درراستای مدیریت دانش در بخش کشاورزی و انتقال یافته های نوین تحقیقاتی و ارتقا سطح آگاهی بهره برداران جلسه ای با حضور محققین مرکز تحقیقات استان و زعفرانکاران پیشرو در محل سالن اجتماعات مرکز آیسک برگزارگردید در این کلاس مباحثی در خصوص تغذیه زعفران ،راه های افزایش عملکرد جهت بهره برداران و کارشناسان ارائه گردید