یکی از مهمترین منابع درامد زنبورداران استحصال ژل رویال می باشد و از انجا که اکثر زنبورداران در این خصوص مهارت کافی را ندارند لذا با همکاری اداره ترویج جهاد کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه برای اولین بار کارگاه مهارتی استحصال ژل رویال امروز شنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۷:۳۰ صبح با حضور زنبورداران علاقه مند برگزار شد. در این کارگاه اقای محسنی نیک زنبوردار نمونه استانی اصول کار را بصورت تئوری و عملی برای علاقمندان شرح دادند. این کارگاه با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.