نظر به اهمیت کشت محصولات کم آب بر و اقتصادی و با توجه به محدودیت های اقلیمی، کشت گلرنگ از سال زراعی 1401-1402 در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه قرار گرفته است. به همین منظور برنامه روز مزرعه مدیریت مزارع گلرنگ در روز سه شنبه مورخ 9 خرداد ماه ۱۴۰۲ در بخش درح شهرستان با حضور کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی کلیه شهرستان های استان برگزار گردید. این برنامه با همراهی امام جمعه  و بخشدار درح ادامه یافته و در آن قابلیت ها و ویژگی های زراعی، اقتصادی و تجاری محصول مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.