مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

مهندس محمد مودی

برگزاری روز انتقال یافته ها با موضوع پیوند وهرس سبز درمرکز تحقیقات -مورخ 1402.3.10با حضورمحققین ارشد مرکز،کارشناسان سطح استان و کشاورزان

برگزاری روز انتقال یافته ها با موضوع پیوند وهرس سبز درمرکز تحقیقات -مورخ 1402.3.10با حضورمحققین ارشد مرکز،کارشناسان سطح استان و کشاورزان 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات انار.1401/11/4-چاه حسین آباد شهرستان نهبندان

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات انار.1401/11/4-چاه حسین آباد شهرستان نهبندان 

 

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس  

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات ازکانون جوانان روستایی و عشایری مود

بازدید جناب آقای دکتر قاسمی از فعالیتهای کانون جوانان روستایی و عشایری شهرستان سربیشه درتاریخ 1401/9/27 .

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات

درتاریخ 1401/9/27 رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها ،الگوهاو روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

کارگاه آموزشی کود کمپوست شهرستان زیرکوه مرکز جهاد کشاورزی زهان

هفتمین کاروان تخصصی محصول پنبه -شهرستان بشرویه 1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید.

این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ، کارشناسان و مسئولین محترم مدیریت ترویج و حفظ نباتات استان و گروه رسانه مدیریت ترویج استان و تعدادی از کشاورزان پیشرو پنبه کار شهرستان اجرا گردید.

این برنامه ترویجی در دو مسیر سایت الگویی و سایت pvs پنبه و با پوشش آنلاین از طریق شبکه برکت استان و ارتباط با شبکه ملی برکت صورت پذیرفت.

مراسم تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان

افتتاح نمایشگاه ایده ، خانه ، فن بازار در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند با حضور دکتر خزعلی معاون امورزنان ریاست جمهوری

رونمایی از استودیو کشاورز

شبکه برکت

روزمزرعه

هفته انتقال یافته ها

دوره آموزشی ترویجی

زنجیره تولیدمحصولات گلخانه ای

هفتمین کاروان تخصصی محصول پنبه -شهرستان بشرویه 1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید.

این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ، کارشناسان و مسئولین محترم مدیریت ترویج و حفظ نباتات استان و گروه رسانه مدیریت ترویج استان و تعدادی از کشاورزان پیشرو پنبه کار شهرستان اجرا گردید.

این برنامه ترویجی در دو مسیر سایت الگویی و سایت pvs پنبه و با پوشش آنلاین از طریق شبکه برکت استان و ارتباط با شبکه ملی برکت صورت پذیرفت.

هفتمین کاروان تخصصی محصول پنبه -شهرستان بشرویه 1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید.

این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ، کارشناسان و مسئولین محترم مدیریت ترویج و حفظ نباتات استان و گروه رسانه مدیریت ترویج استان و تعدادی از کشاورزان پیشرو پنبه کار شهرستان اجرا گردید.

این برنامه ترویجی در دو مسیر سایت الگویی و سایت pvs پنبه و با پوشش آنلاین از طریق شبکه برکت استان و ارتباط با شبکه ملی برکت صورت پذیرفت.

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان تات درمرکز جهاد کشاورزی شاخنات - شهرستان بیرجند 1401.5.19

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان تات درمرکز جهاد کشاورزی شاخنات - شهرستان بیرجند 1401.5.19

روز چهارشنبه مورخ 1401.5.19 معاون وزیر و رئیس سازمان تات  وارداستان خراسان جنوبی شدند .در این سفر یک روزه معاون وزیر پس از میثاق با شهداء ، با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند سپس از پردیس  تحقیقات و آموزش کشاورزی قاینات بازدید نموده و در ادامه در کانون یادگیری زرشک در حوزه مرکز جهاد کشاورزی شاخنات حضور پیدا کردند .همچنین بازدیدی را از ایستگاه بز کرکی شهرستان سربیشه داشتند .

 

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات

درتاریخ 1401/9/27 رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها ،الگوهاو روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات

درتاریخ 1401/9/27 رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها ،الگوهاو روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس  

آخرین اخبار

اخبار مدیریت و ادارات

 • اخبار مدیریت
 • بیرجند
 • فردوس
 • طبس
 • سربیشه
 • نهبندان
 • سرایان
 • بشرویه
 • خوسف
 • درمیان
 • قاین
 • زیرکوه
IMAGE

17 خرداد 1402

برگزاری کاروان ترویجی الگوی کشت محصولات زراعی در شهرستان سرایان

اولین کاروان ترویجی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان سرایان در سال ۱۴۰۲ با موضوع مقایسه ارقام گندم در روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ در سایت الگویی و مزرعه نوآور خداداد ضیایی در موتورپمپ گلستان طالقانی با حضور مروجین ، کارشناسان و کشاورزان پیشرو برگزار گردید.همچنین در این برنامه از مزرعه نوآور بهره وری از منابع آب و خاک و کشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 خرداد 1402

برگزاری روز انتقال یافته ها با موضوع پیوند وهرس سبز درمرکز تحقیقات -مورخ 1402.3.10با حضورمحققین ارشد مرکز،کارشناسان سطح استان و کشاورزان

برگزاری روز انتقال یافته ها با موضوع پیوند وهرس سبز درمرکز تحقیقات -مورخ 1402.3.10با حضورمحققین ارشد مرکز،کارشناسان سطح استان و کشاورزان 

ادامه مطلب ...

IMAGE

11 خرداد 1402

کارگاه آموزشی تغذیه باغات واستفاده از سیستم های کشاورزی ماهواره ای

کارگاه آموزشی تغذیه باغات واستفاده از سیستم های کشاورزی ماهواره ای در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ با حضور مروجین و کارشناسان و کشاورزان پیشرو در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی سرایان برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی که با حضور مهندس نوری مدیرعامل شرکت صحرا شرق کیمیا مجری سیستم پایش ماهواره ای کشاورزی در ایران برگزار گردید...

ادامه مطلب ...

IMAGE

11 خرداد 1402

برگزاری روز مزرعه " مدیریت مزارع گلرنگ" در شهرستان سربیشه

 نظر به اهمیت کشت محصولات کم آب بر و اقتصادی و با توجه به محدودیت های اقلیمی، کشت گلرنگ از سال زراعی 1401-1402 در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه قرار گرفته است. به همین منظور برنامه روز مزرعه مدیریت مزارع گلرنگ در روز سه شنبه مورخ 9 خرداد ماه ۱۴۰۲ در بخش درح شهرستان با حضور کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی کلیه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 خرداد 1402

برگزاری جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در شهرستان نهبندان

 به مناسبت دهه کرامت در تاریخ 1402/03/07 جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در روستای خواجه منجیکو شهرستان نهبندان با محوریت فرمانداری و مشارکت جمعی از مدیران دستگاه های  اجرایی برگزار گردید. از جمله برنامه های برگزار شده در این جشنواره می توان به بازدید از غرفه های غذاهای بومی محلی، اجرای موسیقی سنتی و آیینی، کلاس درس عشایری و بازی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 خرداد 1402

آیین پشم چینی در شهرستان نهبندان

در تاریخ 1402/3/7آیین پشم چینی  در شهرستان نهبندان با حضور فرماندار شهرستان، معاون سیاسی فرمانداری ومدیر جهاد کشاورزی وجمعی از دامداران محله چدئی چاهدراز صورت پذیرفت. تولید سالیانه الیاف دامی (پشم ،کرک ومو) در شهرستان  ۱۳۲ تن بوده  که ارزش ریالی تولیدات ۱۳۰میلیارد ریال می باشد. اهمیت پشم چینی از جمله کارهای مهم یک دامدار محسوب می...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش گیاهان زینتی شهرستان سرایان

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش گیاهان زینتی برای بانوان روستای عمرویی امروز در محل هیات ابوالفضلی این روستا توسط مرکز جهادکشاورزی آیسک برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

پوسترآموزشی ترویجی (زیرکوه)

 با توجه به مرحله رویشی انار و تشکیل میوه و زمان شروع فعالیت آفت فوق در باغات انار برای پیشگیری از تخمگذاری حشره بالغ در تاج میوه ضروری است ۱. تراشیدن میله های پرچم در تاج میوه (پرچم زدایی) و یا پوشاندن تاج میوه به روش های توصیه شده ۲. جمع آوری میوه های آلوده روی درختان و یا پای درختان در طول فصل در اولویت باغداران محترم قرار گیرد . در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

بازدیدآموزشی ترویجی صندوقهای اعتبارات خرد شهرستان طبس

به همت اداره ترویج شهرستان طبس در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۷بازدید آموزشی ترویجی یک روزه با حضور تعدادی از اعضای صندوقهای خرد زنان روستایی شهرستان طبس از فعالیتهای شاخص صندوق خرد زنان روستایی اسفندیار از توابع بخش دیهوک دهستان کویر انجام پذیرفت. در این بازدید یک روزه از کارگاه رشته بری آش و پلویی؛قالیبافی؛نان پزی سنتی؛شیرینی پزی سنتی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 خرداد 1402

برگزاری دوره مهارتی اصول صحیح پیوند در درختان پسته در شهرستان سرایان

 به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان به‌منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت کارشناسان و پیوند زنان پسته شهرستان کارگاه آموزشی و دوره مهارتی پیوند پسته در روز چهارشنبه مورخه1402/03/03 در موتورپمپ ارم آیسک - در حوزه فعالیت مرکز جهاد کشاورزی آیسک برگزار گردید، در این دوره که با حضور جناب آقای مهندس صفاری و جناب آقای مهندس بهروان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

توزیع نشاء سبزی و صیفی در بین زنان روستایی شهرستان بیرجند.

در راستای ترویج کشت نشایی سبزی و صیفی در جامعه روستایی، اداره آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان بیرجند اقدام به خرید و توزیع نشاء در بین زنان روستایی نمود. در این طرح بیش از 4900 اصله نشاء انواع سبزی و صیفی شامل گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل در بین زنان روستایی شکراب، دل آباد، سورگ، پیرنج، چهکند، پسوج، بجد و سرچاه تازیان توزیع گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

کارگاه آموزشی پرورش قارچ صدفی با همکاری دبیرستان نمونه مطهری بیرجند .

کارگاه آموزشی پرورش قارچ صدفی با حضور رئیس اداره آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان بیرجند و دانش آموزان و مربیان دبیرستان نمونه مطهری روز پنج شنبه مورخ 1402/02/28 برگزار گردید. این کارگاه با هدف ایجاد انگیزه و ترویج اشتغال در بخش کشاورزی، در محل این آموزشگاه انجام شد. آقای مهندس مصطفایی پس از ارائه توضیحات تئوری، مراحل پرورش قارچ صدفی را...

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 اسفند 1401

شروع به کارمیزهای فروش عیدانه بانوان روستایی استان .

سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما… کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟… زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و چون همیشه امیدوار و سال نومبارک طبق روال هرساله همزمان با روزهای...

ادامه مطلب ...

IMAGE

16 بهمن 1401

کارگاه اموزشی تغذیه زنبور عسل درشرایط بحران سرما .

در درراستای اجرای طرح  فرآورده های عسل توسط بانوان زنبورداراستان ،کترگاه آموزشی تغذیه درشرلیط بحران وسرما برگزارودرپایان 75 کیلو کیک پروتین گرده به زنبورداران تحویل داده شد .

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 بهمن 1401

حضور نمایندگان بانوان روستایی استان در نمایشگاه بین المللی تهران.

حضور اتحادیه زنان کارآفرین استان وشرکت تعاونی زنان سرچاه تازیان به عنوان نمایندگان بانوان روستایی استان در نمایشگاه جانبی کنگرهبین المللیبانوان تاثیرگذار30دیماه -2بهمن 1401 نمایشگاه بین المللی تهران 

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 آذر 1401

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات

درتاریخ 1401/9/27 رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها ،الگوهاو روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 آذر 1401

حضورصندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان بیرجند درجشنواره رویش یلدایی .

حضور بانوان توانمندروستایی عضو صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان بیرجند درجشنواره رویش یلدایی ۲ به مناسبت شب یلدا روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در سالن امید دانشگاه بیرجند   به مناسبت شب یلدا،  جشنواره رویش یلدایی 2 به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آغاز به کار کرد.مراسم افتتاحیه این  جشنواره با حضور معاون فرهنگی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 مهر 1401

برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر-روستای علی آباد لوله شهرستان بیرجند -1401/7/16

برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر-روستای علی آباد لوله شهرستان بیرجند -1401/7/16 به مناسبت فرارسیدن پانزدهم مهرماه روز ملی روستا و عشایر نمایشگاه دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد روستا درروستای علی آباد لوله از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجندبا...

ادامه مطلب ...

IMAGE

22 مرداد 1401

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان تات درمرکز جهاد کشاورزی شاخنات - شهرستان بیرجند 1401.5.19

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان تات درمرکز جهاد کشاورزی شاخنات - شهرستان بیرجند 1401.5.19 روز چهارشنبه مورخ 1401.5.19 معاون وزیر و رئیس سازمان تات  وارداستان خراسان جنوبی شدند .در این سفر یک روزه معاون وزیر پس از میثاق با شهداء ، با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند سپس از پردیس  تحقیقات و آموزش کشاورزی قاینات بازدید نموده و در ادامه در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 اسفند 1400

حضور صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی استان در نمایشگاه بین المللی.

بازدید از غرفه صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی استان وکانون جوانان شهرمود واقع در نمایشگاه بین المللی بیرجند توسط معاونت محترم عمرانی استانداری خراسان جنوبی بهمراه ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها وبشرویه ،یادآور می‌شود نماینده صندوق خرد زنان روستایی شهرستان بشرویه ،درمیان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

هنرمدیریت زمان /قدم های کارابرای کارآفرینی .

