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 آبان 1402

اجرای طرح تحقیقی ترویجی جو-شهرستان سرایان -آبان 1402 (2)

اجرای طرح تحقیقی ترویجی جو-شهرستان سرایان -آبان 1402

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 تیر 1403

برگزاری كارگاه آموزشي مهارتي آشنايي با پيوند درختان ميوه در شهرستان بشرویه-1403.3.30

برگزاری كارگاه آموزشي مهارتي آشنايي با پيوند درختان ميوه در شهرستان بشرویه-1403.3.30.مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و دعوت از دکتر جنتی از متخصصان پیوند کشور و با حضور دکتر زراعتگر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اقدام به برگزاری دوره مهارتی پیوند درختان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری بازدید آموزشی ترویجی کشاورزان شهرستان بشرویه ازطرح های ترویجی استان یزد. 1403.3.21لغایت 1403.3.22

برگزاری بازدید آموزشی ترویجی کشاورزان شهرستان بشرویه ازطرح های ترویجی استان یزد. 1403.3.21لغایت 1403.3.22 

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 آذر 1402

برگزاری رزمایش مبارزه با کرم گلوگاه انار در روستای کرند شهرستان بشرویه درقالب طرح بسیج -1402.9.23

برگزاری رزمایش مبارزه با کرم گلوگاه انار در روستای کرند شهرستان بشرویه درقالب طرح بسیج -1402.9.23

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت مزارع پنبه در شهرستان بشرویه .

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت مزارع پنبه در شهرستان بشرویه به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی کارگاه آموزشی ترویجی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ در محل سالن شهدای کشاورز و عشایر (ترویج)با همکاری شرکت سینجنتا و همراهی مدیریت جهاد کشاورزی جهت آشنایی پنبه کاران شهرستان با روش های بهبود...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی طبخ ماهی در سومین روز از هفته ی جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه .

برگزاری کارگاه آموزشی طبخ ماهی در سومین روز از هفته ی جهاد کشاورزی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ کارگاه آموزشی طبخ آبزیان با هدف افزایش سرانه ی مصرف ماهی در سبد غذایی خانوار برگزار گردید ، این کارگاه آموزشی به همت مدیریت جهاد کشاورزی و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل اقامتگاه بومگردی بشروی و با حضور بیش از ۸۰نفر از بانوان علاقه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

هنرمدیریت زمان /قدم های کارابرای کارآفرینی .

اولین روز از دوره مهارتی هنر مدیریت زمان در زندگی و قدم های کارا برای کارآفرینی امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ساعت ۹صبح با حضور بیش از ۳۰ نفر از ارکان صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه و با تدریس جناب آقای استاد محمد کیال ، مدرس دوره های کارآفرینی ، مدیریت زمان و همچنین مولوی شناسی برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

روز مزرعه پسته شهرستان بشرویه .

برگزاری برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه پسته با عنوان تغذیه و مبارزه با آفات امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در حوزه مرکز جهاد کشاورزی علی جمال موتور پمپ مرادعلیزاده و با حضور مدیر جهاد کشاورزی و شرکت بیش از چهل نفر از کارشناسان و کشاورزان برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 آبان 1401

آغاز بکار نمایشگاه “زن، ایده توانمندی و تولید” در شهرستان بشرویه.

نمایشگاه توانمندی های زنان شهرستان بشرویه با عنوان "زن، ایده توانمندی و تولید" روز پنجشنبه پنجم آبان ماه 1401 در دومین روز از هفته ی پدافند غیرعامل در محل هیات ابوالفضلی بشرویه در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان، معاونین و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای سطح شهرستان برگزار گردید،: در شهرستان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مرداد 1401

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5 هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید. این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مرداد 1401

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰   جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر سال ۱۴۰۱ ،روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ راس ساعت هشت صبح در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.این جلسه که با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی ،روسای محترم ادارات تابعه و مسئولین واحد‌های تخصصی مدیریت تشکیل شد بر اهمیت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری بازدید آموزشی- ترویجی از گلخانه گل و گیاهان زینتی آپارتمانی مجتمع گلخانه ای محمدیه، با حضور جمعی از اعضا و ارکان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان خوسف - 1403/3/22

برگزاری بازدید آموزشی- ترویجی از گلخانه گل و گیاهان زینتی آپارتمانی مجتمع گلخانه ای محمدیه، با حضور جمعی از اعضا و ارکان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان خوسف - 1403/3/22 

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 بهمن 1402

کارگاه آموزشی ،ترویجی پژوهشی زرشک وعناب.

