بازدید جمعی از کشاورزان ، کارشناسان مدیریت و منابع طبیعی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان از مزارع کشت گیاه دارویی انغوزه شهرستان بجستان استان خراسان رضوی  به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان به منظور توسعه و ترویج کشت گیاهان دارویی وبا هدف آشنایی بهره برداران با اصول فنی کاشت، داشت و برداشت گیاه دارویی آنغوزه در روز پنج شنبه مورخه 1402/02/21جمعی از کشاورزان ، کارشناسان مدیریت و منابع طبیعی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان از مزارع کشت انغوزه در شهرستان بجستان استان خراسان رضوی بازدید نمودند.مدیر جهادکشاورزی شهرستان سرایان با تأکید بر اینکه کشت این گیاه گامی مثبت در توانمندسازی جامعه محلی و کمک به بهبود معیشت ساکنان محلی است، تصریح کرد: مصرف پایین آب، سوددهی بالا و امکان صادرات محصول از مزایای کاشت این محصول است.شركت‌كنندگان در اين كارگاه آموزشي با بهترين روش‌هاي بهره‌برداري از آنغوزه، حفاظت و احياء عرصه‌هاي طبيعي آشنا شدند.