اولین روز از دوره مهارتی هنر مدیریت زمان در زندگی و قدم های کارا برای کارآفرینی امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ساعت ۹صبح با حضور بیش از ۳۰ نفر از ارکان صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه و با تدریس جناب آقای استاد محمد کیال ، مدرس دوره های کارآفرینی ، مدیریت زمان و همچنین مولوی شناسی برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

روز مزرعه پسته شهرستان بشرویه .

برگزاری برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه پسته با عنوان تغذیه و مبارزه با آفات امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در حوزه مرکز جهاد کشاورزی علی جمال موتور پمپ مرادعلیزاده و با حضور مدیر جهاد کشاورزی و شرکت بیش از چهل نفر از کارشناسان و کشاورزان برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 آبان 1401

آغاز بکار نمایشگاه “زن، ایده توانمندی و تولید” در شهرستان بشرویه.

نمایشگاه توانمندی های زنان شهرستان بشرویه با عنوان "زن، ایده توانمندی و تولید" روز پنجشنبه پنجم آبان ماه 1401 در دومین روز از هفته ی پدافند غیرعامل در محل هیات ابوالفضلی بشرویه در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان، معاونین و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای سطح شهرستان برگزار گردید،: در شهرستان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مرداد 1401

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5 هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید. این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مرداد 1401

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰   جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر سال ۱۴۰۱ ،روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ راس ساعت هشت صبح در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.این جلسه که با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی ،روسای محترم ادارات تابعه و مسئولین واحد‌های تخصصی مدیریت تشکیل شد بر اهمیت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

01 تیر 1401

برگزاری جشن برداشت گندم وآیین شکرگزاری با حضور امام جمعه ، معاونت فرماندار ، مدیر جهاد کشاورزی ، مسئولین ادارات و کشاورزان شهرستان بشرویه - 1401.3.25

برگزاری جشن برداشت گندم وآیین شکرگزاری با حضور امام جمعه ، معاونت فرماندار ، مدیر جهاد کشاورزی ، مسئولین ادارات و کشاورزان شهرستان بشرویه  - 1401.3.25

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1401

افتتاح نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه - 1401.3.24

افتتاح نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه - 1401.3.24 نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای  اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه با حضور امام جمعه محترم ، معاونین محترم فرماندار ، مدیرجهاد کشاورزی و روسای محترم ادارات افتتاح شد  این نمایشگاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 خرداد 1401

برگزاری برنامه آموزشی ترویجی "روز مزرعه در محل سایت جامع الگویی تولیدی ترویجی پنبه " بشرویه - 1401/2/31

 برگزاری برنامه آموزشی ترویجی "روز مزرعه در محل سایت جامع  الگویی  تولیدی ترویجی پنبه "  بشرویه - 1401/2/31 

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 خرداد 1401

روز مزرعه "کشاورزی حفاظتی پنبه" بشرویه- 1401/2/26

روز مزرعه "کشاورزی حفاظتی پنبه" بشرویه- 1401/2/26 برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه با هدف آشنایی کشاورزان و کارشناسان مروج بخش کشاورزی با کشت حفاظتی پنبه  ، در محل موتور پمپ تورانی برگزار گردید .در این برنامه آموزشی بر استفاده از ادوات و روش های کشت نوین و جایگزین ، جهت استفاده حداکثری از منابع تولید تاکید گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 فروردين 1401

آغاز پایش صندوقهای اعتبارات خرد شهرستان بشرویه در سال 1401.

  اولین اقدام در سال 1401  بررسی وضعیت حسابداری صندوق خرد زنان روستای درشهرستان بشرویه وبازدیداز روستای  کرند در محل این روستا و دیدار با ارکان صندوق اعتباری درخصوص نحوه ی عملکرد این صندوق در سال جدید امروز چهارشنبه 1401/01/10 ساعت 9صبح برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 دی 1401

ثبت نام کشت قراردادی گندم.

به منظور پیشرفت در ثبت مشخصات کشاورزان گندمکار بخش ماژان شهرستان خوسف در سامانه کشت قراردادی گندم ، حضور همه روزه کارشناسان مرکزجهاد کشاورزی ماژان و مدیر عامل شرکت مالک اشتر در محل دفتر شرکت تعاونی تولید مالک اشتر، و ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه مربوط

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 آذر 1401

آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم.

مرکز جهاد کشاورزی ماژان شهرستان خوسف در مورخ 1401/9/13جلسه ای با عنوان آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم و بیمه محصولات زراعی و باغی ، در محل حسینیه شهر ماژان برگزار نمودند در این جلسه تعداد 20نفر از کشاورزان شرکت داشتند توسط رئیس مرکز جهاد کشاورزی آقای مهندس صالحی نیا توضیحاتی راجع به کشت قراردادی گندم و اهمیت موضوع ونحوه نصب...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 آذر 1401

آشنایی کشاورزان با سامانه کشت قراردادی گندم.

 با همکاری مرکز جهاد کشاورزی ماژان و شرکت تعاونی تولید مالک اشتر در مورخ 1401/9/9جلسه ای با عنوان آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم و بیمه محصولات زراعی و باغی ، در محل نماز خانه شرکت مالک اشتر با حضور نمایندگان کشاورزان بخش ماژان برگزار گردید در این جلسه توسط رئیس مرکز جهاد کشاورزی آقای مهندس صالحی نیا توضیحاتی راجع به کشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

کارگاه آموزشی هرس درختان پسته.

با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان، به مناسبت هفته بسیج ،کارگاه آموزش مهارتی هرس درختان پسته در مورخ 1401/8/30با حضور رییس مرکز جهاد کشاورزی بخش ماژان، فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهدای عبادی ماژان ، مسئول محترم تولیدات گیاهی شهرستان خوسف و کارشناسان مرکز در محل چاه پنج تن برگزار گردید . در این کارگاه تعداد 14نفر از پسته کاران بخش...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

میز خدمت.

جلسه میز خدمت با حضور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی (آقای دکتر جعفری ) و معاونین محترم سازمان، فرماندار محترم شهرستان، مدیر کل محترم امور عشایری، مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری، بخشدار محترم ماژان، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان، مسئولین محترم شهرستانی و مسئولین محترم شهر ماژان در مورخ 1401/8/10در محل مرکز جهاد کشاورزی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

جلسه توجیهی طرح سند دارکردن اراضی کشاورزی.

جلسه توجیهی طرح سند دارکردن اراضی کشاورزی در مورخ 1401/8/18در محل جهاد کشاورزی ماژان برگزار گردید درابن جلسه رئیس اداره ثبت و اسناد شهرستان بیرجند ،خوسف و درمیان و مسئول طرح کاداستر ، بخشدار ماژان و شهردار ماژان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، اعضای شورای شهرو بخش ماژان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان و جمعی از کشاورزان بخش حضور داشتند...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 آبان 1401

کاشت مزرعه الگویی تحقیقی ترویجی مقایسه ارقام جو -روزمزرعه کاشت مقایسه ارقام جو.

با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان ،اداره آموزش و  ترویج و اداره تولیدات گیاهی مدیریت شهرستان در مورخ 1401/8/12مزرعه تحقیقی وترویجی مقایسه ارقام جو در محل چاه بعثت کاشت گردید . ودر ادامه با حضور 10نفر از کشاورزان روز مزرعه با موضوع کاشت مقایسه ارقام جو برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 آبان 1401

دهگردشی روستای اکبر آباد و چاههای حومه شهرستان خوسف.

باهمت مرکز جهاد کشاورزی ماژان و اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف جلسه ی دهگردشی با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان به همراه روسای محترم ادارات شهرستان و جمعی از کشاورزان روستای اکبر آباد و چاههای حومه در مورخ 1401/7/24در محل مسجد روستای اکبر آباد برگزار گردید . در این جلسه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 آبان 1401

کلاس آموزشی کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم آن.

کلاسهای آموزشی کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم آن در روستاهای چاه قدس 1 و چاه پنج تن شهرستان خوسف در مورخ1401/7/21و 1401/7/23 برگزار گردید .مجموع دو کلاس 21نفر از کشاورزان شرکت داشتند . در این کلاسها کارشناسان مرکزجهادکشاورزی  ماژان درباره کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم گندم و جو توصیه های فنی لازم را بیان نمودند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 مهر 1401

کلاس آموزشی کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم آن.

کلاس  آموزشی توسط مرکز جهاد کشاورزی ماژان و اداره آموزش و  ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف در مورخ 14/7/1401در محل مسجد شهر ماژان برگزار گردید .در این جلسه که 11نفر از کشاورزان شرکت داشتند کارشناسان درباره کاشت غلات و همچنین آفات و بیماریهای مهم غلات نکات فنی مهم و توصیه های لازم را ارائه دادند و در پایان به سوالات کشاورزان پاسخ...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

پایش صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان درمیان.

همزمان با نظارت و پایش صندوق خرد زنان روستایی چک ، کلاس های آموزشی با موضوعات: 1- بهداشت کشاورزی 2- زنگ زرشک در مورخ 02/28 / 1402 در محل حسینیه روستای چک از توابع دهستان میاندشت شهرستان درمیان با حضور سرکار خانم مهندس محمدی رئیس مرکز جهاد کشاورزی میاندشت و سرکار خانم داودی کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان و 13 نفر از اعضای صندوق خرد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

20 فروردين 1402

برگزاری کارگاه های آموزشی بهره برداران شهرستان درمیان .

کلاس های آموزشی صدور اسناد زمین های کشاورزی و آشنایی با زنگ زرشک .. تاریخ ۱۹ فروردین ماه وبرگزاری جلسه توجیهی صدور اسناد کشاورزی جهت دهیاران بخش گزیک 1402/1/15

ادامه مطلب ...

IMAGE

20 فروردين 1402

آغازمانور عملیاتی مبارزه با زنگ زرشک شهرستان درمیان. (2)

به همت اداره آموزش وترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان درمورخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شهرستان درمیان؛ بخش قهستان "آغاز مانور عملیاتی مبارزه با زنگ زرشک" با حضور: بخشدار محترم قهستان کارشناس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان رییس محترم اداره تولیدات گیاهی شهرستان رییس محترم مرکز جهاد کشاورزی قهستان و بهره برداران محترم...

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 بهمن 1401

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با بیماری زنگ جارویی زرشک درروستاهای مناوندوکلاته ملا شهرستان درمیان -1401/11/10

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با بیماری زنگ جارویی زرشک درروستاهای مناوندوکلاته ملا شهرستان درمیان -1401/11/10

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 بهمن 1401

ببرگزاری کلاس آموزشی مبارزه با زنگ جارویی زرشک درروستاهای آنیک وخوان شهرستان درمیان -1401/11/9

برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با زنگ جارویی زرشک درروستاهای آنیک وخوان  شهرستان درمیان -1401/11/9

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

نقش موثر آموزش دراجرای کشت قراردادی گندم .

دیدار چهره به چهره همکاران جهاد کشاورزی شهرستان درمیان با بهره برداران گندمکار پیشرو جهت آشنایی آنان با کشت قراردادی گندم(آشنایی، نصب نرم افزار و انعقاد قرار داد)

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مرداد 1401

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر شهرستان درمیان در سال 1401- 1401.4.8

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر شهرستان درمیان در سال 1401- 1401.4.8 روز چهارشنبه 8 تیرماه 1401 با هماهنگی اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی شهرستان جلسه ای با حضور واحد های تخصصی ،روسای مراکز وادارات تابعه  در خصوص فرایند شناسایی ،انتخاب و معرفی نمونه های برتر بخش کشاورزی برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

01 تیر 1401

افتتاح روستا بازار و نمایشگاه توانمندیهای صندوق اعتبارات خرد زنان روستای درخش بخش قهستان شهرستان درمیان - 1401.3.26

افتتاح روستا بازار و نمایشگاه توانمندیهای  صندوق اعتبارات خرد زنان روستای درخش بخش قهستان شهرستان درمیان - 1401.3.26 این روستا بازار با حضور بخشدار قهستان ، شهردار ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، سرپرست مرکز جهاد کشاورزی و زنان روستایی در محل پایگاه بسیج روستای درخش افتتاح گردید 

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1401

برپایی نمایشگاه روستا بازار تولیدات زنان روستایی بخش گزیک شهرستان درمیان - 1401.3.25

برپایی نمایشگاه  روستا بازار تولیدات زنان روستایی بخش گزیک شهرستان درمیان - 1401.3.25 گردهمایی با حضور250 نفر از  اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری بخش گزیک در روستای نصرالدین برگزار گردید .در این جلسه که جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سجادی  نماینده ولی فقیه در سازمان ، حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی مشاور...

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1401

افتتاح روستا بازار و نمایشگاه توانمندیهای صندوق خرد زنان روستایی ربیع آباد شهرستان درمیان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی - 1401.3.23

افتتاح روستا بازار و نمایشگاه توانمندیهای صندوق خرد زنان روستایی ربیع آباد شهرستان درمیان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی  - 1401.3.23 

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

پوسترآموزشی ترویجی (زیرکوه).

