استفاده از ظرفیت پژوهشگران مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جهت آموزش و توانمندسازی زنان روستایی شهرستان سربیشه* به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه و در راستای اجرای تفاهم نامه فی ما بین سازمان تعاون روستایی و مرکز تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به منظور آموزش و توانمندسازی بانوان روستایی دوره های آموزشی *بازاریابی محصولات و فرآورده های کشاورزی* و دوره *نحوه ایجاد و توسعه استارتاپ های کشاورزی* توسط مهندس کهرمی محقق و پژوهشگر توسعه روستایی برای جمعی از بانوان عضو شرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا مود در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی شهر مود برگزار گردید. در این دوره با مفاهیم کلی بازار و بازاریابی، مدیریت بازاریابی، ویژگی بازاریابی محصولات کشاورزی، خدمات و فعالیت بازاریابی، وضعیت شاخص بازار محصولات کشاورزی، شبکه توزیع، بهبود بازار محصولات کشاورزی ، بازار بورس و استارت آپ های کشاورزی آشنا شدند.