ردهمایی تسهیلگران و کارشناسان ترویج خراسان جنوبی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲با حضور بیش از ۶۰ نفر از شرکت کنندگان حضوری در سالن جلسات شهدای سازمان جهاد کشاورزی و شبکه برکت، با حضور و همراهی همکاران مدیریت هماهنگی ترویج، کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت نوین در کسب و کار با تدریس خانم دکتر بخ

شی، مربی کسب و کار و مدیرعامل شرکت دانش بنیان کارا توسعه ترویج زانیار برگزار شد. موارد مطرح شده:

۱. اهمیت کارآفرینی و اشتغال های خرد ۲. پایدارسازی مشاغل ۳. مدیریت نوین کسب و کار با رویکرد مربیگری کسب و کار ۴. ابزارهای مربیگری کسب و کار همچنین در بین کارگاه کلیپ های کوتاه آموزشی پخش گردید، و یک بازی مدیریتی کسب و کار به صورت گروه های ۲ تا ۳ نفره با هدف تقویت مهارت فروش محصول و خدمات به روش تسهیلگری اجرا شد. در ابتدای جلسه با حضور آقای مهندس اسدی، در خصوص بیمه روستایی توضیحاتی ارائه گردید. همچنین به شرکت کنندگان بسته آموزشی داده شد.