 با توجه به مرحله رویشی انار و تشکیل میوه و زمان شروع فعالیت آفت فوق در باغات انار برای پیشگیری از تخمگذاری حشره بالغ در تاج میوه ضروری است ۱. تراشیدن میله های پرچم در تاج میوه (پرچم زدایی) و یا پوشاندن تاج میوه به روش های توصیه شده ۲. جمع آوری میوه های آلوده روی درختان و یا پای درختان در طول فصل در اولویت باغداران محترم قرار گیرد . در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 ارديبهشت 1402

برگزاری بازدید آموزشی از شاخص های تولیدی شهرستان زیرکوه -1402/2/6-

برگزاری بازدید آموزشی از شاخص های تولیدی شهرستان زیرکوه -1402/2/6- این بازدید با حضور مدیریت زراعت سازمان ، روسای تولیدات گیاهی شهرستان ها و کشاورزان پیشرو از باغ انگور محمدآباد،مزارع  جووگندم و مزرعه کشت تونلی خربزه صورت گرفت .

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 ارديبهشت 1402

برگزاری روز مزرعه کشت گندم با استفاده از روش آبیاری تیپ - 1402/2/6- شهرستان زیرکوه

برگزاری روز مزرعه کشت گندم با استفاده از روش آبیاری تیپ - 1402/2/6- شهرستان زیرکوه با حضورمدیریت زراعت سازمان، روسای تولیدات گیاهی شهرستان ها و کشاورزان پیشرو

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 اسفند 1401

کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه شیمیایی با زنگ جارویی زرشک .

برگزاری کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه شیمیایی با زنگ جارویی زرشک در روستای شیرگ با حضور کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی زیرکوه و جمعی از کشاورزان برگزار شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 بهمن 1401

رگزاری کارگاه آموزشی تغذیه مزارع زعفران ومزارع غلات با حضورمددکاران و کشاورزان -1401/11/9-زیرکوه

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه مزارع زعفران ومزارع غلات با حضورمددکاران و کشاورزان -1401/11/9-زیرکوه 

ادامه مطلب ...

IMAGE

23 آذر 1401

برگزاری کارگاه آموزشی کشت قراردادی گندم

کارگاه آموزشی کشت قراردادی گندم  درتاریخ 1401.9.23با حضور50 نفر از  کشاورزان  در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار گردید  . در این کارگاه  درخصوص مزایای کشت قراردادی ، نصب اپلیکیشن و ... مطالبی ارائه و در پایان به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد .

ادامه مطلب ...

IMAGE

23 آذر 1401

برگزاری کارگاه آموزشی کود کمپوست در شهرستان زیرکوه

کارگاه آموزشی تهیه کود کمپوست درمحل  مرکز جهاد کشاورزی زهان با حضور 30 نفر از کشاورزان منطقه درتاریخ 1401.9.16برگزار گردید  . در این کارگاه بر اهیمت تهیه کود کمپوست جهت افزایش قدرت باروری خاک ، کنترل فرسایش ، احیا و ساخت زمین های مرطوب ، کمک به ریشه های سالم گیاه و افزایش باروری درختان مطالبی ارائه گردید .  

ادامه مطلب ...

IMAGE

23 آذر 1401

کارگاه آموزشی بیمه محصولات کشاورزی

کارگاه آموزشی بیمه محصولات کشاورزی  درتاریخ 1401.9.16در محل مرکز جهاد کشاورزی زهان با حضور 30 نفراز کشاورزان منطقه   برگزار گردید  . در این کارگاه  درخصوص اهمیت بیمه محصولات کشاورزی و تعرفه های بیمه مطالبی بیان گردید و در پایان از کشاورزان پیشرو در بیمه محصولات کشاورزی تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 دی 1400

کارگاه آموزشی تهیه کمپوست و ورمی کمپوست خانگی - مرکز زهان .

کارگاه آموزشی تهیه کمپوست و ورمی کمپوست خانگی با حضور کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی زهان و حضور 21 نفر از زنان روستای شیرگ روز یکشنبه مورخ 1400/10/14 در محل مسجد روستا برگزار گردید . در این کارگاه کارشناس مرکز خانم اسداللهی پس از ارائه توضیحات تئوری مراحل تهیه کمپوست و ورمی کمپوست خانگی ، شرکت کنندگان را با روش عملی آموزش داده و در پایان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 خرداد 1402

برگزاری کاروان ترویجی الگوی کشت محصولات زراعی در شهرستان سرایان.

اولین کاروان ترویجی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان سرایان در سال ۱۴۰۲ با موضوع مقایسه ارقام گندم در روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ در سایت الگویی و مزرعه نوآور خداداد ضیایی در موتورپمپ گلستان طالقانی با حضور مروجین ، کارشناسان و کشاورزان پیشرو برگزار گردید.همچنین در این برنامه از مزرعه نوآور بهره وری از منابع آب و خاک و کشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

11 خرداد 1402

کارگاه آموزشی تغذیه باغات واستفاده از سیستم های کشاورزی ماهواره ای.

کارگاه آموزشی تغذیه باغات واستفاده از سیستم های کشاورزی ماهواره ای در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ با حضور مروجین و کارشناسان و کشاورزان پیشرو در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی سرایان برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی که با حضور مهندس نوری مدیرعامل شرکت صحرا شرق کیمیا مجری سیستم پایش ماهواره ای کشاورزی در ایران برگزار گردید...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش گیاهان زینتی شهرستان سرایان .

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش گیاهان زینتی برای بانوان روستای عمرویی امروز در محل هیات ابوالفضلی این روستا توسط مرکز جهادکشاورزی آیسک برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 خرداد 1402

برگزاری دوره مهارتی اصول صحیح پیوند در درختان پسته در شهرستان سرایان .

 به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان به‌منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت کارشناسان و پیوند زنان پسته شهرستان کارگاه آموزشی و دوره مهارتی پیوند پسته در روز چهارشنبه مورخه1402/03/03 در موتورپمپ ارم آیسک - در حوزه فعالیت مرکز جهاد کشاورزی آیسک برگزار گردید، در این دوره که با حضور جناب آقای مهندس صفاری و جناب آقای مهندس بهروان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

کیل گیری مزرعه زیره سبز در شهرستان سرایان.

همزمان با مراسم آیین شکر گزاری و جشن برداشت زیره سبز در روز یک شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱کیل گیری از مزرعه زیره سبز آقای مهدی کاظمی کاندید نمونه استانی تولید کننده نمونه گیاهان دارویی (زیره سبز) با حضور آقای مهندس مودی مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان ، آقای مهندس شایسته مدیر محترم باغبانی سازمان و آقای مهندس غوث رییس محترم...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

آیین شکرگزاری وجشن برداشت زیره سبز در شهرستان سرایان.

به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان به شکرانه خیر و برکت برداشت محصول زیره سبز در روز یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ مراسم آیین شکرگزاری وجشن برداشت زیره سبز با حضور مسئولین استان و شهرستان و بهره برداران زیره در موتورپمپ نمونه ۲ روستای بسطاق واقع در بخش سه قلعه شهرستان سرایان برگزار گردید. این مراسم با هدف معرفی پتانسیل ها و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 ارديبهشت 1402

گردهمایی آموزشی نوغانداران شهرستان سرایان .

گردهمایی آموزشی نوغانداران شهرستان سرایان در سایت الگویی ترویجی پرورش کرم ابریشم ویژه صندوق های خرد زنان روستایی - روستای گردشگری مصعبی

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

بازدید جمعی از کشاورزان ، کارشناسان مدیریت و منابع طبیعی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان از مزارع کشت گیاه دارویی انغوزه .

بازدید جمعی از کشاورزان ، کارشناسان مدیریت و منابع طبیعی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان از مزارع کشت گیاه دارویی انغوزه شهرستان بجستان استان خراسان رضوی  به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان به منظور توسعه و ترویج کشت گیاهان دارویی وبا هدف آشنایی بهره برداران با اصول فنی کاشت، داشت و برداشت گیاه دارویی آنغوزه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 ارديبهشت 1402

کمیته فنی ترویج شهرستان سرایان.

جلسه کمیته فنی ترویج با محوریت شعار سال و شناسایی مشکلات و نیازهای آموزشی ترویجی شهرستان سرایان   در روز یکشنبه مورخه 1402/02/17جلسه کمیته فنی ترویج با محوریت شعار سال و شناسایی مشکلات و نیازهای آموزشی ترویجی شهرستان سرایان در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی با حضور روسای مراکز جهاد کشاورزی ، ادارات مدیریت و کارشناسان مروج پهنه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 ارديبهشت 1402

هم اندیشی صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان سرایان .

به همت اداره ترویج  شهرستان سرایان جلسه هم اندیشی اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و نمایندگان و مدیران عامل صندوق های خرد زنان شهرستان برگزار گردید. در این جلسه مدیران عامل صندوق‌های خرد زنان  گزارشی از وضعیت عملکرد موجود صندوق ها ارائه نمودند. و پس از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

11 خرداد 1402

برگزاری روز مزرعه " مدیریت مزارع گلرنگ" در شهرستان سربیشه.

 نظر به اهمیت کشت محصولات کم آب بر و اقتصادی و با توجه به محدودیت های اقلیمی، کشت گلرنگ از سال زراعی 1401-1402 در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه قرار گرفته است. به همین منظور برنامه روز مزرعه مدیریت مزارع گلرنگ در روز سه شنبه مورخ 9 خرداد ماه ۱۴۰۲ در بخش درح شهرستان با حضور کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی کلیه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 ارديبهشت 1402

بازدید آموزشی ترویجی بانوان بخش درح از فعالیتهای بانوان توانمند بخش مود.

 بازدید آموزشی ترویجی بانوان بخش درح از فعالیتهای بانوان توانمند بخش مود محمدرضا زرگری مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: جهت بهبود وتوسعه کسب و کار زنان به ویژه زنان روستایی شهرستان در جهت ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی از طریق برنامه های آموزشی به خصوص برگزاری کارگاه، دوره هاو بازدیدهای آموزشی و مهارت آموزی برای زنان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

برگزاری جلسات کاروان اشتغال زایی در بخش کشاورزی شهرستان سربیشه.

با عنایت به ادامه طرح کاروان اشتغالزایی در بخش کشاورزی چهارمین و پنجمین جلسه این طرح در حسینیه روستاهای بشکز (ساعت ۸:۳۰ صبح) و اسفزار (ساعت ۱۰ صبح) توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه برگزار گردید که در این جلسات مشاوره و احصا فرصت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری خرد، مشاغل خانگی و پشتیان، سرمایه گذاری واحدهای صنعتی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 ارديبهشت 1402

برگزاری آیین برداشت گل محمدی در شهرستان سربیشه.

آیین شکرگزاری برداشت گل محمدی در شهرستان سربیشه در تاریخ 13/2/1402 با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، امام جمعه شهرستان، فرماندار سربیشه ،مدیریت ترویج استان،  جمعی از مسئولین و مدیران استانی و شهرستانی برگزار گردید.رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در جشن شکرگزاری برداشت گل محمدی در سربیشه با بیان اینکه چهارمین...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 ارديبهشت 1402

برگزاری آیین برداشت گل محمدی در شهرستان سربیشه. (2)

آیین شکرگزاری برداشت گل محمدی در شهرستان سربیشه در تاریخ 13/2/1402 با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، امام جمعه شهرستان، فرماندار سربیشه ،مدیریت ترویج استان،  جمعی از مسئولین و مدیران استانی و شهرستانی برگزار گردید.رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در جشن شکرگزاری برداشت گل محمدی در سربیشه با بیان اینکه چهارمین...

ادامه مطلب ...

14 ارديبهشت 1402

بازدید از طرح تحقیقی ترویجی در شهرستان سربیشه.

در تاریخ 6/2/1402 از محل  مزرعه تحقیقی ترویجی لاین های مقاوم به شوری گندم در شرایط یکسان در محل چاه خیرآباد روستای مختاران از توابع بخش مود شهرستان سربیشه  توسط رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه و رییس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل ها در مدیریت هماهنگی ترویج و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی مود بازدید...

ادامه مطلب ...

IMAGE

11 ارديبهشت 1402

نمایشگاه محلی جوانان خلاق ومادران کارافرین شهر مود شهرستان سربیشه.

به مناسبت هفته معرفی مشاغل وهفته معلم بازارچه دست سازه های دانش آموزان ،جوانان خلاق ومادران کارآفرین بارویکرداشتغال ورشدتولید باهمکاری دبیرستان ماندگارآمنه وسازمانهای مردم نهادشهرمود ازشهرستان سربیشه ( صندوق اعتبارات خردزنا ن روستایی ، کانون جوانان روستایی وعشایری ،کانون فرهنگی اجتماعی مهرآفرینان بانوان ،موسسه تلاشگران...

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 فروردين 1402

اجرای طرح توسعه زنجیره تولید با اشتغالزایی در پرورش بز کرکی شهرستان سربیشه.

با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج استان خراسان جنوبی،اداره ترویج و اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه و مرکز جهاد کشاورزی بخش درح ️درجهت پایداری اجرا و ادامه یک طرح موفق با توجه به لزوم افزایش اشتغالزایی بانوان روستایی جهت کمک به درآمد خانوار و اقتصاد جامعه و ظرفیت بالای صندوق های خرد زنان روستائی دراین...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 فروردين 1402

توسعه کشت باغچه های خانگی درشهرستان سربیشه .

توسعه کشت گیاهان دارویی وباغچه های خانگی توسط بانوان سخت کوش درشهرستان سربیشه رونق یافته وسبزیجات مصرفی توسط خانوارهاکشت وبهره برداری می رسد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 فروردين 1402

کارگاه آموزشی اهمیت تغذیه غلات وآشنایی باآفات وبیماریهای مهم درشهرستان سربیشه .

کارگاه آموزشی اهمیت تغذیه غلات وآشنایی باآفات وبیماریهای مهم به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه: یکشنبه(۲۷ فروردین)کارگاه آموزشی اهمیت تغذیه غلات وآشنایی باآفات وبیماریهای مهم دراین کارگاه با حضور بیش از ۶۰ نفر از کشاورزان دشت مرکزی وروستاهای حومه برگزارشد و برنکات ذیل تاکیدگردید: 1- اهمیت تغذیه غلات...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

بازدیدآموزشی ترویجی صندوقهای اعتبارات خرد شهرستان طبس .

