برگزاری کلاس آموزشی مدیریت باغات پسته به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس کلاس آموزشی مدیریت باغات پسته با حضور تعدادی از پسته کاران باغستان درمحل هیئت ابوالفضلی شهر باغستان علیا برگزار گردید دراین کلاس نکاتی درمورد تغذیه،آبیاری و مدیریت به باغی پسته و روشهای مدیریت تلفیقی آفات توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی آموزش داده شد