با عنایت به ادامه طرح کاروان اشتغالزایی در بخش کشاورزی چهارمین و پنجمین جلسه این طرح در حسینیه روستاهای بشکز (ساعت ۸:۳۰ صبح) و اسفزار (ساعت ۱۰ صبح) توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه برگزار گردید که در این جلسات مشاوره و احصا فرصت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری خرد، مشاغل خانگی و پشتیان، سرمایه گذاری واحدهای صنعتی و غیره و همچنین شرایط برخورداری از منابع تسهیلاتی کمبهره مختلف مانند تبصره ۱۶ ،تبصره ۱۸ از سهمیه نهادهای مختلف مانند جهاد کشاورزی، بنیاد برکت، بسیج و غیره تشریح شد و متقاضیان سرمایه گذاری، متقاضیان تسهیلات و اشتغال احصا گردید تا با برنامه ریزی لازم اقدامات مقتضی در خصوص معرفی و انجام طرح ایشان بعد از ابلاغ اعتبارات انجام گیرد. لازم به ذکر است مشاوره و راهنمایی لازم در رسته های متعددی مانند حوزه تولیدات گیاهی (احداث گلخانه های کوچک مقیاس، کشت گیاهان دارویی چند ساله، کشت گل محمدی و زعفران)، حوزه امور دام (احداث و تجهیز گاوداری صنعتی، مرغداری صنعتی و پرورش سایر طیور، زنبورستان و پرورش زنبور عسل، خرید دام سنگین با شرایط مورد تایید جهاد) و حوزه شیلات، حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی، حوزه تجهیز و مدرنسازی و مکانیزاسیون (مکانیزاسیون در رسته های زراعی، باغی، دامی، آبیاری، شیلات و ...)، حوزه صندوقهای خرد زنان روستایی، مشاغل خانگی و پشتیبان در بخش کشاورزی انجام گرفت. همچنین در این جلسات آقای یکه خانی رئیس اداره کار و آقای حق پناه رئیس اداره گردشگردی شهرستان نیز به بیان موارد لازم در خصوص اشتغال زایی در حوزه خود پرداخته و آقای اکبری از اداره دامپزشکی شهرستان نیز توضیحات لازم در خصوص پیشگیری از بیماری هاری را بیان فرمودند.