در راستای افزایش بهره وری و ارتقاء سطح آگاهی بهره برداران کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته با محوریت راهکارهای مبارزه با پسیل پسته در روز پنج شنبه اول تیرماه 1402 در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی آیسک شهرستان سرایان برگزارشد در این کارگاه آموزشی که تعداد 100 نفر از بهره برداران و باغداران پسته حضور داشتند آخرین اطلاعات و یافته های تحقیقی در زمینه مبارزه تلفیقی با آفت پسیل پسته توسط جناب اقای دکتر بصیرت از محققین پژوهشکده پسته کشور ارائه گردید./