برگزاری روز مزرعه "سرخشکیدگی درختان زرشک " شهرستان درمیان 1400/12/23 -

روز دوشنبه مورخ 1400/12/23روز مزرعه با "موضوع سرخشکیدگی درختان زرشک " با حضور کارشناسان ترویج ، گیاهپزشکی و تعدادی از کشاورزان در روستای فورگ از توابع بخش مرکزی شهرستان درمیان برگزار گردید. پس از تبادل تجربیات و ارائه توصیه های ترویجی ، اطلاعیه ها و نشریات آموزشی در اختیار بهره برداران قرار گرفت.روز مزرعه صمغ  دهی درختان میوه  در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/5  در محل  مرکز جهاد کشاورزی قهستان ، شهرستان درمیان با حضور رئیس  مرکز جهاد کشاورزی و کارشناسان شهرستانی برگزار و در این برنامه 12 نفر از کشاورزان و بهره برداران منطقه حضور داشتند. برگزاری روز مزرعه صمغ  دهی درختان میوه  در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ در محل  مسجد روستای مسک از توآبع بخش میاندشت، شهرستان درمیان با حضور رئیس و کارشناس محترم مرکز جهاد کشاورزی میاندشت  و کارشناس ترویج  شهرستان درمیان  و حضور ۲۶ نفر از کشاورزان و بهره برداران منطقه برگزار گردید.در این جلسه توضیحات لازم در خصوص علت و روش های پیشگیری از این عارضه مباحث به حاضرین ارائه گردید. در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ برنامه روز مزرعه با موضوع سرخشکیدگی درختان زرشک  در محل  مسجد روستای هندوالان از شهرستان درمیان  با حضور  رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان درمیان و رئیس  مرکز جهاد کشاورزی میاندشت و تعدادی از کشاورزان و بهره برداران برگزار گردید.            به منظور انتقال یافته های پژوهشی و آگاهی باغداران  بخش گزیک شهرستان درمیان، برنامه روز مزرعه مقابله با صمغ دهی درختان میوه، آفت چوبخوار و سرخشکیدگی در باغات با تاکید بر درختان زرشک در روز سه شنبه  21 دی  ماه ، طبق با برنامه ریزی انجام شده توسط اداره آموزش و ترویج شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی گزیک  برگزار گردید.بازدید امروز229
بازدید دیروز340
بازدید هفته229
بازدید کل460510