به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان به شکرانه خیر و برکت برداشت محصول زیره سبز در روز یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ مراسم آیین شکرگزاری وجشن برداشت زیره سبز با حضور مسئولین استان و شهرستان و بهره برداران زیره در موتورپمپ نمونه ۲ روستای بسطاق واقع در بخش سه قلعه شهرستان سرایان برگزار گردید. این مراسم با هدف معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های تولید زیره در شهرستان سرایان و به شکرانه خیر و برکت برداشت محصول برگزار گردید. لازم به ذکر است شهرستان سرایان با سطح زیر کشت ۱۲۶۰ هکتار و تولید ۷۵۰ تن زیره سبز مقام اول سطح زیر کشت و تولید را در استان خراسان جنوبی دارد. دراین مراسم از ۳ نفر بهره بردار برتر زیره سبز شهرستان با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد. نیاز آبی بسیارکم ،درآمد اقتصادی مناسب با توجه به صادراتی بودن محصول ،استفاده از نیروی کار موجود در شهرستان ، نداشتن آفت یا بیماری غیر قابل کنترل در منطقه از ویژگی های اساسی زیره جهت کاشت در شهرستان سرایان می باشد . ‏