گردهمایی منطقه ای تسهیلگران و کارشناسان ترویج خراسان جنوبی (فردوس، سرایان، بشرویه، طبس) در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲با حضور بیش از ۳۰ نفر از شرکت کنندگان حضوری در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، با حضور و همراهی همکاران مدیریت هماهنگی ترویج، کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت نوین در کسب و کار با تدریس خانم دکتر بخشی، مربی کسب و کار و مدیرعامل شرکت دانش بنیان کارا توسعه ترویج زانیار و عضو شورای نظام مهندسی و منابع طبیعی خراسان جنوبی برگزار شد. موارد مطرح شده: ۱. اهمیت کارآفرینی و اشتغال های خرد ۲. پایدارسازی مشاغل ۳. مدیریت نوین کسب و کار با رویکرد مربیگری کسب و کار ۴. ابزارهای مربیگری کسب و کار همچنین، یک بازی مدیریتی کسب و کار به صورت گروه های ۲ تا ۳ نفره با هدف تقویت مهارت فروش محصول و خدمات به روش تسهیلگری اجرا شد. در ابتدای جلسه با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی ، در خصوص اهمیت مشاغل ها خرد و خانگی، و همچنین تلاش در خصوص تحقق"شهر فردوس شهر مشاغل خرد" توضیحاتی ارائه گردید.