اجرای پروژه ی هرس ومبارزه با زنگ جارویی زرشک درقالب طرح بسیج -سربیشه 1402/8/28برگزاری ۵ کارگاه آموزشی مدیریت کشت غلات از ابتدا سال زراعی جدید درسربیشه کارگاه های آموزشی مدیریت کشت غلات از ابتدای شروع سال زراعی جدیدبا تاکید بر موارد ذیل برگزارگردید: 1-نکات مهم جهت آماده سازی زمین وتاکیدبر تسطیح لیزری وکاربرد چیزل وزیرشکن وحذف گاوآهن برگرداندار 2-بوجاری وضدعفونی بذور محلی درمواردی که امکان کاشت بذور گواهی شده به هردلیلی میسرنباشد. نوع ومیزان سموم طبق آخرین دستورالعملهای کارشناسی جهت مقابله با انواع سیاهکها ولکه برگی ها متفاوت خواهد بود. 3-استفاده ازبذورگواهی شده باتاکیدبرارقام مقاوم به شوری وخشکی با پتانسیل عملکردی بالا وسازگاربا اقلیم گرم وخشک مانند ارگ ،برزگرونارین 4-تلقیح وبذرمال نمودن بذور غلات قبل ازکاشت جهت مقابله با کمبودرطوبت اطراف بذر وبا هدف تغذیه کمکی واستقرار سریعتر ریشه درخاک بااستفاده از انواع بذرمالها مانند روی واسیدهیومیک 5-مدیریت کودهای پایه واستفاده ازسبد کودی شامل کودهای ازته،فسفاته وپتاسه به میزان کافی ودرزمانهای مشخص وبا کودهای موجوددرسبدشرکت خدمات حمایتی استان که اصالت آنها موردتایید می باشد. 6-جبران عدم مصرف کودهای فسفاته وپتاسه قبل ازکاشت با انواع کودهای فسفات وپتاس بالا قابل حل درآب با مصرف شربتی ومحلولپاشی منطبق با مراحل فنولوژی غلات 7-استفاده ازکودهای آلی وکودهای حیوانی فرآوری شده قبل ازکاشت 8-تاکیدبرکاشت مکانیزه غلات با اولویت کشت مستقیم وکم خاکورزی واستفاده ازانواع کف کارها باهدف سطح سبزمطلوب ومقابله با تنش شوری وخشکی درپایان نحوه بذرمال نمودن بذور به صورت عملی با بذرمال هیومیک اسید به میزان 1لیتردر100کیلوبذرآموزش داده شد.دوره آموزشی ترویجی با عنوان آشنایی با بیماری بروسلوز در انسان و دام به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی: در انسان و دام و راه های پیشگیری از آن در محل مرکز جهاد کشاورزی مود با حضور کارشناسان شبکه دامپزشکی وکارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از بهره برداران و دامداران بخش مود برگزار شد. در این دوره آموزشی در خصوص بیماری بروسلوز و تاثیرات آن در دو بعد اقتصادی و بهداشتی ، علائم قابل مشاهده در انسان و دام و را های پیشگیری و تشخیص و درمان آن نکات تخصصی توسط اکبری کارشناس شبکه دامپزشکی سربیشه ارائه گردید. جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولیددر اولین روز از هفته دولت برگزار شد: حضور فعال شرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا مود دربه گزارش تعاون روستایی شهرستان سربیشه و به مناسبت آغاز هفته دولت و دومین روز از هفته تعاون، نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون شهرستان سربیشه به همت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره فنی و حرفه ای در شهرستان سربیشه برگزار گردید.  این نمایشگاه با حضور مهندس لکزایی فرماندار شهرستان سربیشه و حجه السلام و المسلمین کاظمی امام جمعه معزز بخش مرکزی و جمعی از روسای شهرستانی با هدف ارایه دستاوردهای بخش تعاون شهرستان در محل فنی و حرفه ای افتتاح شد. شرکت تعاونی روستای زنان الزهرا مود با قریب به ۷۰۰ سهامدار به مدیرعاملی سرکار خانم مودی نیز بعنوان یک تشکل تراز در سطح استانی و ملی در این نمایشگاه حضور یافت و به ارایه بخشی از توانمندی های زنان در حوزه های صنایع دستی، گلاب و عرقیجات گیاهی، شیرینی خانگی و محصولات کشاورزی پرداخت.کارگاه آموزشی ترویجی آشنایی با کشت زیر سیاه به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی: کارگاه آموزشی ترویجی کشت زیره سیاه با هدف ترویج کشت گیاهان دارویی و کم آب بر با حضور ضابطیان کارشناس خبره خراسان رضوی و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و تعداد ۲۵ نفراز بهره برداران بخش کشاورزی در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی مود مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ برگزار گردید. در این کارگاه : در خصوص نحوه کشت، میزان نیازآبی، زمان کاشت وبرداشت، نوع آب وخاک و درآمد حاصل از تولید این محصول در طی برنامه بلند مدت ۱۰ ساله نکات تخصصی و فنی ارائه شد و سپس در ادامه از اراضی کشاورزان متقاضی کشت این محصول بازدید به عمل آمد. جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید ‏‏┄┄┅┅┅❅❅┅┅┅┄┄ روابط عمومی مديريت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی‌‌بازدید امروز683
بازدید دیروز716
بازدید هفته2567
بازدید کل740020