با توجه به مرحله رویشی انار و تشکیل میوه و زمان شروع فعالیت آفت فوق در باغات انار برای پیشگیری از تخمگذاری حشره بالغ در تاج میوه ضروری است

۱. تراشیدن میله های پرچم در تاج میوه (پرچم زدایی) و یا پوشاندن تاج میوه به روش های توصیه شده

۲. جمع آوری میوه های آلوده روی درختان و یا پای درختان در طول فصل در اولویت باغداران محترم قرار گیرد .

در صورتی که عملیات فوق به موقع در باغ اجرایی گردد از بروز خسارت جلوگیری به عمل می آید . باتشکر از همکاران شهرستان زیرکوه بابت تهیه پوسترهای آموزشی ترویجی به موقع برگزاری بازدید آموزشی از شاخص های تولیدی شهرستان زیرکوه -1402/2/6- این بازدید با حضور مدیریت زراعت سازمان ، روسای تولیدات گیاهی شهرستان ها و کشاورزان پیشرو از باغ انگور محمدآباد،مزارع  جووگندم و مزرعه کشت تونلی خربزه صورت گرفت .

برگزاری روز مزرعه کشت گندم با استفاده از روش آبیاری تیپ - 1402/2/6- شهرستان زیرکوه با حضورمدیریت زراعت سازمان، روسای تولیدات گیاهی شهرستان ها و کشاورزان پیشروبرگزاری کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه شیمیایی با زنگ جارویی زرشک در روستای شیرگ با حضور کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی زیرکوه و جمعی از کشاورزان برگزار شد.بازدید امروز368
بازدید دیروز471
بازدید هفته1424
بازدید کل645725