با عنایت به اهمیت برگزاری جلسات ماهانه در صندوق های اعتبارات خرد به عنوان یک اصل مهم در پایداری و ماندگاری صندوق ها و به تبع آن افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای توسعه ای روستا به عنوان پیش نیاز توسعه بخش کشاورزی و به منظور تشویق زنان به مشارکت و حضور فعال در جلسات ماهانه ،در مورخه 99/7/23 جلسه ای با حضور اعضای صندوق ، آقای قلی زاده شهردار باغشهر باغستان ، آقای محمدی رئیس شورای اسلامی شهر باغستان ، اقای مهندس امیر عباسی رئیس مرکز جهاد کشاورزی باغستان، خانم مهندس ارغا مسئول ترویج و تعدادی از معتمدین محلی بر گزار شد و بر اساس قوانین صندوق مبنی بر عدم غیبت اعضا بیشتر از 3 جلسه در سال، به اعضای که قانون فوق را رعایت کرده و به موقع در جلسات ماهانه حضور داشتند به رسم یادبود و از محل کارمزد صندوق با موافقت اعضای هیئت مدیره جوایزی اهدا شد
لازم بذکر است صندوق باغستان حدود 60نفر عضو دارد و فعالیتهای مثبتی در حوزه اشتغال بانوان انجام داده است
در این جلسه آقای محمدی در خصوص ایجاد بازارچه دائمی برای محصولات تولیدی زنان روستایی قول مساعد دادند
مزید اطلاع اعلام می دارد روستای باغستان علیا بر اساس تقسیمات جدید کشوری به باغشهر باغستان ارتقا پیدا کرده است.