در تاریخ 1401/09/27 ساعت 17:30 در محل مسجد حضرت ابالفضل العباس (علیه السلام) جلسه ای با حضور آقای محمدزاده رییس مرکز جهاد کشاورزی میغان، مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در دهستان میغان و بهره برداران قنات فیض آباد روستای میغان از توابع بخش مرکزی شهرستان نهبندان برگزار گردید. در این جلسه مواردی همچون نحوه اجرای طرح، تامین مصالح و مشارکت بهره برداران مطرح گردید. این طرح که با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه شهرستان نهبندان ( تامین مصالح سیمان و آهک )، مشارکت بهره برداران در تامین سهم خودیاری (تامین نیروی کارگری و استادی) و نظارت جهاد کشاورزی اجرا خواهد گردید، در مرحله اول حدود 300 متر از کانال های خاکی انتقال آب در اراضی زراعی این قنات، بتنی خواهد شد.