در تاریخ 1402/3/7آیین پشم چینی  در شهرستان نهبندان با حضور فرماندار شهرستان، معاون سیاسی فرمانداری ومدیر جهاد کشاورزی وجمعی از دامداران محله چدئی چاهدراز صورت پذیرفت. تولید سالیانه الیاف دامی (پشم ،کرک ومو) در شهرستان  ۱۳۲ تن بوده  که ارزش ریالی تولیدات ۱۳۰میلیارد ریال می باشد. اهمیت پشم چینی از جمله کارهای مهم یک دامدار محسوب می گردد که بهترین زمان برای این منظور هنگام شروع گرما یعنی فصل بهار می باشد .