برگزاری کارگاه آموزش زندگی خانواده در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی امروز چهارشنبه(۶دی)کارگاه آموزش زندگی خانواده در سالن اجتماعات شهیدحاج قاسم سلیمانی مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.این کارگاه در جهت ارتقای مهارت های فردی و جمعی برای همکاران، با محوریت فرزند پروری، شناخت بلوغ و آسیبهای پیش رو، ایجاد رفتار مطلوب در کودکان، آموزش روش های صحیح تشویق کودکان و قانونگذاری برای کودکان و هم چنین مشکلات رفتار در کودکان توسط مدرس این کارگاه خانم احمدی از اداره بهزیستی در حوزه روانشناختی تشریح شد.