کارگاه آموزشی ،ترویجی پژوهشی به همت شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب، جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف وشهرستان زیرکوه و مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک استان برگزار شد.  در این کارگاه در مورد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 بهمن 1402

برگزاری کلاس آموزشی- ترویجی بیمه محصولات کشاورزی ومدیریت زمستانه باغات.

برگزاری کلاس آموزشی- ترویجی در جهاد کشاورزی شهرستان خوسف با حضور جمعی از بهره برداران  در این جلسه جناب آقای قاسمی نماینده بیمه،در مورد بیمه محصولات زراعی، باغی و دامی صحبت فرمودند و جناب آقای مهندس حسینایی از واحد تولیدات گیاهی جهاد به موضوعاتی در رابطه با مدیریت زمستانه باغات پرداختند. در پایان، جلسه پرسش و پاسخ و بررسی مشکلات...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 دی 1402

کارگاه آموزشی نحوه چالکود (تهیه کمپوست) و هرس در باغات زیتون .

به همت اداره ترویج وتولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف کارگاه آموزشی نحوه چالکود (تهیه کمپوست) و هرس در باغات زیتون صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰ در محل شرکت سهامی زراعی ایثارگران (کریم آباد سرچاه)برگزارگردید کشاورزان بانحوه چالکودوتهیه کمپوست وفوایدآن آموزش آشنا شدند 

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 آبان 1402

حضور زنان ودختران هنرمندشهرستان خوسف دراولین جشنواره شهرملی مله بافی خوسف .

حضور فعال اعضا وارکان صندوق حمایت توسعه فعالیت‌های زنان روستایی شهرستان خوسف در دو حوزه صنایع دستی و محصولات کشاورزی در اولین جشنواره شهر ملی مله بافی خوسف. این جشنواره با حضور معاون استاندار خراسان جنوبی، مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری شهرستان خوسف، مدیریت جهاد کشاورزی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 آبان 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کاشت غلات و کارگاه آموزشی اصول تغذیه دام(غنی سازی کاه) شهرستان خوسف.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کاشت غلات و کارگاه آموزشی اصول تغذیه دام(غنی سازی کاه) در روستای اکبراباد بخش ماژان.  با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان در روز یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ کارگاه آموزشی مدیریت کاشت غلات و کارگاه آموزشی اصول تغذیه دام(غنی سازی کاه)در محل روستای اکبراباد بخش ماژان برگزارگردید، و موارد ذیل برای کشاورزان بیان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مهر 1402

برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرستان خوسف.

به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان، مراسم شروع سال زراعی جدید در محل شرکت تعاونی مالک اشتر برگزار گردید. به گزارش صالحی نیا رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان، این مراسم که با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان، تعدادی از کشاورزان محترم بخش ماژان، نماینده کلانتری ۱۲ امام رضا ع ماژان، مدیر عامل و عضو...

ادامه مطلب ...

IMAGE

01 مهر 1402

برداشت ذرت علوفه ای شهرستان خوسف.

بازدید مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان خوسف و رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان از شروع برداشت ذرت علوفه ای بخش ماژان در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹.مهندس خبیری مدیر جهاد کشاورزی خوسف از پیش بینی برداشت ۸ هزار تن ذرت علوفه ای در این شهرستان خبرداد.او افزود: در سال زراعي جاري، ۱۳۰ هكتار از اراضي اين شهرستان زير كشت محصول ذرت علوفه اي رفته است .مدير...

