برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کاشت غلات و کارگاه آموزشی اصول تغذیه دام(غنی سازی کاه) در روستای اکبراباد بخش ماژان.  با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان در روز یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ کارگاه آموزشی مدیریت کاشت غلات و کارگاه آموزشی اصول تغذیه دام(غنی سازی کاه)در محل روستای اکبراباد بخش ماژان برگزارگردید، و موارد ذیل برای کشاورزان بیان گردید: ۱- در الویت اول استفاده از بذور اصلاح شده جهت کاشت غلات ۳- ضدعفونی بذور غلات خودمصرف جهت جلوگیری از ابتلا به انواع سیاهک ۴- استفاده از بذرمال روی جهت بذر مال نمودن بذور و کمک به استقرار بهتر ریشه در خاک ۵- استفاده بهنگام و مطلوب از کودهای پایه: شامل ازته،فسفاته وپتاسه ۶- اصول تغذیه دام. ۱۴۰۲/۸/۷