به همت اداره ترویج شهرستان طبس در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۷بازدید آموزشی ترویجی یک روزه با حضور تعدادی از اعضای صندوقهای خرد زنان روستایی شهرستان طبس از فعالیتهای شاخص صندوق خرد زنان روستایی اسفندیار از توابع بخش دیهوک دهستان کویر انجام پذیرفت. در این بازدید یک روزه از کارگاه رشته بری آش و پلویی؛قالیبافی؛نان پزی سنتی؛شیرینی پزی سنتی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 دی 1401

بازدید حجه الاسلام نصیرائی نماینده محترم مردم شهرستان های طبس ، فردوس ،سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس -1401.10.8

بازدید حجه الاسلام نصیرائی نماینده محترم مردم شهرستان های طبس ، فردوس ،سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس -1401.10.8

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مرداد 1401

برگزاری جلسه کمیته فنی و ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان طبس در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۳

برگزاری جلسه کمیته فنی و ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان طبس در تاریخ  ۱۴۰۱/۴/۱۳  جلسه کمیته فنی و ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان طبس در تاریخ  ۱۴۰۱/۴/۱۳ با حضور معاون فنی مدیریت ، روسای ادارات تابعه ،  روسای مراکز  ، روسای ادارات و واحد های تخصصی  برگزار گرديد. در این جلسه  معاون فنی مدیریت برلزوم اهمیت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1401

دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس ، روسای ادارات تابعه و کارکنان این مدیریت با امام جمعه شهرستان - 1401.3.22

دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس ، روسای ادارات تابعه و کارکنان این مدیریت با امام جمعه شهرستان - 1401.3.22 در این دیدار آقای مهندس بخشایی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گزارشی از فعالیتهای این مدیریت ارائه نمودند 

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1401

دیدارمدیرجهاد کشاورزی شهرستان طبس ،روسای ادارات تابعه و کارکنان این مدیریت با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی - 1401/3/22

 دیدارمدیرجهاد کشاورزی شهرستان طبس ،روسای ادارات تابعه و کارکنان این مدیریت با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی - 1401/3/22 در این دیدار جناب آقای مهندس بخشایی گزارشی از عملکرد این مدیریت ارائه دادند وچالش ها و مشکلات شهرستان مورد بررسی قرار گرفت

ادامه مطلب ...

IMAGE

01 خرداد 1401

برگزاری روز مزرعه ارقام جدیدغلات شهرستان طبس -1401/1/29

برگزاری روز مزرعه " ارقام جدیدگندم وجو " شهرستان طبس -1401/1/29 آقای مهندس بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس هدف از برگزاری این مراسم را آشنایی کشاورزان و مددکاران ترویجی با ارقام جدید گندم و جو ، انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی ، تبادل تجربیات کشاورزان و مشارکت بهره برداران در انتخاب ارقام برتر گندم و جو بیان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 دی 1400

بازدید از طرح تحقیقی ترویجی مزارع جو مقاوم به شوری در شهرستان طبس.

روسای ادارات آموزش وترویج و بهبود تولیدات گیاهی شهرستان طبس درتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ از محل مزارع جو مقاوم به شوری در غالب طرح های تحقیقی ترویجی و مشاهده ارقامPVS  واقع در روستای حسین آباد از توابع دهستان منتظریه بازدید و توصیه های لازم به مجری  طرح انجام شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 مهر 1400

کاشت طرح تحقیقی ترویجی جو در شهرستان طبس.

کاشت طرح تحقیقی ترویجی جو متحمل به شوری شامل سه لاین و یک رقم شاهد مهر در سطح یک هکتار در منطقه جوخواه روستای حسین آباد واقع. در دهستان منتظریه از توابع بخش مرکزی شهرستان طبس در مزرعه آقای جمعه گی  از کشاورزان پیشروی منطقه با نظارت و حضور  کارشناسان ادارات آموزش و ترویج و بهبود تولیدات گیاهی شهرستان طبس در تاریخ 1400/7/25انجام شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

21 شهریور 1400

برگزاری کارگاه آموزشی آشنائی با ماشین آلات و ادوات کشاورزی .

برگزاری کارگاه آموزشی آشنائی با ماشین آلات و ادوات کشاورزی ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ جهت هنرجویان دوره مهارتی کشت گیاهان داروئی و زعفران در محل ایستگاه نخیلات معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس در این کارگاه آموزشی که ۲۰ نفر از هنرجویان دوره مهارتی کشت گیاهان داروئی و زعفران از شهرستان طبس و شهرستان بشرویه حضور...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 خرداد 1400

برگزاری جلسه کمیته فنی کارشناسان مروج پهنه معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس.

برگزاری جلسه کمیته فنی کارشناسان مروج پهنه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵  ساعت ۸ صبح در محل سالن جلسات معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس در این جلسه طبق دستور کار جلسه موارد بررسی  و در پایان هر یک از کارشناسان محترم گزارش عملکرد خود را در  سامانه  سیاک ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حجم کاری ثبت اطلاعات توصیفی قطعات در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

بازدیدآموزشی پسته کاران پیشرو شهرستان فردوس.

بازدید باغداران پسته کار شهرستان فردوس از باغات پسته کرمان  ۴۵ نفر از پسته کاران و تعدادی از کارشناسان از چند طرح و پروژه درشهرستان های کرمان و رفسنجان بازدید نمودند.  دراین بازدید آموزشی از باغات پسته، طرح های سیستم آبیاری نوین،سیستم تزریق کود،سیستم آب شیرین کن و همچنین از کانون یادگیری پسته و پژوهشکده پسته کشور بازدید صورت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 فروردين 1402

برگزاری دورههای آموزش مهارتی پسته کاران شهرستان فردوس "تغذیه وکوددهی دربهار".

به همت اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس دوره آموزشی مهارتی تغذیه بهاره درختان پسته ساعت 9 روز سه شنبه 22/1/1402 با حضور پسته کاران و کشاورزان علاقمند به این حوزه، توسط آقای دکتر محمودی میمند از اساتید برجسته کشوری در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس برگزار گردید. در این دوره آموزشی مهارتی اهمیت تغذیه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 اسفند 1401

اردوی جهادی مبارزه باکرم گلوگاه انار.

برگزاری اردوی جهادی مبارزه باکرم گلوگاه انار درروستای باغستان علیا باهمکاری صندوق خردزنان روستایی

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 اسفند 1401

دوره آموزشی مهارتی تهیه کمپوست از کود حیوانی و چوب های هرس و خرد شده درختان پسته.

به همت اداره ترویج شهرستان فردوس دوره آموزشی مذکور با حضور کشاورزان پسته کار و علاقمندان این حوزه توسط آقای مهندس اکبری معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسات جنوبی راس ساعت ۹ روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۳ در محل باغ آقای علی اصغر میرزاقلی در روستای چاهنو برگزار گردید. در ابتدا اهمیت تغذیه پسته و روشهای مختلف کوددهی و آزمون خاک...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 اسفند 1401

دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم و توسعه نوغانداری.

این دوره آموزشی با هدف ترویج نوغانداری با حضور کشاورزان نوغاندار و همچنین افراد علاقمند به این حرفه توسط آقای مهندس نصیری مدیر توسعه نوغانداری شرق کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس برگزار گردید و در خصوص مراحل رشد کرم ابریشم و شروع پرورش کرم و همچنین درجه حرارت و رطوبت لازم شرح داده شد و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 بهمن 1401

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس  

ادامه مطلب ...

IMAGE

20 دی 1401

برگزاری دوره مهارتی مدیریت باغات پسته شهرستان فردوس. (2)

برگزاری دوره مهارتی مدیریت باغات پسته با حضور آقای دکتر مسعودیان از اساتید برحسته کشوری و حضور 85 نفر از پسته کاران شهرستان فردوس در این دوره مهارتی:در این دوره ضمن تاکید بر اهمیت آزمون خاک در خصوص تغذیه پاییزه باغات و توجه جدی به بافت خاک مطالب مفیدی عنوان شد لازم بذکر است که این دوره با توجه به استقبال پسته کاران حدود 3 ساعت به طول...

ادامه مطلب ...

20 دی 1401

جمع آوری انارهای آلوده توسط دانش آموزان مدرسه شهیدان محب راد اسلامیه فردوس .

جمع آوری انارهای آلوده توسط دانش آموزان مدرسه شهیدان محب راد اسلامیه فردوس به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس باهماهنگی وهمت اداره ترویج  وباتوجه به خسارت همه ساله کرم گلوگاه انار و لزوم فرهنگ سازی برای این موضوع و جمع آوری انارهای آلوده با همکاری شورای اسلامی شهراسلامیه از دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهیدان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

رصدوپایش صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان فردوس .

برگزاری جلسه برررسی دفاتر صندوق اعتبارات خرد زنان روستای چاهنو شهرستان فردوس با حضور 32 نفر از اعضا صندوق در تاریخ 1401/8/24 که خوشبختانه صندوق در وضعیت مناسبی بود و میزان پس انداز هم از ابتدای سال 1401 به 30 هزار تومان افزایش یافته بود - در ادامه جلسه ضمن تاکید بر اهمیت ضدعفونی بذور گندم با پرسش های متعدد خانم ها در محصول پسته پاسخ داده...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مرداد 1401

تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان فردوس - 1401.5.1

تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان فردوس - 1401.5.1 مراسم تجلیل از قهرمانان تولید بخش کشاورزی شهرستان فردوس امسال برای اولین بار با  اطلاع رسانی گسترده که منجر به حضور اقشار مختلف جامعه گردید ، روز شنبه مورخه 1401/5/1 باحضور فرماندار و امام جمعه شهرستان ،سرپرست جهاد کشاورزی ،تعدادی از مسولین و حدود 1500 نفراز مردم شهرستان علی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

بازدیدآموزشی ترویجی از مزارع زعفران شهرستان قاین.

بازدید آموزشی ترویجی از مزرعه نمونه زعفران شهرستان قائنات (حمید قاسمی) زعفران کار نمونه کشوری در روستای نوغاب پسکوه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار گردید در این بازدید آموزشی بانوان روستایی منطقه نیمبلوک و نوغاب حاجی آباد و روستای بیهود و تیغاب حضور داشتند در ابتدای این بازدید آموزشی آقای مهندس بهروان در خصوص نکات فنی عملیات...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 فروردين 1402

بسیج طرح خودکفایی گندم وجو شهرستان قاینات.

به همت اداره ترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاین  درمورخ 27 فروردین جلسه توجیهی مربیان بسیجی طرح خودکفایی گندم و جو در سالن جلسات مدیریت قاین برگزار شد

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 دی 1401

برگزاری جلسه قرارگاه امنیت غذایی شهرستان قائنات -1401.10.14

جلسه  قرارگاه امنیت غذایی  درتاریخ 1401.10.14 با حضور سرگرد داودی رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان در محل مدیریت جهاد کشاورزی قاین برگزار گردید . در این جلسه اعضای قرارگاه امنیت غذایی هرکدام به بیان محدودیت ها و مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و دامداری شهرستان پرداختند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 دی 1401

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فنی گلخانه 1401.10.4 شهرستان قائنات

در تاریخ 1401.10.4  کارگاه آموزشی با هدف آشنایی با کد شناسه کیو آر ، مدیریت تغذیه ، آفات و بیماریهای گلخانه با حضورگلخانه داران درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان قائنات برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تیما زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم از مجموعه اداری شرکت تیما زعفران شهرستان قائنات بازدید نمودند

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تروند زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم مسئول محترم دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار از شرکت تروند زعفران کاندیدای برگزیده ملی محصولات کشاورزی گواهی شده (سالم و ارگانیک ) بازدید نمودند. 

ادامه مطلب ...

IMAGE

21 آذر 1401

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات صندوق های خرد زنان روستایی در شهرستان قائنات .

 جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات صندوق های خرد زنان روستایی در شهرستان قائنات با حضور مدیرعاملان این صندوق ها در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان روز دوشنبه مورخ 21آذرماه 1401  قائنات برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای مهندس صایبی در خصوص نحوه تشکیل صندوق ها و مشکلات آنها سخنانی فرمودند و سپس آقایان مهندس بهروان و مهندس...

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 آبان 1401

بازدیدآموزشی ترویجی زنان روستایی شهرستان قاینات .

بازدید اعضا صندوقهای اعتبرات خرد زنان روستایی شهرستان قاین از توانمندیهای زنان روستایی شهرستان گناباد

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 آبان 1401

بازدیدآموزشی ترویجی ازسایت محصول گواهی شده شهرستان قاینات .

به همت همکاران پرتلاش اداره ترویج شهرستان قاینات بازدید از سایت الگویی محصول سالم‌ واستاندارد روستای محمدآباد سفلی –-شهرستان قاین -استان خراسان جنوبی انجام پذیرفت گلخانه آلوئه وار با محصولات استاندارد متعلق به سرکار خانم رشیده زعفرانی :تولید کننده محصول آلوئه ورا سایت الگویی محصول گواهی شده می باشد این بازدیباحضور  تابعین...

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 شهریور 1401

برگزاری کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی.

در تاریخ 1401/05/28 کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی  با حضور 25 نفر کشاورز و مربی گری آقای دکتر ثقوری درمرکز جهادکشاورزی نیمبلوک  برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 خرداد 1402

برگزاری جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در شهرستان نهبندان.

