در روز سه شنبه مورخ 1401/11/04بازدید ناظر عالی قنوات (آقای مهندس امیرآبادی) و رییس اداره امور مهندسی زراعی (آقای مهندس خیاط) استان، مقنی خبره استان (آقای کریمی) و رییس مرکز جهاد کشاورزی میغان( آقای مهندس محمدزاده) از اتمام طرح احیا و مرمت قنات فیض آباد میغان از توابع بخش مرکزی شهرستان نهبندان صورت پذیرفت. این طرح که از جمله مهمترین طرح های این مرکز می باشد، احداث شترگلو از معبر رودخانه به عرض حدود 110 متر می باشد و برنامه ریزی لازم جهت افتتاح آن در دهه فجر مورد تاکید قرار گرفت.برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات انار.1401/11/4-چاه حسین آباد شهرستان نهبندان بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس  برگزاری گردهمایی با هدف انتقال تجارب با الویت بیمه محصولات کشاورزی ، کشاورزی قراردادی ، فرهنگ زکات و...- 1401/10/1- شهرستان سربیشه برگزاری کارگاه آموزشی کشاورزی قراردادی گندم ، تغذیه و مدیریت تلفیقی آفات و علف های هرز گندم و جو -روستای نوغاب شهرستان سربیشه - 1401/1018بازدید امروز241
بازدید دیروز654
بازدید هفته2121
بازدید کل581252