برگزاری کلاس آموزشی اهمیت ایجاد باغچه های خانگی و تغذیه سالم. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهد کشاورزی شهرستان فردوس در راستای امنیت غذایی و تغذیه سالم و بالا بردن سطح آگاهی روستاییان در تاریخ 1402/6/11 دوره آموزشی اهمیت ایجاد باغچه های خانگی و تغذیه سالم با همکاری اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی وشبکه بهداشت شهرستان فردوس و حضور 35 نفر از اعضای صندوق خرد زنان در روستاهای برون و 20 نفر در روستای خانیک برگزار گردید. در این دوره آموزشی اهمیت تغذیه سالم با انواع غذاهای محلی و میوه و سبزیجات، اهمیت ورزش کردن، راهنمای تغذیه در دوران سالمندی و ارائه خدمات نوین سلامت میانسالان و مضرات و عواقب استفاده از غذاهای ناسالم توضیحاتی ارائه گردید.