 به مناسبت دهه کرامت در تاریخ 1402/03/07 جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در روستای خواجه منجیکو شهرستان نهبندان با محوریت فرمانداری و مشارکت جمعی از مدیران دستگاه های  اجرایی برگزار گردید. از جمله برنامه های برگزار شده در این جشنواره می توان به بازدید از غرفه های غذاهای بومی محلی، اجرای موسیقی سنتی و آیینی، کلاس درس عشایری و بازی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 خرداد 1402

آیین پشم چینی در شهرستان نهبندان .

در تاریخ 1402/3/7آیین پشم چینی  در شهرستان نهبندان با حضور فرماندار شهرستان، معاون سیاسی فرمانداری ومدیر جهاد کشاورزی وجمعی از دامداران محله چدئی چاهدراز صورت پذیرفت. تولید سالیانه الیاف دامی (پشم ،کرک ومو) در شهرستان  ۱۳۲ تن بوده  که ارزش ریالی تولیدات ۱۳۰میلیارد ریال می باشد. اهمیت پشم چینی از جمله کارهای مهم یک دامدار محسوب می...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در روستای خواجه منجیک نهبندان

جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در روستای خواجه منجیکو به مناسبت دهه کرامت بعدازظهر یکشنبه مورخه 1402/03/07 مهندس ایروانی فرماندار شهرستان به همراه بهرامپور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و سرپرست بخشداری شوسف و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از غرفه های غذاهای بومی محلی ، موسیقی سنتی و آیینی ،کلاس درس عشایری و بازی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در روستای خواجه منجیک نهبندان.

جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در روستای خواجه منجیکو به مناسبت دهه کرامت بعدازظهر یکشنبه مورخه 1402/03/07 مهندس ایروانی فرماندار شهرستان به همراه بهرامپور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و سرپرست بخشداری شوسف و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از غرفه های غذاهای بومی محلی ، موسیقی سنتی و آیینی ،کلاس درس عشایری و بازی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

برگزاری روزمزرعه غلات در منطقه سهل آباد شهرستان نهبندان.

 مراسم روزمزرعه غلات با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، مسئول تولیدات گیاهی ، رئیس مرکز جهاد کشاورزی شوسف و 35 نفر از کشاورزان منطقه در مورخه۱۴۰۲/۰۳/۰۲ در محل مزرعه چاه موتور آقای اصغری واقع در دشت سهل آباد برگزار گردید. این برنامه به منظور آشنایی کشاورزان با اصول بهزارعی در غلات و تبادل نظر بهره برداران در بخش شوسف و سرداران در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 فروردين 1402

برگزاری دوره های آموزشی شهرستان نهبندان .

به همت اداره ترویج وحفظ نباتات جهادکشاورزی شهرستان نهبندان کارگاه آموزشی تغذیه و آشنایی با آفات خرما با تدریس خانم مهندس فواد الدینی مسئول حفظ نباتات صورت گرفت. در این کارگاه در خصوص‌ آشنایی با آفات کرم میوه خوار خرما و کنه گرد آلود و نحوه مبارزه، محلول پاشی و کود آبیاری مطالبی ارائه شد. این کارگاه با حضور ۱۳ نفر از بهره برداران...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 فروردين 1402

گردهمایی مددکاران و دهیاران مرکز جهاد کشاورزی دهک.

گردهمایی مددکاران ترویجی و دهیاران مرکز جهاد کشاورزی دهک در تاریخ 1401/12/24 در محل مسجد صاحب الزمانی روستای دهک و با حضور (آقای مهندس محمدزاده) مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهک، مددکاران ترویجی، دهیاران و تعدادی از بهره برداران محترم صورت پذیرفت. در این جلسه مواردی از قبیل سهم مشارکت و خودیاری شرکا در اجرای طرح های آب و خاک، بیمه کشاورزی،...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 اسفند 1401

بازدید از قنوات روستاهای حوزه مرکز جهادکشاورزی میغان شهرستان نهبندان.

در تاریخ 1401/12/23 بازدید سرپرست مرکز جهاد کشاورزی میغان به همراه مقنی خبره شهرستان با حضور مالکین محترم از قنات روستاهای هیرد،کلاته حسن،حسین آباد قاسم و سیدال و کریم آباد میغان 

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 اسفند 1401

دهگردشی و دیدار با خانواده معزز شهدا .

در  تاریخ 1401/12/02 فرماندار شهرستان (ایروانی) به همراه محمدی مقدم معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ،نیازی بخشدار سرداران، مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهک ( مهندس محمدزاده) و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در حاشیه دهگردشی روستای سیدال بخش سرداران،با حضور در منزل شهید علی اکبر یوسفی، با پدر شهید دیدار و یاد و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 بهمن 1401

برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک بین انسان و دام روستای خواجه دوچاهی شهرستان نهبندان - 1401/11/12

برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک بین انسان و دام روستای خواجه دوچاهی شهرستان نهبندان - 1401/11/12

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

توزیع نشاء سبزی و صیفی در بین زنان روستایی شهرستان بیرجند.

در راستای ترویج کشت نشایی سبزی و صیفی در جامعه روستایی، اداره آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان بیرجند اقدام به خرید و توزیع نشاء در بین زنان روستایی نمود. در این طرح بیش از 4900 اصله نشاء انواع سبزی و صیفی شامل گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل در بین زنان روستایی شکراب، دل آباد، سورگ، پیرنج، چهکند، پسوج، بجد و سرچاه تازیان توزیع گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

کارگاه آموزشی پرورش قارچ صدفی با همکاری دبیرستان نمونه مطهری بیرجند .

کارگاه آموزشی پرورش قارچ صدفی با حضور رئیس اداره آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان بیرجند و دانش آموزان و مربیان دبیرستان نمونه مطهری روز پنج شنبه مورخ 1402/02/28 برگزار گردید. این کارگاه با هدف ایجاد انگیزه و ترویج اشتغال در بخش کشاورزی، در محل این آموزشگاه انجام شد. آقای مهندس مصطفایی پس از ارائه توضیحات تئوری، مراحل پرورش قارچ صدفی را...

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 اسفند 1401

شروع به کارمیزهای فروش عیدانه بانوان روستایی استان .

سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما… کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟… زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و چون همیشه امیدوار و سال نومبارک طبق روال هرساله همزمان با روزهای...

ادامه مطلب ...

IMAGE

16 بهمن 1401

کارگاه اموزشی تغذیه زنبور عسل درشرایط بحران سرما .

در درراستای اجرای طرح  فرآورده های عسل توسط بانوان زنبورداراستان ،کترگاه آموزشی تغذیه درشرلیط بحران وسرما برگزارودرپایان 75 کیلو کیک پروتین گرده به زنبورداران تحویل داده شد .

ادامه مطلب ...

IMAGE

08 بهمن 1401

حضور نمایندگان بانوان روستایی استان در نمایشگاه بین المللی تهران.

حضور اتحادیه زنان کارآفرین استان وشرکت تعاونی زنان سرچاه تازیان به عنوان نمایندگان بانوان روستایی استان در نمایشگاه جانبی کنگرهبین المللیبانوان تاثیرگذار30دیماه -2بهمن 1401 نمایشگاه بین المللی تهران 

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 آذر 1401

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات

درتاریخ 1401/9/27 رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها ،الگوهاو روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 آذر 1401

حضورصندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان بیرجند درجشنواره رویش یلدایی .

حضور بانوان توانمندروستایی عضو صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان بیرجند درجشنواره رویش یلدایی ۲ به مناسبت شب یلدا روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در سالن امید دانشگاه بیرجند   به مناسبت شب یلدا،  جشنواره رویش یلدایی 2 به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آغاز به کار کرد.مراسم افتتاحیه این  جشنواره با حضور معاون فرهنگی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 مهر 1401

برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر-روستای علی آباد لوله شهرستان بیرجند -1401/7/16

برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر-روستای علی آباد لوله شهرستان بیرجند -1401/7/16 به مناسبت فرارسیدن پانزدهم مهرماه روز ملی روستا و عشایر نمایشگاه دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد روستا درروستای علی آباد لوله از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجندبا...

ادامه مطلب ...

IMAGE

22 مرداد 1401

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان تات درمرکز جهاد کشاورزی شاخنات - شهرستان بیرجند 1401.5.19

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان تات درمرکز جهاد کشاورزی شاخنات - شهرستان بیرجند 1401.5.19 روز چهارشنبه مورخ 1401.5.19 معاون وزیر و رئیس سازمان تات  وارداستان خراسان جنوبی شدند .در این سفر یک روزه معاون وزیر پس از میثاق با شهداء ، با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند سپس از پردیس  تحقیقات و آموزش کشاورزی قاینات بازدید نموده و در ادامه در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 اسفند 1400

حضور صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی استان در نمایشگاه بین المللی.

بازدید از غرفه صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی استان وکانون جوانان شهرمود واقع در نمایشگاه بین المللی بیرجند توسط معاونت محترم عمرانی استانداری خراسان جنوبی بهمراه ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها وبشرویه ،یادآور می‌شود نماینده صندوق خرد زنان روستایی شهرستان بشرویه ،درمیان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

بازدیدآموزشی پسته کاران پیشرو شهرستان فردوس.

بازدید باغداران پسته کار شهرستان فردوس از باغات پسته کرمان  ۴۵ نفر از پسته کاران و تعدادی از کارشناسان از چند طرح و پروژه درشهرستان های کرمان و رفسنجان بازدید نمودند.  دراین بازدید آموزشی از باغات پسته، طرح های سیستم آبیاری نوین،سیستم تزریق کود،سیستم آب شیرین کن و همچنین از کانون یادگیری پسته و پژوهشکده پسته کشور بازدید صورت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 فروردين 1402

برگزاری دورههای آموزش مهارتی پسته کاران شهرستان فردوس "تغذیه وکوددهی دربهار".

به همت اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس دوره آموزشی مهارتی تغذیه بهاره درختان پسته ساعت 9 روز سه شنبه 22/1/1402 با حضور پسته کاران و کشاورزان علاقمند به این حوزه، توسط آقای دکتر محمودی میمند از اساتید برجسته کشوری در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس برگزار گردید. در این دوره آموزشی مهارتی اهمیت تغذیه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 اسفند 1401

اردوی جهادی مبارزه باکرم گلوگاه انار.

برگزاری اردوی جهادی مبارزه باکرم گلوگاه انار درروستای باغستان علیا باهمکاری صندوق خردزنان روستایی

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 اسفند 1401

دوره آموزشی مهارتی تهیه کمپوست از کود حیوانی و چوب های هرس و خرد شده درختان پسته.

به همت اداره ترویج شهرستان فردوس دوره آموزشی مذکور با حضور کشاورزان پسته کار و علاقمندان این حوزه توسط آقای مهندس اکبری معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسات جنوبی راس ساعت ۹ روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۳ در محل باغ آقای علی اصغر میرزاقلی در روستای چاهنو برگزار گردید. در ابتدا اهمیت تغذیه پسته و روشهای مختلف کوددهی و آزمون خاک...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 اسفند 1401

دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم و توسعه نوغانداری.

این دوره آموزشی با هدف ترویج نوغانداری با حضور کشاورزان نوغاندار و همچنین افراد علاقمند به این حرفه توسط آقای مهندس نصیری مدیر توسعه نوغانداری شرق کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس برگزار گردید و در خصوص مراحل رشد کرم ابریشم و شروع پرورش کرم و همچنین درجه حرارت و رطوبت لازم شرح داده شد و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 بهمن 1401

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس  

ادامه مطلب ...

IMAGE

20 دی 1401

برگزاری دوره مهارتی مدیریت باغات پسته شهرستان فردوس. (2)

برگزاری دوره مهارتی مدیریت باغات پسته با حضور آقای دکتر مسعودیان از اساتید برحسته کشوری و حضور 85 نفر از پسته کاران شهرستان فردوس در این دوره مهارتی:در این دوره ضمن تاکید بر اهمیت آزمون خاک در خصوص تغذیه پاییزه باغات و توجه جدی به بافت خاک مطالب مفیدی عنوان شد لازم بذکر است که این دوره با توجه به استقبال پسته کاران حدود 3 ساعت به طول...

ادامه مطلب ...

20 دی 1401

جمع آوری انارهای آلوده توسط دانش آموزان مدرسه شهیدان محب راد اسلامیه فردوس .

جمع آوری انارهای آلوده توسط دانش آموزان مدرسه شهیدان محب راد اسلامیه فردوس به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس باهماهنگی وهمت اداره ترویج  وباتوجه به خسارت همه ساله کرم گلوگاه انار و لزوم فرهنگ سازی برای این موضوع و جمع آوری انارهای آلوده با همکاری شورای اسلامی شهراسلامیه از دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهیدان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

رصدوپایش صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان فردوس .

برگزاری جلسه برررسی دفاتر صندوق اعتبارات خرد زنان روستای چاهنو شهرستان فردوس با حضور 32 نفر از اعضا صندوق در تاریخ 1401/8/24 که خوشبختانه صندوق در وضعیت مناسبی بود و میزان پس انداز هم از ابتدای سال 1401 به 30 هزار تومان افزایش یافته بود - در ادامه جلسه ضمن تاکید بر اهمیت ضدعفونی بذور گندم با پرسش های متعدد خانم ها در محصول پسته پاسخ داده...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مرداد 1401

تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان فردوس - 1401.5.1

تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان فردوس - 1401.5.1 مراسم تجلیل از قهرمانان تولید بخش کشاورزی شهرستان فردوس امسال برای اولین بار با  اطلاع رسانی گسترده که منجر به حضور اقشار مختلف جامعه گردید ، روز شنبه مورخه 1401/5/1 باحضور فرماندار و امام جمعه شهرستان ،سرپرست جهاد کشاورزی ،تعدادی از مسولین و حدود 1500 نفراز مردم شهرستان علی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

بازدیدآموزشی ترویجی صندوقهای اعتبارات خرد شهرستان طبس .

