کلاس آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و دامی  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،کلاس آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و دامی در محل هیات زینبیه روستای روستای مصعبی با همکاری کانون جوانان روستایی و شرکت بیمه ایمن گستر توسط مرکز جهادکشاورزی آیسک برگزار شد. دراین کلاس آموزشی مطالبی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی و ضرورت آن در منطقه بعنوان بیمه کشاورزی نیاز امروز پشتوانه فردا توسط رئیس مرکز جهادکشاورزی برای اعضای کانون جوانان روستایی و صندوق خرد زنان روستای مصعبی ارائه گردید.