همزمان با مراسم آیین شکر گزاری و جشن برداشت زیره سبز در روز یک شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱کیل گیری از مزرعه زیره سبز آقای مهدی کاظمی کاندید نمونه استانی تولید کننده نمونه گیاهان دارویی (زیره سبز) با حضور آقای مهندس مودی مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان ، آقای مهندس شایسته مدیر محترم باغبانی سازمان و آقای مهندس غوث رییس محترم اداره هماهنگی ترویج و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان برگزار گردید.