مدیر جهادکشاورزی شهرستان، ضمن تبریک کسب این عنوان به همکاران خانواده جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه ، کشاورزان و دامداران و کلیه بهره برداران بخش کشاورزی گفت: این قهرمانان، ارتقاء بهره وری را محقق کردند و جهش تولید را باعث شدند. محمد رضا زرگری افزود: به منظور پاس داشت این خدمات ارزنده و با توجه به همت بالا و ارزنده و کسب ۱۲ رتبه برتر نمونه استانی در بخش کشاورزی ،مدیریت جهادکشاورزی شهرستان موفق به دریافت " جام قهرمانی نمونه های بخش کشاورزی خراسان جنوبی" گردید. وی گفت: در این مراسم و با حضور استاندار و سایر مسئولین استانی از ۱۲ نفر نمونه برتر استانی در زمینه های (بهره بردار نمونه سیستم آبیاری کم فشار آقای غلامرضا پادیاب، بهره بردارنمونه نگهداری و بهره برداری از قنوات آقای حسین الوانی، پرورش دهنده نمونه ماهیان سردآبی آقای مهدی امیرآبادی ، گاودار نمونه صنعتی شیری آقای علی درکی ،تولید کننده نمونه محصولات کشاورزی گواهی شده سالم وارگانیک محصول زیتون خانم فاطمه خدابخشی، مددکار نمونه ترویجی آقای غلامرصا عرب، مروج نمونه خانم مهناز کهنسال، مجری نمونه طرح کشاورزی حفاظتی اقای حمیدرضاقربانی،تولیدکننده نمونه محصول ارزن آقای محمد حسین روشنی، دامدار نمونه عشایری آقای حجت شکاری، زن نمونه عشایری خانم سمانه حسینی و شرکت تعاونی روستایی نمونه آقای اسدالله محمدی) تجلیل به عمل آمد.