به همت اداره ترویج شهرستان طبس در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۷بازدید آموزشی ترویجی یک روزه با حضور تعدادی از اعضای صندوقهای خرد زنان روستایی شهرستان طبس از فعالیتهای شاخص صندوق خرد زنان روستایی اسفندیار از توابع بخش دیهوک دهستان کویر انجام پذیرفت. در این بازدید یک روزه از کارگاه رشته بری آش و پلویی؛قالیبافی؛نان پزی سنتی؛شیرینی پزی سنتی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 دی 1401

بازدید حجه الاسلام نصیرائی نماینده محترم مردم شهرستان های طبس ، فردوس ،سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس -1401.10.8

بازدید حجه الاسلام نصیرائی نماینده محترم مردم شهرستان های طبس ، فردوس ،سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس -1401.10.8

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مرداد 1401

برگزاری جلسه کمیته فنی و ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان طبس در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۳

برگزاری جلسه کمیته فنی و ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان طبس در تاریخ  ۱۴۰۱/۴/۱۳  جلسه کمیته فنی و ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان طبس در تاریخ  ۱۴۰۱/۴/۱۳ با حضور معاون فنی مدیریت ، روسای ادارات تابعه ،  روسای مراکز  ، روسای ادارات و واحد های تخصصی  برگزار گرديد. در این جلسه  معاون فنی مدیریت برلزوم اهمیت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1401

دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس ، روسای ادارات تابعه و کارکنان این مدیریت با امام جمعه شهرستان - 1401.3.22

دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس ، روسای ادارات تابعه و کارکنان این مدیریت با امام جمعه شهرستان - 1401.3.22 در این دیدار آقای مهندس بخشایی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گزارشی از فعالیتهای این مدیریت ارائه نمودند 

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1401

دیدارمدیرجهاد کشاورزی شهرستان طبس ،روسای ادارات تابعه و کارکنان این مدیریت با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی - 1401/3/22

 دیدارمدیرجهاد کشاورزی شهرستان طبس ،روسای ادارات تابعه و کارکنان این مدیریت با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی - 1401/3/22 در این دیدار جناب آقای مهندس بخشایی گزارشی از عملکرد این مدیریت ارائه دادند وچالش ها و مشکلات شهرستان مورد بررسی قرار گرفت

ادامه مطلب ...

IMAGE

01 خرداد 1401

برگزاری روز مزرعه ارقام جدیدغلات شهرستان طبس -1401/1/29

برگزاری روز مزرعه " ارقام جدیدگندم وجو " شهرستان طبس -1401/1/29 آقای مهندس بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس هدف از برگزاری این مراسم را آشنایی کشاورزان و مددکاران ترویجی با ارقام جدید گندم و جو ، انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی ، تبادل تجربیات کشاورزان و مشارکت بهره برداران در انتخاب ارقام برتر گندم و جو بیان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 دی 1400

بازدید از طرح تحقیقی ترویجی مزارع جو مقاوم به شوری در شهرستان طبس.

روسای ادارات آموزش وترویج و بهبود تولیدات گیاهی شهرستان طبس درتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ از محل مزارع جو مقاوم به شوری در غالب طرح های تحقیقی ترویجی و مشاهده ارقامPVS  واقع در روستای حسین آباد از توابع دهستان منتظریه بازدید و توصیه های لازم به مجری  طرح انجام شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 مهر 1400

کاشت طرح تحقیقی ترویجی جو در شهرستان طبس.

کاشت طرح تحقیقی ترویجی جو متحمل به شوری شامل سه لاین و یک رقم شاهد مهر در سطح یک هکتار در منطقه جوخواه روستای حسین آباد واقع. در دهستان منتظریه از توابع بخش مرکزی شهرستان طبس در مزرعه آقای جمعه گی  از کشاورزان پیشروی منطقه با نظارت و حضور  کارشناسان ادارات آموزش و ترویج و بهبود تولیدات گیاهی شهرستان طبس در تاریخ 1400/7/25انجام شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

21 شهریور 1400

برگزاری کارگاه آموزشی آشنائی با ماشین آلات و ادوات کشاورزی .

برگزاری کارگاه آموزشی آشنائی با ماشین آلات و ادوات کشاورزی ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ جهت هنرجویان دوره مهارتی کشت گیاهان داروئی و زعفران در محل ایستگاه نخیلات معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس در این کارگاه آموزشی که ۲۰ نفر از هنرجویان دوره مهارتی کشت گیاهان داروئی و زعفران از شهرستان طبس و شهرستان بشرویه حضور...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 خرداد 1400

برگزاری جلسه کمیته فنی کارشناسان مروج پهنه معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس.

برگزاری جلسه کمیته فنی کارشناسان مروج پهنه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵  ساعت ۸ صبح در محل سالن جلسات معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس در این جلسه طبق دستور کار جلسه موارد بررسی  و در پایان هر یک از کارشناسان محترم گزارش عملکرد خود را در  سامانه  سیاک ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حجم کاری ثبت اطلاعات توصیفی قطعات در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

11 خرداد 1402

برگزاری روز مزرعه " مدیریت مزارع گلرنگ" در شهرستان سربیشه.

 نظر به اهمیت کشت محصولات کم آب بر و اقتصادی و با توجه به محدودیت های اقلیمی، کشت گلرنگ از سال زراعی 1401-1402 در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه قرار گرفته است. به همین منظور برنامه روز مزرعه مدیریت مزارع گلرنگ در روز سه شنبه مورخ 9 خرداد ماه ۱۴۰۲ در بخش درح شهرستان با حضور کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی کلیه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 ارديبهشت 1402

بازدید آموزشی ترویجی بانوان بخش درح از فعالیتهای بانوان توانمند بخش مود.

 بازدید آموزشی ترویجی بانوان بخش درح از فعالیتهای بانوان توانمند بخش مود محمدرضا زرگری مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: جهت بهبود وتوسعه کسب و کار زنان به ویژه زنان روستایی شهرستان در جهت ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی از طریق برنامه های آموزشی به خصوص برگزاری کارگاه، دوره هاو بازدیدهای آموزشی و مهارت آموزی برای زنان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

برگزاری جلسات کاروان اشتغال زایی در بخش کشاورزی شهرستان سربیشه.

با عنایت به ادامه طرح کاروان اشتغالزایی در بخش کشاورزی چهارمین و پنجمین جلسه این طرح در حسینیه روستاهای بشکز (ساعت ۸:۳۰ صبح) و اسفزار (ساعت ۱۰ صبح) توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه برگزار گردید که در این جلسات مشاوره و احصا فرصت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری خرد، مشاغل خانگی و پشتیان، سرمایه گذاری واحدهای صنعتی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 ارديبهشت 1402

برگزاری آیین برداشت گل محمدی در شهرستان سربیشه.

آیین شکرگزاری برداشت گل محمدی در شهرستان سربیشه در تاریخ 13/2/1402 با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، امام جمعه شهرستان، فرماندار سربیشه ،مدیریت ترویج استان،  جمعی از مسئولین و مدیران استانی و شهرستانی برگزار گردید.رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در جشن شکرگزاری برداشت گل محمدی در سربیشه با بیان اینکه چهارمین...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 ارديبهشت 1402

برگزاری آیین برداشت گل محمدی در شهرستان سربیشه. (2)

آیین شکرگزاری برداشت گل محمدی در شهرستان سربیشه در تاریخ 13/2/1402 با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، امام جمعه شهرستان، فرماندار سربیشه ،مدیریت ترویج استان،  جمعی از مسئولین و مدیران استانی و شهرستانی برگزار گردید.رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در جشن شکرگزاری برداشت گل محمدی در سربیشه با بیان اینکه چهارمین...

ادامه مطلب ...

14 ارديبهشت 1402

بازدید از طرح تحقیقی ترویجی در شهرستان سربیشه.

در تاریخ 6/2/1402 از محل  مزرعه تحقیقی ترویجی لاین های مقاوم به شوری گندم در شرایط یکسان در محل چاه خیرآباد روستای مختاران از توابع بخش مود شهرستان سربیشه  توسط رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه و رییس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل ها در مدیریت هماهنگی ترویج و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی مود بازدید...

ادامه مطلب ...

IMAGE

11 ارديبهشت 1402

نمایشگاه محلی جوانان خلاق ومادران کارافرین شهر مود شهرستان سربیشه.

به مناسبت هفته معرفی مشاغل وهفته معلم بازارچه دست سازه های دانش آموزان ،جوانان خلاق ومادران کارآفرین بارویکرداشتغال ورشدتولید باهمکاری دبیرستان ماندگارآمنه وسازمانهای مردم نهادشهرمود ازشهرستان سربیشه ( صندوق اعتبارات خردزنا ن روستایی ، کانون جوانان روستایی وعشایری ،کانون فرهنگی اجتماعی مهرآفرینان بانوان ،موسسه تلاشگران...

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 فروردين 1402

اجرای طرح توسعه زنجیره تولید با اشتغالزایی در پرورش بز کرکی شهرستان سربیشه.

با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج استان خراسان جنوبی،اداره ترویج و اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه و مرکز جهاد کشاورزی بخش درح ️درجهت پایداری اجرا و ادامه یک طرح موفق با توجه به لزوم افزایش اشتغالزایی بانوان روستایی جهت کمک به درآمد خانوار و اقتصاد جامعه و ظرفیت بالای صندوق های خرد زنان روستائی دراین...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 فروردين 1402

توسعه کشت باغچه های خانگی درشهرستان سربیشه .

توسعه کشت گیاهان دارویی وباغچه های خانگی توسط بانوان سخت کوش درشهرستان سربیشه رونق یافته وسبزیجات مصرفی توسط خانوارهاکشت وبهره برداری می رسد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 فروردين 1402

کارگاه آموزشی اهمیت تغذیه غلات وآشنایی باآفات وبیماریهای مهم درشهرستان سربیشه .

کارگاه آموزشی اهمیت تغذیه غلات وآشنایی باآفات وبیماریهای مهم به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه: یکشنبه(۲۷ فروردین)کارگاه آموزشی اهمیت تغذیه غلات وآشنایی باآفات وبیماریهای مهم دراین کارگاه با حضور بیش از ۶۰ نفر از کشاورزان دشت مرکزی وروستاهای حومه برگزارشد و برنکات ذیل تاکیدگردید: 1- اهمیت تغذیه غلات...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 خرداد 1402

برگزاری جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در شهرستان نهبندان.

 به مناسبت دهه کرامت در تاریخ 1402/03/07 جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در روستای خواجه منجیکو شهرستان نهبندان با محوریت فرمانداری و مشارکت جمعی از مدیران دستگاه های  اجرایی برگزار گردید. از جمله برنامه های برگزار شده در این جشنواره می توان به بازدید از غرفه های غذاهای بومی محلی، اجرای موسیقی سنتی و آیینی، کلاس درس عشایری و بازی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 خرداد 1402

آیین پشم چینی در شهرستان نهبندان .

در تاریخ 1402/3/7آیین پشم چینی  در شهرستان نهبندان با حضور فرماندار شهرستان، معاون سیاسی فرمانداری ومدیر جهاد کشاورزی وجمعی از دامداران محله چدئی چاهدراز صورت پذیرفت. تولید سالیانه الیاف دامی (پشم ،کرک ومو) در شهرستان  ۱۳۲ تن بوده  که ارزش ریالی تولیدات ۱۳۰میلیارد ریال می باشد. اهمیت پشم چینی از جمله کارهای مهم یک دامدار محسوب می...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در روستای خواجه منجیک نهبندان

جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در روستای خواجه منجیکو به مناسبت دهه کرامت بعدازظهر یکشنبه مورخه 1402/03/07 مهندس ایروانی فرماندار شهرستان به همراه بهرامپور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و سرپرست بخشداری شوسف و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از غرفه های غذاهای بومی محلی ، موسیقی سنتی و آیینی ،کلاس درس عشایری و بازی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در روستای خواجه منجیک نهبندان.

جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین در روستای خواجه منجیکو به مناسبت دهه کرامت بعدازظهر یکشنبه مورخه 1402/03/07 مهندس ایروانی فرماندار شهرستان به همراه بهرامپور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و سرپرست بخشداری شوسف و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از غرفه های غذاهای بومی محلی ، موسیقی سنتی و آیینی ،کلاس درس عشایری و بازی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

برگزاری روزمزرعه غلات در منطقه سهل آباد شهرستان نهبندان.

 مراسم روزمزرعه غلات با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، مسئول تولیدات گیاهی ، رئیس مرکز جهاد کشاورزی شوسف و 35 نفر از کشاورزان منطقه در مورخه۱۴۰۲/۰۳/۰۲ در محل مزرعه چاه موتور آقای اصغری واقع در دشت سهل آباد برگزار گردید. این برنامه به منظور آشنایی کشاورزان با اصول بهزارعی در غلات و تبادل نظر بهره برداران در بخش شوسف و سرداران در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 فروردين 1402

برگزاری دوره های آموزشی شهرستان نهبندان .

به همت اداره ترویج وحفظ نباتات جهادکشاورزی شهرستان نهبندان کارگاه آموزشی تغذیه و آشنایی با آفات خرما با تدریس خانم مهندس فواد الدینی مسئول حفظ نباتات صورت گرفت. در این کارگاه در خصوص‌ آشنایی با آفات کرم میوه خوار خرما و کنه گرد آلود و نحوه مبارزه، محلول پاشی و کود آبیاری مطالبی ارائه شد. این کارگاه با حضور ۱۳ نفر از بهره برداران...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 فروردين 1402

گردهمایی مددکاران و دهیاران مرکز جهاد کشاورزی دهک.

