برگزاری " نمایشگاه توانمندیهای کارآفرینان " به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه، این نمایشگاه و جشن با کمک مردم، تسهیلگران و نمایشگاه دائمی مود و مشارکت اعضای صندوق اعتبارات خردزنان روستایی و عشایری، اعضا کانون جوانان روستایی و عشایری، بانوان توانمندشهرمود، اعضای شرکت تعاونی زنان روستایی الزهرا ، نمایشگاه توانمندیهای مود، سمن ها، تشکل ها و گروههای جهادی با موضوع " نمایشگاه دستاورد های انقلاب (ازمبعث تاانقلاب نور )، پخت کیک انقلاب و حضور در مراسم جشن" به مدت چهارروز در محل قلعه باستانی مود از نوزدهم تا بیست ودوم بهمن ماه 1402 برگزار گردید.