با عنایت به اهمیت مبارزه بهنگام با آفات و بیماریها برای ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی و به منظور ارائه یافته های تحقیقاتی به پسته کاران کارگاه آموزشی " مبارزه تلفیقی علیه بیماری نماتد پسته در روز دوشنبه مورخه 1402/5/30 با حضور 25 نفر از پسته کاران موتور پمپ های نوغاب و خداوندی فردوس برگزار شد در این کارگاه آموزشی کارشناسان مدیریت در خصوص آخرین راههای مبارزه با این بیماری و همچنین تغذیه پس از برداشت پسته ،مطالب مفیدی را ارائه کردند لازم بذکر است که پسته کاران خواستار همت بیشتر مراکز تحقیقاتی برای ارائه راهکارهای فنی و قابل اجرا بر علیه این بیماری شدند ضمنا مزید استحضار اعلام می دارد که بحث غالب جلسه این بود که پسته کاران از کیفیت کودها و سموم موجود در بازار ابراز نارضایتی کرده و خواستار پیگیری این موضوع توسط مدیر محترم شدند