به همت اداره ترویج شهرستان فردوس دوره آموزشی مذکور با حضور کشاورزان پسته کار و علاقمندان این حوزه توسط آقای مهندس اکبری معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسات جنوبی راس ساعت ۹ روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۳ در محل باغ آقای علی اصغر میرزاقلی در روستای چاهنو برگزار گردید. در ابتدا اهمیت تغذیه پسته و روشهای مختلف کوددهی و آزمون خاک درختان پسته عنوان گردید و در ادامه استفاده از روش خود تغذیه ای برای درختان و مراحل تهیه و آماده سازی کمپوست با کود حیوانی و چوب های هرس و خرد شده درختان پسته و مخمر مربوطه بصورت شفاهی و عملی آموزش داده شد.