به همت  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه امروز ۳۱ خرداد ماه نخستین کارگاه آموزشی کاربرد پهپاد در مدیریت تغذیه و کنترل آفات و بیماری باغات نخستین کارگاه آموزشی کاربرد پهپاد در مزارع و باغات کشاورزی برای آشنایی کشاورزان با حضور ۲۵ نفر بهره بردار در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار شد. کاظم امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در حاشیه این کارگاه گفت :پهپاد های کشاورزی امروزه به عنوان فناوری های نوین درحوزه محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند . ️وی افزود:صرفه جویی در وقت، یکنواختی در پاشش محلول های تغدیه ای ، کودها و سموم ، صرفه جویی در مصرف آب، کاهش هزینه، تسریع و سهولت در امر داشت و کاهش خسارت ناشی از تردد ماشین آلات سنگین کشاورزی و ارتقاء بهره وری تولید از مزایایی استفاده از پهپاد هاست .