به همت اداره ترویج وحفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان ودر ادامه برنامه ریزی آموزشی و آگاهی بخشی در خصوص شناسایی و مبارزه با آفت پروانه چوب خوار پسته (کرمانیا)و لزوم آموزش بهره برداران در روز یکشنبه مورخه 1402/01/27 کارگاه آموزشی آشنایی با پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا) در موتور پمپ مهتاب عمرویی شهرستان سرایان با حضور 25 نفر ازباغداران پسته برگزار گردید در این کلاس بهره برداران با سیکل زندگی پروانه کرمانیا، علایم خسارت آفت چوبخوار،روشهای تلفیقی مبارزه از جمه هرس سرشاخه ها،استفاده از تله های فرمونی و .. آشنا شدند