برگزاری گردهمایی با هدف انتقال تجارب با الویت بیمه محصولات کشاورزی ، کشاورزی قراردادی ، فرهنگ زکات و...- 1401/10/1- شهرستان سربیشه برگزاری کارگاه آموزشی کشاورزی قراردادی گندم ، تغذیه و مدیریت تلفیقی آفات و علف های هرز گندم و جو -روستای نوغاب شهرستان سربیشه - 1401/1018درراستای تبادل تجربیات، گردهمایی با هدف انتقال تجارب با اولویت محورهای ۱. بیمه محصولات کشاورزی ۲. کشاورزی قراردادی ۳. مباحث آموزشی ترویجی کشاورزی مبتنی بر فصل و منطقه ۴.ترویج فرهنگ زکات ۵. روز شهرستان و همچنین موفقیت های مددکاران /تسهیلگران/کشاورزان پیشرو/ تشکل ها / نظام صنفی و اتحادیه های بخش کشاورزی با حضور معاون محترم و روسای محترم ادارات داخلی مدیریت جهادکشاورزی ، روسای محترم ادارات تابعه ، مسئول زکات شهرستان ومدیرعامل محترم شرکت بیمه آتیه سازان سربیشه و نهبندان مورخ ۱۹/۱۰/ 1401ساعت ۹ صبح درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.‌ روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشهاستفاده از ظرفیت پژوهشگران مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جهت آموزش و توانمندسازی زنان روستایی شهرستان سربیشه* به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه و در راستای اجرای تفاهم نامه فی ما بین سازمان تعاون روستایی و مرکز تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به منظور آموزش و توانمندسازی بانوان روستایی دوره های آموزشی *بازاریابی محصولات و فرآورده های کشاورزی* و دوره *نحوه ایجاد و توسعه استارتاپ های کشاورزی* توسط مهندس کهرمی محقق و پژوهشگر توسعه روستایی برای جمعی از بانوان عضو شرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا مود در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی شهر مود برگزار گردید. در این دوره با مفاهیم کلی بازار و بازاریابی، مدیریت بازاریابی، ویژگی بازاریابی محصولات کشاورزی، خدمات و فعالیت بازاریابی، وضعیت شاخص بازار محصولات کشاورزی، شبکه توزیع، بهبود بازار محصولات کشاورزی ، بازار بورس و استارت آپ های کشاورزی آشنا شدند.برگزاری انتخابات اتحادیه باغداری و دامداری به منظور تشکیل اتاق اصناف کشاورزی شهرستان سربیشه - 1401.10.15بازدید امروز257
بازدید دیروز654
بازدید هفته2137
بازدید کل581268