در راستای مدیریت دانش در بخش کشاورزی و انتقال یافته های نوین تحقیقاتی به تولید کنندگان عرصه کشاورزی وبهره برداران زعفران کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران و فرآوری محصول زعفران  جهت بهره برداران و کارشناسان شهرستان در روز دوشنبه مورخه 99/7/14 با حضور جناب آقای دکتر سالاریان از محققین  پژوهشکده ملی زعفران برگزار گردید .در این کارگاه در خصوص مدیریت تغذیه در محصول زعفران و فرآوری زعفران مباحثی ارائه و آخرین یافته های تحقیقاتی در مورد زعفران  در پژوهشکده ملی زعفران جهت بهره برداران و کارشناسان بیان گردید. در راستای مدیریت دانش در بخش کشاورزی و انتقال یافته های نوین تحقیقاتی به تولید کنندگان عرصه کشاورزی و فراهم سازی بستر تولید دانش بنیان محصولات، گردهمایی  آموزشی و  برگزاری  روز مزرعه محصولات پسته، انار، زعفران در تاریخ دوشنبه هفدهم شهریور ماه 1399 با حضور جمع کثیری از تولید کنندگان پسته، زعفران و انار و علاقه مندان، در شهرستان سرایان برگزار گردید. در این برنامه ابتدا در باغ آقای علی دوستی  کارگاه اموزشی مدیریت باغات پسته پس از برداشت در موتور پمپ 22 بهمن ایسک برگزار و اقای دکتر برزویی از محققین پسته کشور مباحث مهمی در رابطه با مدیریت باغ پسته ارایه نمودند در ادامه برنامه کارگاه آموزشی مدیریت مزارع زعفران با حضور جناب اقای دکتر سالاریان و دکتر فیضی از محققین پژوهشکده زعفران خراسان رضوی در سالن اجتماعات مرکز جهاد کشاورزی آیسک برگزار گردید.کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی با رویکرد مقابله با ریزگردها روز یکشنبه مورخ 99/5/19 در راستای اجرای طرح کشاورزی حفاظتی و تثبیت شن های و با توجه به اهمیت کشاورزی حفاظتی و نیاز به آموزش بهره برداران در حوزه مرکز جهاد کشاورزی سه قلعه در موتور پمپ رضاییه  با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. در این کارگاه آموزشی  که تعدادی از بهره برداران بخش کشاورزی حضور داشتند، روش های خاک ورزی و حفظ و نگهداری خاک، به عنوان عنصر اصلی بقاء طبیعت و پایداری کشاورزی برای بهره برداران تشریح گردید. درراستای افزایش بهره‌وری در تولید محصول کنجد و پنبه در شهرستان سرایان و آشنایی کشاورزان با ارقام مختلف کنجد و پنبه برنامه روز مزرعه با حضور بهره برداران شهرستان و کارشناسان و مروجین پهنه در روز چهارشنبه مورخه 99/6/12 در محل سایت جامع الگویی تولیدی – ترویجی واقع در موتور پمپ گلستان طالقانی مزرعه کشاورز نمونه آقای حاج خداداد ضیایی برگزار گردید در این برنامه آموزشی مسائل مربوط به داشت محصول پنبه و کنجد و همچنین آفات و بیماریهای مربوطه توسط کارشناسان و بهره برداران بحث و تبادل نظر انجام گرفت . و در خصوص  ارقام مختلف کنجد ناشکوفا ، دشتستان و رقم محلی  و مشخصات ارقام پنبه ورامین، خرداد، شایان  اطلاعات لازم ارائه گردید.در راستای اجرای طرح محصول سالم و فرهنگ سازی در راستای تولید و مصرف محصولات کشاورزی گواهی شده و استاندارد کارگاه آموزشی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری ها و اصول تغذیه پسته در روز چهار شنبه مورخه 99/4/4 درمحل تابع اصلی سایت محصول سالم در باغ پسته خانم فاطمه عربی از اعضای صندوق زنان روستایی عمرویی واقع در موتور پمپ پیروز عمرویی برگزار گردید. در این دوره که جمعی از اعضا و جامعه هدف طرح و باغداران حوزه سایت آموزشی طرح سالم حضور داشتند مباحثی در خصوص اهداف و نحوه اجرای طرح و همچنین به صورت اختصاصی در خصوص مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های پسته و اصول صحیح تغذیه پسته مواردی عنوان گردید.بازدید امروز90
بازدید دیروز463
بازدید هفته553
بازدید کل271337