با توجه به جدیدالتاسیس بودن صندوق خرد زنان روستای بارنجگان  شهرستان زیرکوه و عدم آشنایی اعضاء با نحوه دقیق کار صندوق پیرو صحبت های به عمل آمده  با ارکان صندوق هماهنگی صورت گرفت و روز شنبه 16 تیرماه با حضور مسوول اداره ترویج شهرستان زیرکوه جلسه ای با اعضای صندوق در محل حسینیه روستا برگزار گردید. در این جلسه اعضای صندوق خرد زنان به بیان فعالیت هایشان و نگرانی های موجود در شرایط فعلی پرداختند و ارکان صندوق نیز مشکلات و مسائل مربوط به صندوق را بیان کردند. پس از آن مسوول اداره ترویج شهرستان ضمن تشکر از حضور فعال اعضا و ارکان صندوق، روال دقیق کار صندوق، نحوه وام دهی و ... را بیان کردند و روش صحیح پر کردن دفترچه اعضا، دفتر حسابداری و دفتر معین را برای حاضرین تشریح کردند. در نهایت خانم خسروی مسوول اداره ترویج شهرستان به سوالات و مسائل مطرح شده پاسخ دادند و به همراه اعضای صندوق از واحد دامداری خانم رشادتی بازدید به عمل آوردند.