گردهمایی مددکاران ترویجی و دهیاران مرکز جهاد کشاورزی دهک در تاریخ 1401/12/24 در محل مسجد صاحب الزمانی روستای دهک و با حضور (آقای مهندس محمدزاده) مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهک، مددکاران ترویجی، دهیاران و تعدادی از بهره برداران محترم صورت پذیرفت. در این جلسه مواردی از قبیل سهم مشارکت و خودیاری شرکا در اجرای طرح های آب و خاک، بیمه کشاورزی،...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 اسفند 1401

بازدید از قنوات روستاهای حوزه مرکز جهادکشاورزی میغان شهرستان نهبندان.

در تاریخ 1401/12/23 بازدید سرپرست مرکز جهاد کشاورزی میغان به همراه مقنی خبره شهرستان با حضور مالکین محترم از قنات روستاهای هیرد،کلاته حسن،حسین آباد قاسم و سیدال و کریم آباد میغان 

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 اسفند 1401

دهگردشی و دیدار با خانواده معزز شهدا .

در  تاریخ 1401/12/02 فرماندار شهرستان (ایروانی) به همراه محمدی مقدم معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ،نیازی بخشدار سرداران، مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهک ( مهندس محمدزاده) و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در حاشیه دهگردشی روستای سیدال بخش سرداران،با حضور در منزل شهید علی اکبر یوسفی، با پدر شهید دیدار و یاد و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 بهمن 1401

برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک بین انسان و دام روستای خواجه دوچاهی شهرستان نهبندان - 1401/11/12

برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک بین انسان و دام روستای خواجه دوچاهی شهرستان نهبندان - 1401/11/12

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 خرداد 1402

برگزاری کاروان ترویجی الگوی کشت محصولات زراعی در شهرستان سرایان.

اولین کاروان ترویجی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان سرایان در سال ۱۴۰۲ با موضوع مقایسه ارقام گندم در روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ در سایت الگویی و مزرعه نوآور خداداد ضیایی در موتورپمپ گلستان طالقانی با حضور مروجین ، کارشناسان و کشاورزان پیشرو برگزار گردید.همچنین در این برنامه از مزرعه نوآور بهره وری از منابع آب و خاک و کشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

11 خرداد 1402

کارگاه آموزشی تغذیه باغات واستفاده از سیستم های کشاورزی ماهواره ای.

کارگاه آموزشی تغذیه باغات واستفاده از سیستم های کشاورزی ماهواره ای در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ با حضور مروجین و کارشناسان و کشاورزان پیشرو در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی سرایان برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی که با حضور مهندس نوری مدیرعامل شرکت صحرا شرق کیمیا مجری سیستم پایش ماهواره ای کشاورزی در ایران برگزار گردید...

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش گیاهان زینتی شهرستان سرایان .

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش گیاهان زینتی برای بانوان روستای عمرویی امروز در محل هیات ابوالفضلی این روستا توسط مرکز جهادکشاورزی آیسک برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 خرداد 1402

برگزاری دوره مهارتی اصول صحیح پیوند در درختان پسته در شهرستان سرایان .

 به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان به‌منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت کارشناسان و پیوند زنان پسته شهرستان کارگاه آموزشی و دوره مهارتی پیوند پسته در روز چهارشنبه مورخه1402/03/03 در موتورپمپ ارم آیسک - در حوزه فعالیت مرکز جهاد کشاورزی آیسک برگزار گردید، در این دوره که با حضور جناب آقای مهندس صفاری و جناب آقای مهندس بهروان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

کیل گیری مزرعه زیره سبز در شهرستان سرایان.

همزمان با مراسم آیین شکر گزاری و جشن برداشت زیره سبز در روز یک شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱کیل گیری از مزرعه زیره سبز آقای مهدی کاظمی کاندید نمونه استانی تولید کننده نمونه گیاهان دارویی (زیره سبز) با حضور آقای مهندس مودی مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان ، آقای مهندس شایسته مدیر محترم باغبانی سازمان و آقای مهندس غوث رییس محترم...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

آیین شکرگزاری وجشن برداشت زیره سبز در شهرستان سرایان.

به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان به شکرانه خیر و برکت برداشت محصول زیره سبز در روز یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ مراسم آیین شکرگزاری وجشن برداشت زیره سبز با حضور مسئولین استان و شهرستان و بهره برداران زیره در موتورپمپ نمونه ۲ روستای بسطاق واقع در بخش سه قلعه شهرستان سرایان برگزار گردید. این مراسم با هدف معرفی پتانسیل ها و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 ارديبهشت 1402

گردهمایی آموزشی نوغانداران شهرستان سرایان .

گردهمایی آموزشی نوغانداران شهرستان سرایان در سایت الگویی ترویجی پرورش کرم ابریشم ویژه صندوق های خرد زنان روستایی - روستای گردشگری مصعبی

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

بازدید جمعی از کشاورزان ، کارشناسان مدیریت و منابع طبیعی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان از مزارع کشت گیاه دارویی انغوزه .

بازدید جمعی از کشاورزان ، کارشناسان مدیریت و منابع طبیعی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان از مزارع کشت گیاه دارویی انغوزه شهرستان بجستان استان خراسان رضوی  به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان به منظور توسعه و ترویج کشت گیاهان دارویی وبا هدف آشنایی بهره برداران با اصول فنی کاشت، داشت و برداشت گیاه دارویی آنغوزه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 ارديبهشت 1402

کمیته فنی ترویج شهرستان سرایان.

جلسه کمیته فنی ترویج با محوریت شعار سال و شناسایی مشکلات و نیازهای آموزشی ترویجی شهرستان سرایان   در روز یکشنبه مورخه 1402/02/17جلسه کمیته فنی ترویج با محوریت شعار سال و شناسایی مشکلات و نیازهای آموزشی ترویجی شهرستان سرایان در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی با حضور روسای مراکز جهاد کشاورزی ، ادارات مدیریت و کارشناسان مروج پهنه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 ارديبهشت 1402

هم اندیشی صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان سرایان .

به همت اداره ترویج  شهرستان سرایان جلسه هم اندیشی اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و نمایندگان و مدیران عامل صندوق های خرد زنان شهرستان برگزار گردید. در این جلسه مدیران عامل صندوق‌های خرد زنان  گزارشی از وضعیت عملکرد موجود صندوق ها ارائه نمودند. و پس از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

هنرمدیریت زمان /قدم های کارابرای کارآفرینی .

اولین روز از دوره مهارتی هنر مدیریت زمان در زندگی و قدم های کارا برای کارآفرینی امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ساعت ۹صبح با حضور بیش از ۳۰ نفر از ارکان صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه و با تدریس جناب آقای استاد محمد کیال ، مدرس دوره های کارآفرینی ، مدیریت زمان و همچنین مولوی شناسی برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

روز مزرعه پسته شهرستان بشرویه .

برگزاری برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه پسته با عنوان تغذیه و مبارزه با آفات امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در حوزه مرکز جهاد کشاورزی علی جمال موتور پمپ مرادعلیزاده و با حضور مدیر جهاد کشاورزی و شرکت بیش از چهل نفر از کارشناسان و کشاورزان برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 آبان 1401

آغاز بکار نمایشگاه “زن، ایده توانمندی و تولید” در شهرستان بشرویه.

نمایشگاه توانمندی های زنان شهرستان بشرویه با عنوان "زن، ایده توانمندی و تولید" روز پنجشنبه پنجم آبان ماه 1401 در دومین روز از هفته ی پدافند غیرعامل در محل هیات ابوالفضلی بشرویه در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان، معاونین و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای سطح شهرستان برگزار گردید،: در شهرستان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مرداد 1401

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5 هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید. این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مرداد 1401

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰   جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر سال ۱۴۰۱ ،روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ راس ساعت هشت صبح در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.این جلسه که با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی ،روسای محترم ادارات تابعه و مسئولین واحد‌های تخصصی مدیریت تشکیل شد بر اهمیت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

01 تیر 1401

برگزاری جشن برداشت گندم وآیین شکرگزاری با حضور امام جمعه ، معاونت فرماندار ، مدیر جهاد کشاورزی ، مسئولین ادارات و کشاورزان شهرستان بشرویه - 1401.3.25

برگزاری جشن برداشت گندم وآیین شکرگزاری با حضور امام جمعه ، معاونت فرماندار ، مدیر جهاد کشاورزی ، مسئولین ادارات و کشاورزان شهرستان بشرویه  - 1401.3.25

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1401

افتتاح نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه - 1401.3.24

افتتاح نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه - 1401.3.24 نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای  اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه با حضور امام جمعه محترم ، معاونین محترم فرماندار ، مدیرجهاد کشاورزی و روسای محترم ادارات افتتاح شد  این نمایشگاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 خرداد 1401

برگزاری برنامه آموزشی ترویجی "روز مزرعه در محل سایت جامع الگویی تولیدی ترویجی پنبه " بشرویه - 1401/2/31

 برگزاری برنامه آموزشی ترویجی "روز مزرعه در محل سایت جامع  الگویی  تولیدی ترویجی پنبه "  بشرویه - 1401/2/31 

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 خرداد 1401

روز مزرعه "کشاورزی حفاظتی پنبه" بشرویه- 1401/2/26

روز مزرعه "کشاورزی حفاظتی پنبه" بشرویه- 1401/2/26 برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه با هدف آشنایی کشاورزان و کارشناسان مروج بخش کشاورزی با کشت حفاظتی پنبه  ، در محل موتور پمپ تورانی برگزار گردید .در این برنامه آموزشی بر استفاده از ادوات و روش های کشت نوین و جایگزین ، جهت استفاده حداکثری از منابع تولید تاکید گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

18 فروردين 1401

آغاز پایش صندوقهای اعتبارات خرد شهرستان بشرویه در سال 1401.

  اولین اقدام در سال 1401  بررسی وضعیت حسابداری صندوق خرد زنان روستای درشهرستان بشرویه وبازدیداز روستای  کرند در محل این روستا و دیدار با ارکان صندوق اعتباری درخصوص نحوه ی عملکرد این صندوق در سال جدید امروز چهارشنبه 1401/01/10 ساعت 9صبح برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 دی 1401

ثبت نام کشت قراردادی گندم.

به منظور پیشرفت در ثبت مشخصات کشاورزان گندمکار بخش ماژان شهرستان خوسف در سامانه کشت قراردادی گندم ، حضور همه روزه کارشناسان مرکزجهاد کشاورزی ماژان و مدیر عامل شرکت مالک اشتر در محل دفتر شرکت تعاونی تولید مالک اشتر، و ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه مربوط

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 آذر 1401

آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم.

مرکز جهاد کشاورزی ماژان شهرستان خوسف در مورخ 1401/9/13جلسه ای با عنوان آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم و بیمه محصولات زراعی و باغی ، در محل حسینیه شهر ماژان برگزار نمودند در این جلسه تعداد 20نفر از کشاورزان شرکت داشتند توسط رئیس مرکز جهاد کشاورزی آقای مهندس صالحی نیا توضیحاتی راجع به کشت قراردادی گندم و اهمیت موضوع ونحوه نصب...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 آذر 1401

آشنایی کشاورزان با سامانه کشت قراردادی گندم.

 با همکاری مرکز جهاد کشاورزی ماژان و شرکت تعاونی تولید مالک اشتر در مورخ 1401/9/9جلسه ای با عنوان آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم و بیمه محصولات زراعی و باغی ، در محل نماز خانه شرکت مالک اشتر با حضور نمایندگان کشاورزان بخش ماژان برگزار گردید در این جلسه توسط رئیس مرکز جهاد کشاورزی آقای مهندس صالحی نیا توضیحاتی راجع به کشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

کارگاه آموزشی هرس درختان پسته.

با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان، به مناسبت هفته بسیج ،کارگاه آموزش مهارتی هرس درختان پسته در مورخ 1401/8/30با حضور رییس مرکز جهاد کشاورزی بخش ماژان، فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهدای عبادی ماژان ، مسئول محترم تولیدات گیاهی شهرستان خوسف و کارشناسان مرکز در محل چاه پنج تن برگزار گردید . در این کارگاه تعداد 14نفر از پسته کاران بخش...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

میز خدمت.

جلسه میز خدمت با حضور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی (آقای دکتر جعفری ) و معاونین محترم سازمان، فرماندار محترم شهرستان، مدیر کل محترم امور عشایری، مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری، بخشدار محترم ماژان، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان، مسئولین محترم شهرستانی و مسئولین محترم شهر ماژان در مورخ 1401/8/10در محل مرکز جهاد کشاورزی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

جلسه توجیهی طرح سند دارکردن اراضی کشاورزی.

جلسه توجیهی طرح سند دارکردن اراضی کشاورزی در مورخ 1401/8/18در محل جهاد کشاورزی ماژان برگزار گردید درابن جلسه رئیس اداره ثبت و اسناد شهرستان بیرجند ،خوسف و درمیان و مسئول طرح کاداستر ، بخشدار ماژان و شهردار ماژان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، اعضای شورای شهرو بخش ماژان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان و جمعی از کشاورزان بخش حضور داشتند...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 آبان 1401

کاشت مزرعه الگویی تحقیقی ترویجی مقایسه ارقام جو -روزمزرعه کاشت مقایسه ارقام جو.

با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان ،اداره آموزش و  ترویج و اداره تولیدات گیاهی مدیریت شهرستان در مورخ 1401/8/12مزرعه تحقیقی وترویجی مقایسه ارقام جو در محل چاه بعثت کاشت گردید . ودر ادامه با حضور 10نفر از کشاورزان روز مزرعه با موضوع کاشت مقایسه ارقام جو برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 آبان 1401

دهگردشی روستای اکبر آباد و چاههای حومه شهرستان خوسف.

