در  تاریخ 1401/12/02 فرماندار شهرستان (ایروانی) به همراه محمدی مقدم معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ،نیازی بخشدار سرداران، مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهک ( مهندس محمدزاده) و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در حاشیه دهگردشی روستای سیدال بخش سرداران،با حضور در منزل شهید علی اکبر یوسفی، با پدر شهید دیدار و یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند. در طی این روز دهگردشی روستاهای کلاته حسن، حسین آباد قاسم و سیدال نیز صورت پذیرفت.