کارگاه تخصصی کسب و کار با موضوع " رویکرد نوین در توانمندسازی تشکل ها و تعاونی ها " در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و مدیریت جهاد کشاورزی درمیان در مرکز تخصصی نساجی سنتی با حضور فرماندار محترم شهرستان درمیان جناب آقای فرجامی و مدیر محترم مدیریت جهاد کشاورزی جناب آقای جاویدی و همچنین همراهی ارزشمند ۲۷ نماینده صندوق های اعتبارات خرد شهرستان درمیان و همچنین خانم اکبری، مدیرصندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان برگزار گردید. اهم، موضوعات تدریس شده توسط خانم دکتر بخشی، مربی کسب و کار، مدیر عامل شرکت دانش بنیان کارا توسعه ترویج زانیار و عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱. اهمیت تعاونی های و تشکل ها در اقتصاد محلی، استانی و منطقه ای ۲. عوامل اصلی موفقیت در تعاونی ها ۳. ضرورت به کارگیری مهارت مربیگری در توانمندسازی اعضای تعاونی در ابتدای کارگاه، فرماندار محترم، توضیحاتی را در خصوص مقوله کارآفرینی و نقش آن در توسعه شهرستان و استان خراسان جنوبی بیان کردند. همچنین آقای مهندس جاوید فر ، مدیر محترم در خصوص آموزش به عنوان زیربنای اصلی کارآفرینی و اشتغال پایدار توضیحاتی را ارائه دادند.  در انتهای کارگاه پرسش و پاسخ و مشاوره فردی به شرکت کنندگان ارائه شد.