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 شهریور 1402

کارگاه آموزشی آشنایی و مبارزه با آفات چوبخوار شهرستان خوسف.

به مناسبت پنجمین روز از هفته دولت با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان، واحد حفظ و نباتات و واحد باغبانی، کارگاه آموزشی آشنایی و مبارزه با افات چوبخوار درختان میوه در محل حسینیه روستای گل از توابع دهستان براکوه بخش ماژان برگزار گردید. به گزارش صالحی نیا رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان در این کارگاه آموزشی: شناخت افت، راهکارهای مبارزه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1402

کیل گیری مزرعه جو کاندید نمونه استانی -چاه طالقانی بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.28

کیل گیری مزرعه جو کاندید نمونه استانی -چاه طالقانی بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.28

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 دی 1402

تقدیر از مدیرعامل صندوق خرد زنان روستای در حوزه جوانی جمعیت .

تقدیر از مدیرعامل صندوق خرد زنان روستای در حوزه جوانی جمعیت به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی امروز چهارشنبه (۶دی) با حضور مسئول تمشیت امور حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان،مدیر جهادکشاورزی و رئیس اداره ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان درمیان از مدیرعامل صندوق خرد زنان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 دی 1402

برگزاری کارگاه آموزش زندگی خانواده در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان.

برگزاری کارگاه آموزش زندگی خانواده در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی امروز چهارشنبه(۶دی)کارگاه آموزش زندگی خانواده در سالن اجتماعات شهیدحاج قاسم سلیمانی مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.این کارگاه در جهت ارتقای مهارت های فردی و جمعی برای همکاران، با...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 دی 1402

برگزاری تور آموزشی - ترویجی (باغات زرشک).

برگزاری تور آموزشی - ترویجی (باغات زرشک) در راستای برنامه های آموزشی - ترویجی همچنین باتوجه به اهمیت لزوم برکنترل عوامل خسارتزای باغی ، تغذیه ،هرس اصولی باغات زرشک پس از برداشت و بهداشت باغات در فصل پاییز و زمستان تور آموزشی ترویجی در شهرستان قاین در باغات عباس آباد آرین شهر برگزار گردید . در ادامه پس از بازدید از چند کارگاه زرشک...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

برگزاری روزمزرعه " ضدعفونی بذورغلات "با هدف پیشگیری ازبیماریهای سیاهک پنهان و آشکار-1402.6.29-شهرستان درمیان

برگزاری روزمزرعه " ضدعفونی بذورغلات "با هدف پیشگیری ازبیماریهای سیاهک پنهان و آشکار-1402.6.29-شهرستان درمیان -روستای آواز

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

رویکرد نوین در توانمندسازی تشکل ها و تعاونی ها درشهرستان درمیان .

کارگاه تخصصی کسب و کار با موضوع " رویکرد نوین در توانمندسازی تشکل ها و تعاونی ها " در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و مدیریت جهاد کشاورزی درمیان در مرکز تخصصی نساجی سنتی با حضور فرماندار محترم شهرستان درمیان جناب آقای فرجامی و مدیر محترم مدیریت جهاد کشاورزی جناب آقای جاویدی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

آشنایی با بیماریهای طیورشهرستان درمیان.

 آشنایی با بیماریهای طیور  ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: آشنایی با بیماریهای طیور زمان: 1402/05/23 مکان: سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی درمیان اهداف : با عنایت به اهمیت آموزش در پیشبرد اهداف توسعه کشاورزی و شیوع برخی بیماریهای طیور در مرغداریهای شهرستان لزوم این دوره آموزشی احساس می شد بنابراین با تدریس جناب آقای...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی - شهرستان درمیان -1402.4.10

   برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی - شهرستان درمیان -1402.4.10

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی شهرستان درمیان.

