به منظور آشنایی وارتقا سطح مهارت و دانش کشاورزی کلاس آموزشی با عنوان مدیریت زمستانه باغات اناربا حضور تعدادی از اعضای پایگاه های بسیج بخش آیسک در روز پنج شنبه مورخه25/09/1400 با تدریس سرکار خانم مهندس منصوره شرفی کارشناس حفظ نباتات مرکز در محل سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید در این کارگاه در خصوص سیکل زندگی کرم گلوگاه انارو اهمیت جمع آوری و سوزاندن انارهای آلوده مطالبی ارائه گردید