بازدید معاونت محترم مدیریت ترویج جهاد کشاورزی اصفهان و همراهان از پروژه های ذیل در تاریخ 4/6/98 انجام شد
1- مرکز اصلاح نژاد دام سبک
2- مزارع پرورش شتر ، شتر مرغ ، ماهی
3- مزارع زعفران ( پیازکنی زعفران )
4- سایت الگویی جامع تولیدی ترویجی پسته( با توجه به انتخاب این سایت به عنوان یکی از 5 سایت نمونه کشوری ، اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با پسیل و... مورد تحسین این گروه قرار گرفت چرا که با کاربرد حداقل سم محصول تولیدی از کیفیت و کمیت بالایی برخوردار است )
در مجموع بازدید کنندگان اصفهانی رضایت خود را از بازدید اعلام کرده و خواستار تعامل بیشتر و انجام بازدید های بعدی شدند