در اولین روز از گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با حضور فرماندار،امامان جمعه شهر اسدیه،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهادشهرستان درمیان، فرمانده سپاه وانتظامی شهرستان، مدیران جهادکشاورزی و روسای ادارات شهرستان، مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی برگزار شد. دراین مراسم ابتدا مدیر جهاد کشاورزی درمیان، ضمن خوش آمدگویی و تشکر از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی شهرستان درمیان. (2)

در اولین روز از گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با حضور فرماندار،امامان جمعه شهر اسدیه،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهادشهرستان درمیان، فرمانده سپاه وانتظامی شهرستان، مدیران جهادکشاورزی و روسای ادارات شهرستان، مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی برگزار شد. دراین مراسم ابتدا مدیر جهاد کشاورزی درمیان، ضمن خوش آمدگویی و تشکر از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

پایش صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان درمیان.

همزمان با نظارت و پایش صندوق خرد زنان روستایی چک ، کلاس های آموزشی با موضوعات: 1- بهداشت کشاورزی 2- زنگ زرشک در مورخ 02/28 / 1402 در محل حسینیه روستای چک از توابع دهستان میاندشت شهرستان درمیان با حضور سرکار خانم مهندس محمدی رئیس مرکز جهاد کشاورزی میاندشت و سرکار خانم داودی کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان و 13 نفر از اعضای صندوق خرد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در شهرستان قائنات- 1403.3.21

برگزاری  کارگاه آموزشی ترویجی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در شهرستان قائنات- 1403.3.21

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 بهمن 1402

برگزاری کارگاه آموزشی - ترویجی زرشک کاران شهرستان قائنات.

برگزاری کارگاه آموزشی - ترویجی زرشک کاران شهرستان قائنات  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی، صبح  پنجشنبه (26 بهمن) کارگاه آموزشی - ترویجی زرشک کاران شهرستان قائنات در روستای محمدآباد علم برگزار گردید در این کارگاه عملی نحوه هرس درختان زرشک و تغذیه و کوددهی باغات زرشک آموزش داده شد و چند...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 مهر 1402

کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته شهرستان قاین .

به همت اداره ترویج شهرستان قاین  دوازدهم مهرماه ۱۴۰۲ کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته در شهر اسفدن شهرستان قائنات با حضور تعداد کثیری از پسته کاران منطقه اسفدن برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

بازدید آموزشی کشاورزان شهرستان قائنات از مزارع کشت سبزی وتکثیر نهال عناب ،توت ، کاج و...در شهرستان خواف استان خراسان رضوی -1402.6.29

بازدید آموزشی کشاورزان شهرستان قائنات از مزارع کشت سبزی وتکثیر نهال عناب ،توت ، کاج و...در شهرستان خواف استان خراسان رضوی -1402.6.29

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

بازدیدآموزشی ترویجی از مزارع زعفران شهرستان قاین.

بازدید آموزشی ترویجی از مزرعه نمونه زعفران شهرستان قائنات (حمید قاسمی) زعفران کار نمونه کشوری در روستای نوغاب پسکوه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار گردید در این بازدید آموزشی بانوان روستایی منطقه نیمبلوک و نوغاب حاجی آباد و روستای بیهود و تیغاب حضور داشتند در ابتدای این بازدید آموزشی آقای مهندس بهروان در خصوص نکات فنی عملیات...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 فروردين 1402

بسیج طرح خودکفایی گندم وجو شهرستان قاینات.

به همت اداره ترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاین  درمورخ 27 فروردین جلسه توجیهی مربیان بسیجی طرح خودکفایی گندم و جو در سالن جلسات مدیریت قاین برگزار شد

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 دی 1401

برگزاری جلسه قرارگاه امنیت غذایی شهرستان قائنات -1401.10.14

جلسه  قرارگاه امنیت غذایی  درتاریخ 1401.10.14 با حضور سرگرد داودی رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان در محل مدیریت جهاد کشاورزی قاین برگزار گردید . در این جلسه اعضای قرارگاه امنیت غذایی هرکدام به بیان محدودیت ها و مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و دامداری شهرستان پرداختند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 دی 1401

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فنی گلخانه 1401.10.4 شهرستان قائنات

در تاریخ 1401.10.4  کارگاه آموزشی با هدف آشنایی با کد شناسه کیو آر ، مدیریت تغذیه ، آفات و بیماریهای گلخانه با حضورگلخانه داران درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان قائنات برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تیما زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم از مجموعه اداری شرکت تیما زعفران شهرستان قائنات بازدید نمودند

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تروند زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم مسئول محترم دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار از شرکت تروند زعفران کاندیدای برگزیده ملی محصولات کشاورزی گواهی شده (سالم و ارگانیک ) بازدید نمودند. 

