این دوره آموزشی با هدف ترویج نوغانداری با حضور کشاورزان نوغاندار و همچنین افراد علاقمند به این حرفه توسط آقای مهندس نصیری مدیر توسعه نوغانداری شرق کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس برگزار گردید و در خصوص مراحل رشد کرم ابریشم و شروع پرورش کرم و همچنین درجه حرارت و رطوبت لازم شرح داده شد و در ادامه در خصوص مباحث پرورش کرم بالغ و تغذیه آن و تمیز کردن و تعویض بستر و تنیدن پیله و برداشت آن و در نهایت بیماریهای کرم ابریشم به کشاورزان آموزش لازم داده شد.