به همت اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان طبس برگزاری کارگاه آموزشی با موضوعات (۱شهرستان طبس_تغذیه باغات میوه ۲_مبارزه با آفات مگس مدیترانه ای ۳_کشت باغچه های خانگی) درروستای سرند شهرستان طبس» تاریخ:«۱۴۰۲/۳/۲۳»برگزارگردید .