از فعالیت های زکات دهنده برتر شهرستان سرایان؛ کاندیدای نمونه ملی در روز چهارشنبه مورخ 98/09/13 بازدید میدانی به عمل آمد. با حضور نمایندگان ستادی جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان نماینده محترم ولی فقیه در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، آقای مهندس حسنی کارشناس ممیزی رهیافت ها، الگوها و روش های ترویجی دفتر ترویج دانش و فناوری وزارت، معاونت محترم ترویج سازمان جناب آقای مهندس آرزومندان، مسئول محترم زکات استان جناب آقای حجت الاسلام فلسفی و جناب آقای مهندس صفایی مدیر جهادکشاورزی شهرستان و هئیت همراه از فعالیت های میدانی زکات دهنده برتر جهت انتخاب نمونه ملی بازدید و مصاحبه با کاندیدای مورد نظر انجام گرفت.در تاریخ 98/9/9 جهت ارزیابی از فعالیت های مدیرعامل صندوق های خرد اعتبارات زنان روستایی مصعبی شهرستان سرایان در راستای انتخاب نمونه ملی بازدید میدانی صورت گرفت. سرکار خانم مهندس عبدالهی، سرکار خانم مهندس کاظمی از کارشناسان محترم ستاد ملی شناسایی و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی از دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارتخانه و سرکار خانم مهندس میرزایی از ستاد سازمان از فعالیت های انجام شده بازدید به عمل آوردند و به ارزیابی دقیق فعالیت های مدیرعامل صندوق خرد اعتبارات زنان روستایی پرداختند. کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته با تاکید بر مسائل شوری و عملیات پس از برداشت در باغات پسته در روز چهارشنبه مورخه 10/7/98 با حضور جناب آقای دکتر شرافتی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی و رئیس ایستگاه تحقیقات پسته فیض آباد در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی سرایان با حضور تعداد 92 نفر از بهره برداران و باغداران پسته کار شهرستان برگزار گردید در این کارگاه آموزشی در خصوص روش های آبیاری مناسب در باغات پسته – اصلاح خاک ، مدییریت شوری در باغات پسته و همچنین عملیات پس از برداشت تا شروع فصل زمستان مباحثی مطرح و در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید. 

 بازدید امروز29
بازدید دیروز341
بازدید هفته29
بازدید کل125437