جلسه میز خدمت با حضور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی (آقای دکتر جعفری ) و معاونین محترم سازمان، فرماندار محترم شهرستان، مدیر کل محترم امور عشایری، مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری، بخشدار محترم ماژان، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان، مسئولین محترم شهرستانی و مسئولین محترم شهر ماژان در مورخ 1401/8/10در محل مرکز جهاد کشاورزی ماژان برگزار گردید . در این جلسه مسئولین محترم به بررسی مشکلات کشاورزان پرداختند . قبل از شروع میز خدمت رییس محترم سازمان به همراه فرماندار شرستان و هیئت همراه از مجتمع گلخانه ای در حال احداث ماژان بازدید نمودند.