نصب تابلو در محل مزرعه تحقیقی ترویجی مقایسه ای لاین های جو با رقم شاهد ریحان در چاه موتور خرم روستای چاهنو شهرستان فردوس-1402.9.2اجرای مزرعه مقایسه ارقام گندم در روستای چاهنو شهرستان فردوس-آبان 1402آیین شکرگزاری برداشت انارفردوس -آبان ماه 1402- شهرستان فردوس این مراسم با حضوردکتراشرفی معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار، دکترجعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی وجمعی از مسئولین شهرستانی و استان برگزارگردید.کیل گیری باغ انار کاندیدای تولیدکننده برتر این محصول -شهرستان فردوس -آبان 1402

کیل گیری باغ انارآقای رضا جعفری با حضورمدیرمحترم باغبانی و آقای مهندس تعویذی و کارشناسان شهرستان درتاریخ 1402/8/17 انجام شد.برگزاری بازدید آموزشی زنان عضو صندوق اعتبارات خرد و کانون جوانان روستایی شهر مود شهرستان سربیشه از پروژه ها و طرح های شاخص زنان شهرستان فردوس در این بازدید آموزشی که به منظور آشنایی و شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه کشاورزی فردوس علی الخصوص در بخش زنان روستایی انجام شد ۲۵ نفر از زنان شهر مود شهرستان سربیشه از یک باب گاوداری ،شرکت تعاونی زنان و باغات انار بازدید کرده و پس از اقامه نماز در مرقد مطهر امامزدگان ، پایان بخش این بازدید آموزشی ترویجی نیز حضور در ابگرم معدنی فردوس بود .بازدید امروز676
بازدید دیروز716
بازدید هفته2560
بازدید کل740013