دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک جهت‌ افزایش آگاهی و توانمند سازی سربازان وظیفه با حضور ۲۰ نفر در محل سپاه شهرستان زیرکوه برگزار گردید. در این دوره آموزشی در خصوص اهمیت اقتصادی، فرهنگی اجتماعی از قبیل منبع درآمد اقشار مختلف جامعه، افزایش باروری خاک، تولید محصولات دامی( شیر، گوشت، پشم ) ، پرواربندی دام سبک از جمله استفاده از نژادهای مناسب، توجه به خوراک و جیره غذایی، توجه به اصول تغذیه، رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه توسط کارشناس دام مدیریت تشریح شد .