برنامه روز مزرعه  مدیریت باغات پسته با محوریت  هرس با حضور بیش از۳۵ نفر از کشاورزان بخش آیسک شهرستان سرایان  و تدریس جناب آقای مهندس عطا حسینی در محل باغ آقای  کاظم خزاعی واقع در موتور  پمپ  اسلامی  آیسک در روز  چهارشنبه مورخه  ۱۴۰۰/۱۱/۲۰  برگزار  گردید.