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی توسعه کاربرد نیروگاههای خورشیدی در چاههای کشاورزی شهرستان زیرکوه - 1403.3.24

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی توسعه کاربرد نیروگاههای خورشیدی در چاههای کشاورزی شهرستان زیرکوه - 1403.3.24

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری دوره آموزشی ترویجی کنترل و مبارزه با کرم گلوگاه انار در شهرستان زیرکوه - 1403.3.23

برگزاری دوره آموزشی ترویجی کنترل و مبارزه با کرم گلوگاه انار در شهرستان زیرکوه - 1403.3.23

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 خرداد 1403

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی تولید کمپوست خانگی در شهرستان زیرکوه -1403.3.22

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی تولید کمپوست خانگی در شهرستان زیرکوه -1403.3.22

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 آبان 1402

کاشت مزرعه مقایسه ارقام گندم -شهرستان زیرکوه -1402/8/27

کاشت مزرعه مقایسه ارقام گندم -شهرستان زیرکوه -1402/8/27

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری های زرشک در سایت الگویی زرشک - 1402.6.9- شهرستان زیرکوه

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری های زرشک در سایت الگویی زرشک - 1402.6.9- شهرستان زیرکوه 

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری روز مزرعه "مدیریت باغات زرشک (مبارزه با آفات و بیماری ها و تغذیه درختان)"ویژه زرشک کاران - ۱۴۰۲/۶/۴ -بخش زهان شهرستان زیرکوه

 برگزاری روز مزرعه "مدیریت باغات زرشک (مبارزه با آفات و بیماری ها و تغذیه درختان)"ویژه زرشک کاران - ۱۴۰۲/۶/۴ -بخش زهان شهرستان زیرکوه

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول "ویژه زنان روستایی.

 موضوع فعالیت آموزشی :" دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول "ویژه زنان روستایی  ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول زمان: ۱۴۰۲/۶/۱ مکان : آبیز دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب و فرآوری محصول با حضور بانوان در محل بسیج شهر آبیز برگزار گردید . مربی : جناب مهندس ماهی

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک شهرستان زیرکوه.

دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک جهت‌ افزایش آگاهی و توانمند سازی سربازان وظیفه با حضور ۲۰ نفر در محل سپاه شهرستان زیرکوه برگزار گردید. در این دوره آموزشی در خصوص اهمیت اقتصادی، فرهنگی اجتماعی از قبیل منبع درآمد اقشار مختلف جامعه، افزایش باروری خاک، تولید محصولات دامی( شیر، گوشت، پشم ) ،...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه شهرستان زیرکوه.

کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه ۱۴۰۲/۴/۲۵ با حضور بیش از ۲۵ بهره بردار در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار گردید. هدف از برگزاری ی کارگاه آموزشی کشت وترویج گیاهان دارویی با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان ، افزایش درآمد کشاورزان ، آشنایی با گیاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های برتر شهرستان زیرکوه -1402.4.7

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های برتر شهرستان زیرکوه -1402.4.7-این جلسه با هدف اتخاب نمونه های پیشنهادی ملی ، استانی و شهرستانی با حضورمدیرمحترم ، روسای دارات تابعه وروسای ادارات مدیریت شهرستان برگزارگردید.درپایان جلسه 40 کاندید درحوزه شهرستان جهت بررسی و اعلام نظر انتخاب شدند 

ادامه مطلب ...

بازدید امروز128
بازدید دیروز613
بازدید هفته2659
بازدید کل848576