باهمت مرکز جهاد کشاورزی ماژان و اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف جلسه ی دهگردشی با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان به همراه روسای محترم ادارات شهرستان و جمعی از کشاورزان روستای اکبر آباد و چاههای حومه در مورخ 1401/7/24در محل مسجد روستای اکبر آباد برگزار گردید . در این جلسه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 آبان 1401

کلاس آموزشی کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم آن.

کلاسهای آموزشی کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم آن در روستاهای چاه قدس 1 و چاه پنج تن شهرستان خوسف در مورخ1401/7/21و 1401/7/23 برگزار گردید .مجموع دو کلاس 21نفر از کشاورزان شرکت داشتند . در این کلاسها کارشناسان مرکزجهادکشاورزی  ماژان درباره کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم گندم و جو توصیه های فنی لازم را بیان نمودند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

26 مهر 1401

کلاس آموزشی کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم آن.

کلاس  آموزشی توسط مرکز جهاد کشاورزی ماژان و اداره آموزش و  ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف در مورخ 14/7/1401در محل مسجد شهر ماژان برگزار گردید .در این جلسه که 11نفر از کشاورزان شرکت داشتند کارشناسان درباره کاشت غلات و همچنین آفات و بیماریهای مهم غلات نکات فنی مهم و توصیه های لازم را ارائه دادند و در پایان به سوالات کشاورزان پاسخ...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

پایش صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان درمیان.

همزمان با نظارت و پایش صندوق خرد زنان روستایی چک ، کلاس های آموزشی با موضوعات: 1- بهداشت کشاورزی 2- زنگ زرشک در مورخ 02/28 / 1402 در محل حسینیه روستای چک از توابع دهستان میاندشت شهرستان درمیان با حضور سرکار خانم مهندس محمدی رئیس مرکز جهاد کشاورزی میاندشت و سرکار خانم داودی کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان و 13 نفر از اعضای صندوق خرد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

20 فروردين 1402

برگزاری کارگاه های آموزشی بهره برداران شهرستان درمیان .

کلاس های آموزشی صدور اسناد زمین های کشاورزی و آشنایی با زنگ زرشک .. تاریخ ۱۹ فروردین ماه وبرگزاری جلسه توجیهی صدور اسناد کشاورزی جهت دهیاران بخش گزیک 1402/1/15

ادامه مطلب ...

IMAGE

20 فروردين 1402

آغازمانور عملیاتی مبارزه با زنگ زرشک شهرستان درمیان. (2)

به همت اداره آموزش وترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان درمورخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شهرستان درمیان؛ بخش قهستان "آغاز مانور عملیاتی مبارزه با زنگ زرشک" با حضور: بخشدار محترم قهستان کارشناس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان رییس محترم اداره تولیدات گیاهی شهرستان رییس محترم مرکز جهاد کشاورزی قهستان و بهره برداران محترم...

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 بهمن 1401

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با بیماری زنگ جارویی زرشک درروستاهای مناوندوکلاته ملا شهرستان درمیان -1401/11/10

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با بیماری زنگ جارویی زرشک درروستاهای مناوندوکلاته ملا شهرستان درمیان -1401/11/10

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 بهمن 1401

ببرگزاری کلاس آموزشی مبارزه با زنگ جارویی زرشک درروستاهای آنیک وخوان شهرستان درمیان -1401/11/9

برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با زنگ جارویی زرشک درروستاهای آنیک وخوان  شهرستان درمیان -1401/11/9

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

نقش موثر آموزش دراجرای کشت قراردادی گندم .

دیدار چهره به چهره همکاران جهاد کشاورزی شهرستان درمیان با بهره برداران گندمکار پیشرو جهت آشنایی آنان با کشت قراردادی گندم(آشنایی، نصب نرم افزار و انعقاد قرار داد)

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مرداد 1401

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر شهرستان درمیان در سال 1401- 1401.4.8

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر شهرستان درمیان در سال 1401- 1401.4.8 روز چهارشنبه 8 تیرماه 1401 با هماهنگی اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی شهرستان جلسه ای با حضور واحد های تخصصی ،روسای مراکز وادارات تابعه  در خصوص فرایند شناسایی ،انتخاب و معرفی نمونه های برتر بخش کشاورزی برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

01 تیر 1401

افتتاح روستا بازار و نمایشگاه توانمندیهای صندوق اعتبارات خرد زنان روستای درخش بخش قهستان شهرستان درمیان - 1401.3.26

افتتاح روستا بازار و نمایشگاه توانمندیهای  صندوق اعتبارات خرد زنان روستای درخش بخش قهستان شهرستان درمیان - 1401.3.26 این روستا بازار با حضور بخشدار قهستان ، شهردار ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، سرپرست مرکز جهاد کشاورزی و زنان روستایی در محل پایگاه بسیج روستای درخش افتتاح گردید 

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1401

برپایی نمایشگاه روستا بازار تولیدات زنان روستایی بخش گزیک شهرستان درمیان - 1401.3.25

برپایی نمایشگاه  روستا بازار تولیدات زنان روستایی بخش گزیک شهرستان درمیان - 1401.3.25 گردهمایی با حضور250 نفر از  اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری بخش گزیک در روستای نصرالدین برگزار گردید .در این جلسه که جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سجادی  نماینده ولی فقیه در سازمان ، حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی مشاور...

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1401

افتتاح روستا بازار و نمایشگاه توانمندیهای صندوق خرد زنان روستایی ربیع آباد شهرستان درمیان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی - 1401.3.23

افتتاح روستا بازار و نمایشگاه توانمندیهای صندوق خرد زنان روستایی ربیع آباد شهرستان درمیان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی  - 1401.3.23 

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

بازدیدآموزشی ترویجی از مزارع زعفران شهرستان قاین.

بازدید آموزشی ترویجی از مزرعه نمونه زعفران شهرستان قائنات (حمید قاسمی) زعفران کار نمونه کشوری در روستای نوغاب پسکوه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار گردید در این بازدید آموزشی بانوان روستایی منطقه نیمبلوک و نوغاب حاجی آباد و روستای بیهود و تیغاب حضور داشتند در ابتدای این بازدید آموزشی آقای مهندس بهروان در خصوص نکات فنی عملیات...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 فروردين 1402

بسیج طرح خودکفایی گندم وجو شهرستان قاینات.

به همت اداره ترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاین  درمورخ 27 فروردین جلسه توجیهی مربیان بسیجی طرح خودکفایی گندم و جو در سالن جلسات مدیریت قاین برگزار شد

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 دی 1401

برگزاری جلسه قرارگاه امنیت غذایی شهرستان قائنات -1401.10.14

جلسه  قرارگاه امنیت غذایی  درتاریخ 1401.10.14 با حضور سرگرد داودی رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان در محل مدیریت جهاد کشاورزی قاین برگزار گردید . در این جلسه اعضای قرارگاه امنیت غذایی هرکدام به بیان محدودیت ها و مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و دامداری شهرستان پرداختند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 دی 1401

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فنی گلخانه 1401.10.4 شهرستان قائنات

در تاریخ 1401.10.4  کارگاه آموزشی با هدف آشنایی با کد شناسه کیو آر ، مدیریت تغذیه ، آفات و بیماریهای گلخانه با حضورگلخانه داران درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان قائنات برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تیما زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم از مجموعه اداری شرکت تیما زعفران شهرستان قائنات بازدید نمودند

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تروند زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم مسئول محترم دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار از شرکت تروند زعفران کاندیدای برگزیده ملی محصولات کشاورزی گواهی شده (سالم و ارگانیک ) بازدید نمودند. 

ادامه مطلب ...

IMAGE

21 آذر 1401

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات صندوق های خرد زنان روستایی در شهرستان قائنات .

 جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات صندوق های خرد زنان روستایی در شهرستان قائنات با حضور مدیرعاملان این صندوق ها در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان روز دوشنبه مورخ 21آذرماه 1401  قائنات برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای مهندس صایبی در خصوص نحوه تشکیل صندوق ها و مشکلات آنها سخنانی فرمودند و سپس آقایان مهندس بهروان و مهندس...

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 آبان 1401

بازدیدآموزشی ترویجی زنان روستایی شهرستان قاینات .

بازدید اعضا صندوقهای اعتبرات خرد زنان روستایی شهرستان قاین از توانمندیهای زنان روستایی شهرستان گناباد

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 آبان 1401

بازدیدآموزشی ترویجی ازسایت محصول گواهی شده شهرستان قاینات .

به همت همکاران پرتلاش اداره ترویج شهرستان قاینات بازدید از سایت الگویی محصول سالم‌ واستاندارد روستای محمدآباد سفلی –-شهرستان قاین -استان خراسان جنوبی انجام پذیرفت گلخانه آلوئه وار با محصولات استاندارد متعلق به سرکار خانم رشیده زعفرانی :تولید کننده محصول آلوئه ورا سایت الگویی محصول گواهی شده می باشد این بازدیباحضور  تابعین...

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 شهریور 1401

برگزاری کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی.

در تاریخ 1401/05/28 کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی  با حضور 25 نفر کشاورز و مربی گری آقای دکتر ثقوری درمرکز جهادکشاورزی نیمبلوک  برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

پوسترآموزشی ترویجی (زیرکوه).

 با توجه به مرحله رویشی انار و تشکیل میوه و زمان شروع فعالیت آفت فوق در باغات انار برای پیشگیری از تخمگذاری حشره بالغ در تاج میوه ضروری است ۱. تراشیدن میله های پرچم در تاج میوه (پرچم زدایی) و یا پوشاندن تاج میوه به روش های توصیه شده ۲. جمع آوری میوه های آلوده روی درختان و یا پای درختان در طول فصل در اولویت باغداران محترم قرار گیرد . در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 ارديبهشت 1402

برگزاری بازدید آموزشی از شاخص های تولیدی شهرستان زیرکوه -1402/2/6-

برگزاری بازدید آموزشی از شاخص های تولیدی شهرستان زیرکوه -1402/2/6- این بازدید با حضور مدیریت زراعت سازمان ، روسای تولیدات گیاهی شهرستان ها و کشاورزان پیشرو از باغ انگور محمدآباد،مزارع  جووگندم و مزرعه کشت تونلی خربزه صورت گرفت .

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 ارديبهشت 1402

برگزاری روز مزرعه کشت گندم با استفاده از روش آبیاری تیپ - 1402/2/6- شهرستان زیرکوه

برگزاری روز مزرعه کشت گندم با استفاده از روش آبیاری تیپ - 1402/2/6- شهرستان زیرکوه با حضورمدیریت زراعت سازمان، روسای تولیدات گیاهی شهرستان ها و کشاورزان پیشرو

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 اسفند 1401

کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه شیمیایی با زنگ جارویی زرشک .

برگزاری کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه شیمیایی با زنگ جارویی زرشک در روستای شیرگ با حضور کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی زیرکوه و جمعی از کشاورزان برگزار شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 بهمن 1401

رگزاری کارگاه آموزشی تغذیه مزارع زعفران ومزارع غلات با حضورمددکاران و کشاورزان -1401/11/9-زیرکوه

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه مزارع زعفران ومزارع غلات با حضورمددکاران و کشاورزان -1401/11/9-زیرکوه 

ادامه مطلب ...

IMAGE

23 آذر 1401

برگزاری کارگاه آموزشی کشت قراردادی گندم

کارگاه آموزشی کشت قراردادی گندم  درتاریخ 1401.9.23با حضور50 نفر از  کشاورزان  در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار گردید  . در این کارگاه  درخصوص مزایای کشت قراردادی ، نصب اپلیکیشن و ... مطالبی ارائه و در پایان به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد .

ادامه مطلب ...

IMAGE

23 آذر 1401

برگزاری کارگاه آموزشی کود کمپوست در شهرستان زیرکوه

کارگاه آموزشی تهیه کود کمپوست درمحل  مرکز جهاد کشاورزی زهان با حضور 30 نفر از کشاورزان منطقه درتاریخ 1401.9.16برگزار گردید  . در این کارگاه بر اهیمت تهیه کود کمپوست جهت افزایش قدرت باروری خاک ، کنترل فرسایش ، احیا و ساخت زمین های مرطوب ، کمک به ریشه های سالم گیاه و افزایش باروری درختان مطالبی ارائه گردید .  

ادامه مطلب ...

IMAGE

23 آذر 1401

کارگاه آموزشی بیمه محصولات کشاورزی

کارگاه آموزشی بیمه محصولات کشاورزی  درتاریخ 1401.9.16در محل مرکز جهاد کشاورزی زهان با حضور 30 نفراز کشاورزان منطقه   برگزار گردید  . در این کارگاه  درخصوص اهمیت بیمه محصولات کشاورزی و تعرفه های بیمه مطالبی بیان گردید و در پایان از کشاورزان پیشرو در بیمه محصولات کشاورزی تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 دی 1400

کارگاه آموزشی تهیه کمپوست و ورمی کمپوست خانگی - مرکز زهان .

کارگاه آموزشی تهیه کمپوست و ورمی کمپوست خانگی با حضور کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی زهان و حضور 21 نفر از زنان روستای شیرگ روز یکشنبه مورخ 1400/10/14 در محل مسجد روستا برگزار گردید . در این کارگاه کارشناس مرکز خانم اسداللهی پس از ارائه توضیحات تئوری مراحل تهیه کمپوست و ورمی کمپوست خانگی ، شرکت کنندگان را با روش عملی آموزش داده و در پایان...

ادامه مطلب ...

نظرسنجی

همایش و اطلاعیه

بازدید امروز352
بازدید دیروز471
بازدید هفته1408
بازدید کل645709